Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Pałac Rodziny Łubieńskich, siedziba Muzeum Ziemi Mińskiej

Budynek wzniesiony został w 1937 r. wg projektu inż. Michała Sławińskiego – architekta powiatowego powiatu mińskiego. Budynek wzorowany na klasycystycznych dworach i pałacach zachował dwukondygnacyjny portyk wgłębny dekorowany parą kolumn z głowicami jońskimi oraz głównym wejściem do budynku, poprzedzonym niewielkim tarasem. Poza budynkiem głównym, w głębi posesji zbudowano budynek gospodarczy, w którym po wojnie mieszkała Łubieńska. W pozostałej części urządzono parterowy ogród z fontanną na osi i nielicznym drzewostanem na obrzeżach. Do ogrodu wiedzie brama będąca pozostałością po nieistniejącej już cerkwi, rozebranej w 1936 r. Część materiałów z rozbiórki świątyni wykorzystano do budowy willi, a ogrodzenie z bramą przeniosła Łubieńska na teren swojej nieruchomości. Do chwili obecnej zachowała się krata bramy i furty. 

Teren na którym zlokalizowano pałac wchodził w skład dóbr mińskich. Okolice te do XX w. nie były tak licznie zabudowane. Więcej budynków pojawia się dopiero w okresie międzywojennym. Na skutek podziału dóbr ziemskich Mińsk, została wydzielona nowa nieruchomość pod nazwą hipoteczną „Dobra Mińsk A”, której współwłaścicielem została Pelagia Józefa Gabriela Maria z Dernałowiczów hrabina Łubieńska, następnie jej córka Maria Magdalena. W roku 1940 budynek zajęty został przez wojska niemieckie z przeznaczeniem na mieszkanie dla oficerów, w 1944 r. podczas ewakuacji willa została podpalona. Już w 1947 r. hr. Łubieńska przystąpiła do odbudowy willi, w trakcie której m.in. dobudowano boczne skrzydła do wysokości centralnej części. Władze komunistyczne nie pozwoliły jednak hr. Łubieńskiej na zamieszkanie w budynku, a nieruchomość przeznaczona została na mieszkania komunalne. Obecnie budynek pełni funkcje publiczne. W latach 2000 – 2014 część pomieszczeń użytkowało Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, a od 2005 r. jest siedzibą Muzeum Ziemi Mińskiej.

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim