Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LISTOPAD 2023

VI Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych „Nad Srebrną”

Mińskie spotkania „Nad Srebrną” to wyjątkowe wydarzenie organizowane cyklicznie od 2013 roku, a zainicjowane przez Koło SBP działające przy miejskiej bibliotece.

Jako że MBP pełni funkcje powiatowe, naszym nadrzędnym zadaniem jest gromadzenie, opracowanie i szanowanie zbiorów regionalnych, dokumentów życia społecznego oraz wszelkich publikacji dotyczących powiatu mińskiego. 

Tegoroczne targi regionalne składały się z trzech części: konferencyjnej, artystycznej i wystawienniczej prezentującej publikacje wystawców. Wysłuchaliśmy referatów tematycznych: o zbiorach regionalnych opowiedziała Katarzyna Jastrzębska, prelekcję „Miński obwarzanek” o 50 – latach Gminy Mińsk Mazowiecki zaprezentowali Daria Lisiecka i Andrzej Jaworski, o Łaziskach w gminie Jakubów opowiedziała Ewa Migdalska, temat „500 lat Stanisławowa” przedstawił dr Andrzej Marek Nowik, a Leszek Celej przybliżył nam cykl „6 tomów na 600-lecie Mińska Mazowieckiego” wydany przez Muzeum Ziemi Mińskiej.  

Targom towarzyszyły spotkania artystyczne: koncert Kapeli Dorosza z muzyką „Mazowsza Leśnego” oraz wernisaż i wystąpienie Małgorzaty Kłoszewskiej, inicjatorki i wykonawczyni wystawy „Odkrywamy Plac Kilińskiego”. 

Dziękujemy za obecność wszystkim wystawcom: Muzeum Ziemi Mińskiej, Dianie i Przemysławowi Piątkowskim z „Fotopii”, Towarzystwu Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, Małgorzacie Kłoszewskiej, Stanisławowskiemu Towarzystwu Historycznemu, Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej, bibliotekom w powiecie mińskim, Gminnej Bibliotece Publicznej im. Antoniego Kuźniarskiego w Latowiczu, Bibliotece Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach, Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębem Wielkim,  Gminnej Bibliotece Publicznej – Kulturoteka w Cegłowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy. 

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Galeria zdjęć

  • Sala w bibliotece. Na stołach książki, pięć osób naokoło stołów, jeden mężczyzna siedzi na krześle
  • Trzy osoby. Jedna kobieta trzyma mikrofon. Mężczyzna trzyma dyplom
  • Aula w bibliotece. Po lewej kobieta przemawia do mikrofonu, przed nią stolik z laptopem. Na ścianie ekran z wwyświetlaną...
  • Aula w bibliotece. Na krzeslach siedza osoby. na przodzie kobieta i mężczyzna grają na instrumentach
  • Aula w bibliotece. Osiem osób pozuje do zdjęcia. W tle baner Miejskiej Biblioteki Publicznej

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim