Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

2. Plan działań krótkoterminowych

Integralną częścią przyjętego w dniu 8 września 2020 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego programu ochrony powietrza (uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu) jest plan działań krótkoterminowych. Jako element podjętej uchwały wszedł on w życie 30 września 2020 r. Plan ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza, a tym samym narażenia ludzi na szkodliwe skutki zdrowotne oraz ograniczenie skutków i czasu trwania przekroczeń. Działania przewidziane w planie znajdują się w załączniku nr 7 do ww. uchwały.

Plan działań krótkoterminowych określa działania realizowane tylko podczas obowiązywania powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza. Takie powiadomienie trwa zwykle od 1 do kilku dni. Czas trwania powiadomienia i obszar ryzyka określane są każdorazowo w zależności od wielkości stężeń pyłu w powietrzu. Powiadomienia o ryzyku przekroczenia ogłaszane są m.in. na stronie internetowej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

Plan działań krótkoterminowych wyróżnia trzy poziomy przekroczenia norm jakości powietrza. Kolorem żółtym oznaczono POZIOM 1, kolorem pomarańczowym oznaczono POZIOM 2, natomiast kolorem czerwonym POZIOM 3. W trakcie trwania powiadomienia o ryzyku przekroczenia poziomów emisji w powietrzu instytucje, podmioty korzystające ze środowiska oraz mieszkańcy są zobowiązani do wykonywania określonych krótkoterminowych działań. Na załączonej infografice przedstawiamy zalecenia oraz zakazy obowiązujące mieszkańców podczas trwania przekroczeń.

Więcej informacji na temat planu działań krótkoterminowych znajduje się z załączniku nr 7 do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Programu Ochrony Powietrza dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

  • ulotka informująca o zaleceniach i zakazach zgodnie z Programem Ochrony Powietrza

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim