Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Honorowy Sztandar dla Mińska Mazowieckiego

Z ogromną radością informujemy o wyróżnieniu dla naszego miasta przyznanym przez Radę Europy.

Nagroda Europy, utworzona przez Zgromadzenie Parlamentarne w 1955 r., jest najwyższym wyróżnieniem, jakie można przyznać miastu europejskiemu za jego działania na rzecz wspólnoty. Unia Europejska nagradza miasta za ich aktywną promocję wartości europejskich. Plebiscyt jest stopniowany. W 2018 r. Mińsk Mazowiecki otrzymał wyróżnienie Diploma of Europe, a w tym roku Flag of Honour.

Honorowy Sztandar jest dla nas potwierdzeniem słuszności naszych działań. Składając wniosek, uwydatniliśmy działania podejmowane przez miasto na rzecz młodzieży w ramach rozwoju polityki młodzieżowej, która stała się priorytetem miasta w 2019 r. Podkreśliliśmy także aktywności promujące pełne włączanie osób z niepełnosprawnością w życie społeczne i kulturalne. Ponadto przedstawiliśmy działania na rzecz utrzymywania wysokiej jakości kapitału społecznego i zaangażowania społeczności w rozwój miasta.

Znalezienie się w gronie sześciu wyróżnionych miast europejskich jest dla nas zaszczytem i  zobowiązaniem do dalszej pracy dla naszej małej ojczyzny.
 

The Flag of Honour of the Council of Europe

We are glad to inform that our City Mińsk Mazowiecki  was awarded with the distinction the  Flag of Honour of the City of Europe.
The decision was taken by the Committee on Social, Health and Sustainable Development of the Parliamentary Assembly. The Flag is a reward for the efforts to promote union and understanding among the people of Europe.
The member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe is going to hand in the Flag at a public ceremony in the near future.

Honored and proud to bear the distinction!

  • Honorowy sztandar

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim