Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI MARZEC 2024

Wykaz obejmujący części działek gruntu przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Miasta
Mińsk Mazowiecki

Załącznik do zarządzenia Nr 1428/573/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2024 r.

PG.6845.45.2023

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący części działek gruntu położonych w Mińsku Mazowieckim, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 1. Oznaczenie, powierzchnia położenie nieruchomości, numer księgi wieczystej:
  Część działki gruntu Nr 3942/53, o pow. 40 m², Mińsk Mazowiecki ul. Szczecińska, KW Nr SI1M/00000113598/8
  Opis nieruchomości:
  Parking publiczny, uzbrojenie przyległych ulic: droga utwardzona, sieć elektryczna, sieć kanalizacji wodociągowej i sanitarnej, gazociąg
  Przeznaczenie terenu i sposób jego zagospodarowania: uchwała Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XX/223/04 z 19 lipca 2004 r.: KUL Ulice lokalne, MU Tereny mieszkaniowousługowe, KUD Ulice dojazdowe
  Okres dzierżawy: do 15 lat
  Przeznaczenie dzierżawy: ogólnodostępna stacja ładowania pojazdów elektrycznych
  Wysokość, termin wnoszenia i zasady aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy: 2,00 zł + VAT za 1 m2 miesięcznie do czasu wybudowania stacji oraz 10,00 zł + VAT za 1 m2 miesięcznie po uruchomieniu stacji; płatność do 10 dnia każdego miesiąca lub do 31 marca każdego roku; waloryzacja wg wskaźnika GUS za rok poprzedni po uruchomieniu stacji
  Uchwała Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy: LVIII.514.2023 z 13 marca 2023r.
 2. Oznaczenie, powierzchnia położenie nieruchomości, numer księgi wieczystej:
  Część działki gruntu Nr 926/15, o pow. 32 m², Mińsk Mazowiecki, przy Skwerze Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, KW Nr SI1M/0000000038216/7
  Opis nieruchomości:
  Parking publiczny, uzbrojenie przyległych ulic: droga utwardzona, sieć elektryczna, sieć kanalizacji wodociągowej i sanitarnej, gazociąg
  Przeznaczenie terenu i sposób jego zagospodarowania: uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XX/223/04 z 19 lipca 2004 r. i XV/105/07 z 20 grudnia 2007 r.: w części KUZ - Ulice zbiorcze oraz w pozostałej części (2)MN/MW/U2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej
  Okres dzierżawy: do 10 lat
  Przeznaczenie dzierżawy: ogólnodostępna stacja ładowania pojazdów elektrycznych
  Wysokość, termin wnoszenia i zasady aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy: 2,00 zł +
  VAT za 1 m2 miesięcznie do czasu wybudowania stacji oraz 10,00 zł + VAT za 1 m2 miesięcznie po uruchomieniu stacji; płatność do 10 dnia każdego miesiąca lub do 31 marca każdego roku; waloryzacja wg wskaźnika GUS za rok poprzedni po uruchomieniu stacji
  Uchwała Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy: LX.525.2023 z 24 kwietnia 2023r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 28 marca 2024 r. do 17 kwietnia 2024 r., oraz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu.

/-/ Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim