Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • DSC_0078 - copia

Przeznaczenie terenu pod inwestycje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ The local zoning plan.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym uchwałą Nr XX/223/04 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004 roku - działki w Mińsku  Mazowieckim przy ul. Aureliusza Chróścielewskiego, położone są w części w terenach oznaczonych symbolem J1-U,Z (P,H/B/S), przeznaczonych pod usługi nieuciążliwe dla otoczenia (handel, gastronomia, rzemiosło, kultura, turystyka, oświata, zdrowie, sport, rekreacja, rozrywka) z towarzyszeniem zieleni, z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych o uciążliwości niewykraczającej poza granice lokalizacji, hurtowni, baz, składów i terenów administracji (siedzib firm itp.), pod warunkiem wykorzystania całego terenu pod tę funkcję. 

  • teren inwestycyjny
  • teren inwestycyjny

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim