Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LUTY 2024

Konferencja naukowa "Powiat Miński w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych 1944 - 1956"

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego oraz Muzeum Ziemi Mińskiej zaprasza na konferencję naukową: "Powiat Miński w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych 1944 - 1956".

Wydarzenie odbędzie się 12 marca 2024 r. (11:00 - 15:00) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim.

Sesja naukowa będzie poświęcona pierwszej dekadzie rządów komunistycznych w powiecie Mińsk Mazowiecki. Docelowo planowane jest opublikowanie tomu pokonferencyjnego. Podczas spotkania referenci przedstawią wyniki badań w postaci referatów. Podjęta przez historyków problematyka badawcza ukazuje zupełnie nieznane i dotychczas przemilczane karty najnowszej historii Polski w skali omawianego powiatu. Referaty historyków będą dotyczyć szeregu zagadnień biorąc za główny cel zobrazowanie instalowania dyktatury komunistycznej w powiecie. Prezentowane referaty ukażą z jednej strony skalę represji wobec podziemia niepodległościowego i społeczeństwa, z drugiej zaś siłę oporu miejscowej ludności i struktur konspiracyjnych. Dotyczyć będą następujących zagadnień badawczych: „Podziemie Niepodległościowe”, Działalność operacyjna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego”, „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (Struktury i ludzie), „Partia komunistyczna”, „Wieś w polityce władz komunistycznych”,  „Represje wobec kościoła katolickiego”, „Straty osobowe podziemia niepodległościowego”.

PROGRAM

 • 11.00–11.10 Otwarcie konferencji - dr Tomasz Łabuszewski, Dyrektor Oddziału IPN w Warszawie
 • 11.10–12.55 Panel I (prowadzenie Leszek Celej, dyrektor MZM w Mińsku Mazowieckim)
 • 11.10–11.40 dr Damian Sitkiewicz – Podziemie Niepodległościowe w powiecie Mińsk Mazowiecki
 • 11.40–12.10 dr Rafał Roguski – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim (struktury i ludzie)
 • 12.10–12.40 dr Konrad Rokicki – Partia komunistyczna w powiecie Mińsk Mazowiecki
 • 12.40–12.55 Dyskusja
 • 12.55–13.15 Przerwa na kawę
 • 13.15–15.00 Panel II (prowadzenie dr Damian Sitkiewicz)
 • 13.15–13.45 dr Lilla Kłos – Wieś w polityce władz komunistycznych w powiecie Mińsk Mazowiecki
 • 13.45–14.15 Tomasz Adamczak – Represje wobec kościoła katolickiego w powiecie Mińsk Mazowiecki
 • 14.15–14.45 dr Wiesław Charczuk – Straty osobowe podziemia niepodległościowego w powiecie Mińsk Mazowiecki
 • 14.45–15.00 Dyskusja i zamknięcie konferencji

materiał: IPN Oddział w Warszawie

 • Po prawej na środku szare zdjęcie żołnierzy z karabinami. Poniżej informacje zawarte w treści artykułu
 • Informacje oraz program konferencji. Treści zawarte w artykule.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim