Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2023

Uchwała Komisji Okręgowej Nr 97 w mieście Mińsk Mazowiecki w sprawie nie zarejestrowania kandydatów na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Mińskiego

Uchwała nr 2/2023  

Komisji Okręgowej Nr 97 w mieście Mińsk Mazowiecki

z dnia 19 września 2023 roku

 

w sprawie nie zarejestrowania kandydatów na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Mińskiego 

Na podstawie § 14 ust. 3, w związku z ust. 1 i 2 Uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych, w związku z tym, iż w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 97 w mieście Mińsk Mazowiecki nie zgłoszono kandydatów postanawia się, co następuje:

§ 1

Głosowania w dniu 24 września 2024 roku nie przeprowadza się.

§ 2

Jednomandatowy okręg wyborczy nr 97 w mieście Mińsk Mazowiecki pozostaje nieobsadzony.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                       Podpisy członków Komisji Okręgowej 

              1. Przewodniczący Komisji – Ewa Królak
              2. Zastępca Przewodniczącego Komisji – Wioletta Pieczeniuk
              3. Sekretarz Komisji                   Hanna Nowak
              4. Członek Komisji                     Grzegorz Gadaj
              5. Członek Komisji                     Ewa Czumaj

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim