Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • IMG_8009

Edukacja szkolna związana jest z obowiązkiem szkolnym młodego człowieka, do uzyskania przez niego pełnoletności. Mieści w sobie strukturę organizacyjną oświaty zapewniającą głównie realizacje prawa do nauki poprzez kształcenie, wychowanie i opiekę. Obejmuje publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, policealne, artystyczne oraz szkoły specjalne i placówki oświatowo – wychowawcze oraz opiekuńcze.

W Mińsku Mazowieckim znajduje się 5 szkół podstawowych i zespół szkolno – przedszkolny prowadzony przez Miasto oraz Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa.

Na terenie Miasta zlokalizowanych jest 7 szkół średnich, podzielonych na zespoły szkół oraz licea ogólnokształcące. 
W Mieście funkcjonuje Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. K. R. Domagały, szkoła wyższa oraz szkoły językowe. 

Jednostka odpowiedzialna: 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

Osoba do kontaktu:

Bożena Macheta
Kierownik Referatu Oświaty
tel. 25 759 53 34
pokój nr 103

 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim