Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

MIASTO

Mińsk Mazowiecki to miasto z blisko sześćsetletnią historią zachowaną w licznych zabytkach wkomponowanych w nowoczesne budownictwo obrazujące intensywny rozwój ostatnich lat. Jako siedziba powiatu stanowi lokalne centrum administracyjne, a także gospodarcze i kulturalne dla 13 gmin i  blisko 150 tys. mieszkańców.

Spośród licznych walorów miasta na uwagę zasługują: atrakcyjne położenie przy głównych krajowych i międzynarodowych szlakach komunikacyjnych, bliskość Warszawy oraz bogata oferta imprez kulturalnych.  Od zachodniej strony miasta przebiega obwodnica dla ruchu tranzytowego, a od strony północnej obwodnica, stanowiąca część autostrady A2 wschód-zachód.  Komunikację kolejową ułatwia parking w systemie „Parkuj i Jedź” oraz dwie stacje kolejowe.

Na terenie miasta działa Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna co w połączeniu z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego oraz rozbudowaną infrastrukturą drogową stanowi prawdziwy magnes dla inwestorów.

Mińsk Mazowiecki dba o potrzeby swoich mieszkańców, rozbudowując bazę sportowo-rekreacyjną i kulturalną. Znajdziemy tu nowoczesną bibliotekę, aquapark z lodowiskiem, kilka hal sportowych i boisk ze sztuczną nawierzchnią, stadion piłkarski i korty tenisowe oraz jeden z piękniejszych na Mazowszu zabytkowy zespół pałacowo-parkowy z odrestaurowanym dziedzińcem i multimedialną fontanną.

Mińsk Mazowiecki to miasto przyjazne rodzinie, m.in. dzięki realizacji programu wspierania rodzin wielodzietnych, budowie nowoczesnych placów zabaw, tworzeniu nowych miejsc w przedszkolach miejskich i prywatnych oraz dofinansowaniu żłobków.

Z Mińskiem Mazowieckim nierozerwalnie związane są elitarne jednostki sił zbrojnych. Mieszczą się tu  Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej i 23. Baza Lotnictwa Taktycznego.       

Na mocy podpisanych umów bliźniaczego partnerstwa Mińsk Mazowiecki ściśle współpracuje z miastami Saint Egrève we Francji, Telsiai na Litwie, Krnov w Czechach, Pefki w Grecji, Lacey w Stanach Zjednoczonych i z miastem Orsza na Białorusi. Zawarliśmy porozumienie o przyjaźni z miastem Karben w Niemczech i utrzymujemy bliskie kontakty z miastem Cori we Włoszech, Łuchawica w Rosji i Ramonville we Francji.

Zapraszam do urokliwego miasta z dużymi możliwościami, tętniącego życiem i życzliwością ludzi.  Osią działań podejmowanych od lat jest optymalizacja warunków dla mieszkańców tak, aby każdy mógł tutaj realizować marzenia o dobrym życiu.                           

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00




 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim