Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

4. Przekazywanie deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła – nowy obowiązek wynikający z programu ochrony powietrza

8 września 2020 r. uchwałą nr 115/20 Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął nowy program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Uchwała weszła w życie 30 września 2020 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2026 r.

Największy wpływ na jakość powietrza mają sami obywatele, dlatego po raz pierwszy w programie określono obowiązek przekazywania gminom deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę. Deklarację należy przekazać gminie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła. Zakres informacji, które mieszkaniec powinien przekazać określa załącznik nr 10 do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Poniżej znajduje się wzór deklaracji o wymianie źródła ciepła.

Więcej o uchwale w sprawie programu ochrony powietrza można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim