Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! WAŻNY KOMUNIKAT!

"10 grudnia 2021 r. konta użytkowników ceidg.gov.pl zostaną wyłączone. Zastąpi je Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl, połączone automatycznie z danymi z CEIDG.

Zmieni się również sposób elektronicznego składania wniosków oraz wygląd zaświadczeń CEIDG. Dowiedz się więcej o zmianach w CEIDG.

W związku z tą zmianą na od 10 grudnia 2021 r., godz. 17.00 do 11 grudnia 2021 r, godz. 18.00 wprowadzamy usprawnienia, które wiążą się z przejściowymi utrudnieniami w realizacji usług CEIDG oraz logowaniem do Konta Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl. Za utrudnienia przepraszamy. ”

Źródło: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Aktualne porady i informacje oraz formularze wniosków i instrukcje znajdują się na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy Biznes.gov.pl

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – czyli spis przedsiębiorców - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Spis ten prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego ds. gospodarki na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przeniesione zostały dane wszystkich przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, zgromadzone wcześniej w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku zniesiona została również właściwość miejscowa urzędów w zakresie rejestracji przedsiębiorców. Oznacza to, że wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej, wniosek o zmianę danych, zawieszenie, wznowienie działalności lub jej wykreślenie przedsiębiorca można złożyć w dowolnym, wybranym przez siebie urzędzie gminy lub elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG.

Dane i informacje dotyczące przedsiębiorców udostępniane przez CEIDG są jawne.
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy zaświadczenia o wpisie do CEIDG mają postać dokumentu elektronicznego lub wydruku z systemu teleinformatycznego CEIDG.

Więcej informacji na stronie CEIDG – www.ceidg.gov.pl lub www.biznes.gov.pl

 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim