Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI MAJ 2024

Informacja dot. możliwości składania wniosków przez właścicieli lasów o dotację na pokrycie kosztów kwalifikowanych

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim informuje, iż w ślad za pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 maja 2024 r. znak: WIR-IV.3146.1.7.2024, będzie istniała możliwość wystąpienia właścicieli lasów z wnioskiem o dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2025 r. związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r., poz. 530 tj.).

Informację o zapotrzebowaniu należy składać do Starosty Mińskiego w terminie do 5 czerwca 2024 r.

Treść pisma w załączeniu.

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim