Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI CZERWIEC 2024

Rozpoczęto prace związane z budową drogi na Osiedlu Klonowa

Miasto Mińsk Mazowiecki informuje, że Inwestor „Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Partner”  Spółka Jawna Adam i Grażyna Wiącek, rozpoczął prace związane z budową drogi gminnej na przedłużeniu ul. Chopina w kierunku północnym do ulicy Ludowej.

Prace te są prowadzone na podstawie umowy zawartej 23 września 2021 r. pomiędzy Miastem, a Inwestorem na budowę dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową.

Umowny termin zakończenia realizacji inwestycji to 17 stycznia 2025 r. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia jezdni, chodników, poboczy, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów i miejsc parkingowych. Przebudowane będą: sieć niskiego napięcia, oświetlenie  uliczne oraz  sieć kanalizacji deszczowej, która zostanie połączona z istniejącym odcinkiem w ul. Chopina.

  • wycinek mapy z zaznaczonym na czarno obszarem budowy

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim