Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI CZERWIEC 2024

Debata nad Raportem o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2023 rok

Mińsk Mazowiecki,10 czerwca 2024 r.

Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2023 rok

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 28 aa ust. 4 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) podczas sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, planowanej na 24 czerwca 2024 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2023 rok.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami artykułu 28aa ust. 5-8 ww. ustawy, w debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabrać zarówno radni, jak i mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem, zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącej Rady Miasta Mińsk Mazowiecki pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (formularz zgłoszenia opublikowany jest poniżej).

W związku z powyższym, zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Miasta Mińsk Mazowiecki za 2023 r. przyjmowane są w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1 (pok. 115) do 21 czerwca 2024 r.

Ponadto informuję, że mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącą Rady Miasta. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Przewodnicząca Komisji

/-/ mgr Barbara Reda

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim