Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI GRUDZIEŃ 2023

Program „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizując uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego, rozpisało wstępny nabór deklaracji do realizacji projektu niekonkurencyjnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, pod nazwą „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania”.

Wstępnie planujemy udział 400 uczestników z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.

Głównym założeniem projektu jest utworzenie systemu świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, które ukończyły 60 rok życia, w miejscu ich zamieszkania w postaci usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego dla 1046 mieszkańców Mazowsza.

Zakres wsparcia będzie obejmował pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności codziennych m.in. dokonywanie zakupów, przygotowywanie i podawanie posiłków, wykonywanie prostych prac porządkowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i medycznych, który będzie ustalany indywidualnie dla każdego uczestnika  projektu. W ramach projektu zaplanowano sfinansowanie średnio 432 godziny usług dla jednego uczestnika. 

W projekcie nie będą mogły wziąć udziału osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu miały przyznane usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone przez gminę.

Uzupełnieniem systemu usług będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii w opiece na odległość, czyli teleopieka. Usługa ta umożliwi osobom samotnym, o ograniczonej samodzielności pozostanie w środowisku i miejscu zamieszkania. Tą usługą  chcemy objąć około 350 osób starszych.

Planowany okres realizacji projektu to 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2027 r.

Wszystkich zainteresowanych w wieku 60+ będących mieszkańcami Mińska Mazowieckiego prosimy o kontakt pod numerem telefonu 25 758 17 70 w godzinach pracy MOPS, lub na adres e-mail: dyrektor@mopsmm.pl.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim