Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI MARZEC 2024

Wykaz obejmujący część działki gruntu przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Burmistrz Miasta
Mińsk Mazowiecki

Załącznik do zarządzenia Nr 1429/573/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2024 r.

PG.6845.10.2024

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący część działki gruntu położonej w Mińsku Mazowieckim, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Opis nieruchomości:
Część targowiska miejskiego, zabudowana pawilonem handlowym; uzbrojenie przyległych ulic: droga utwardzona, sieć elektryczna, sieć kanalizacji wodociągowej i sanitarnej, gazociąg
Przeznaczenie terenu i sposób jego zagospodarowania: uchwała Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XX/223/04 z 19 lipca 2004 r.: KD Dojazdy, U Usługi nieuciążliwe (głównie: handel, gastronomia, rzemiosło i inne), KUD Ulice dojazdowe
Okres dzierżawy: do 3 lat.
Przeznaczenie dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej
Oznaczenie, powierzchnia położenie nieruchomości, numer księgi wieczystej:
Część działki gruntu Nr 458/10, Mińsk Mazowiecki ul. Józefa Chełmońskiego, księga wieczysta Nr SI1M/00009678/1
Grunt o powierzchni 24 m2 pod stanowiskiem handlowym Nr 32
Wysokość, termin wnoszenia i zasady aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny: 700,00 zł + VAT miesięcznie, płatny do 10 dnia każdego miesiąca, z możliwością zmiany co 6 miesięcy
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 28 marca 2024 r. do 17 kwietnia 2024 r., oraz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu.

/-/ Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim