Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LUTY 2024

Nabór wniosków o dofinansowanie demontażu/odbioru wyrobów zawierających azbest

BURMISTRZ MIASTA
MIŃSK MAZOWIECKI

Mińsk Mazowiecki, 2.02.2024 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie demontażu/odbioru wyrobów zawierających azbest

Dbając o ekologię i właściwy stan środowiska Miasto Mińsk Mazowiecki planuje w 2024 r. złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim (osoby fizyczne) nieprowadzący działalności gospodarczej.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją, planujący usunięcie wyrobów zawierających azbest powinni złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania. Wniosek do pobrania zamieszczony na stronie internetowej http://www.bip.minsk-maz.pl w zakładce: Wykaz usług świadczonych przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki/ Wydział Gospodarki Komunalnej/ Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 29 lutego 2024 roku w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1.

Z up. Burmistrza
/-/ Robert Smuga
Zastępca Burmistrza

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim