Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI CZERWIEC 2024

Olimpijskie spotkanie w Saint-Égrève

Młodzież z Mińska Mazowieckiego uczestniczyła w programie Erasmus+ Beyond 2024 Olympics na zaproszenie Saint-Égrève - naszego miasta partnerskiego we Francji. 

Już wkrótce w Paryżu rozpoczną się igrzyska olimpijskie, dlatego międzynarodowe spotkanie młodych szczególnie wspierało idee wspólnego uprawiania sportu, przyjaźni i wzajemnego szacunku. Mińszczan reprezentowali wyróżnieni nagrodami sportowymi członkowie klubów MKS Taekwon-do i MKS Mazovia.

Był też akcent lokalny - związek klubów sportowych z Saint-Égrève USSE obchodził jubileusz 100-lecia swojej działalności. Mińscy sportowcy uczestniczyli w tym święcie razem z nowymi przyjaciółmi z miast partnerskich oraz mieszkańcami miasta.

Dziękujemy szczególnie burmistrzowi Laurent Amadieu, pełnej niespożytej energii Geneviève Fougère, radnej Éléonore Kazazian - Balestas, Clara i Romain, Eleonore, Akram, Valerie i przyjaciołom z Włoch, Litwy, Czech, wszystkim, którzy sprawili, że było to piękne spotkanie, okazja do wzajemnego poznania i odkrywania wspaniałej natury wokół Saint-Égrève. Dziękujemy za sportowe emocje, życzliwość, bardzo bogaty program aktywności sportowych i rekreacyjnych, warsztaty na temat równości i spotkanie z Yassine Zouaoui niosącym w tym roku płomień olimpijski.

Rencontre olympique à Saint-Égrève

Des jeunes de Minsk Mazowiecki ont participé au programme Erasmus+ Beyond 2024 Olympics à l'invitation de la Ville de Saint-Égrève, notre ville partenaire en France. 

Les Jeux olympiques étant sur le point de débuter à Paris, la rencontre internationale de la jeunesse était particulièrement favorable aux idées de sport partagé, d'amitié et de respect mutuel. La ville de Minsk était représentée par des membres des clubs MKS Taekwon-do et MKS Mazovia, qui ont reçu des prix sportifs.

Un accent local a également été mis : l'association des clubs sportifs de Saint-Égrève USSE a fêté son 100e anniversaire. Les sportifs de Minsk ont participé à cette célébration avec leurs nouveaux amis des villes jumelées ainsi qu'avec les habitants de la ville.

Nous remercions tout particulièrement le maire Laurent Amadieu, la très dynamique Geneviève Fougère, la conseillère municipale Éléonore Kazazian - Balestas, Clara et Romain, Éléonore, Akram, Valérie et les amis venus d'Italie, de Lituanie, de République Tchèque, qui ont fait de toutes ces journées une belle rencontre, l'occasion de se connaître et de découvrir la merveilleuse nature qui entoure Saint-Égrève. 
Merci pour l'émotion sportive, la gentillesse, le programme très riche d'activités sportives et ludiques, l'atelier sur l'égalité et la rencontre avec Yassine Zouaoui porteur de la flamme olympique cette année.

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

Galeria zdjęć

  • Na dworze. Budynek z wywieszonymi na balkonie i w oknach flagami różnych państw
  • Aula sportowa. Grupy zawodników z różnych państw trzymają flagi i tabliczki z nazwami
  • Aula sportowa. Dwóch nastolatków stoi tyłem. Jeden w białym strojy z napisem taekwon-do, drugi w zielonek koszulce z...
  • Na dworze. Dziewięć osób pozuje stojąc na niewysokim murku. Cztery osoby trzymaja rozłożona flage miasta Mińsk Mazowiecki
  • Na dworze, na trawie. Grupa osób ze zgiętym tułowiem do przodu. W tle bujne drzewa
  • Aula sportowa. Jedenaście uśmiechniętych osób pozuje z kciukami do góry

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim