Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Stronicowanie

 • Dotacje dla NGO na działania kulturalne

  Dotacje dla NGO na działania kulturalne

  2021.01.15

  Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego informujemy, że w zakładce Samorząd - konkursy o środki z budżetu - ogłoszenia zamieściliśmy Zarządzenie Burmistrza Miasta o ogłoszeniu otwartego konkursu na działania w 2021 roku.

 • Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży

  Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży

  2021.01.14

  Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Mińsku Mazowieckim w 2021 r.
   

 • Dotacje dla NGO na działania z kultury fizycznej

  Dotacje dla NGO na działania z kultury fizycznej

  2020.12.23

  Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej informujemy, że w zakładce Samorząd - konkursy o środki z budżetu - ogłoszenia zamieściliśmy Zarządzenie Burmistrza Miasta o ogłoszeniu otwartego konkursu na działania w 2021 roku.

 • Dotacje dla klubów sportowych na 2021 r.

  Dotacje dla klubów sportowych na 2021 r.

  2020.12.09

  Kluby sportowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu informujemy, że w zakładce Samorząd - konkursy o środki z budżetu - ogłoszenia  widnieje informacja o możliwości uzyskania dotacji.
   

 • -

  2020.05.06

  Nowe wzory formularzy na zadania konkursowe (dot. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
   

   

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim