Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Stronicowanie

 • Miasto jest przygotowane do profilaktyki jodowej

  Miasto jest przygotowane do profilaktyki jodowej

  2022.10.04

  Mińsk Mazowiecki przygotowany jest do akcji wydawania mieszkańcom tabletek ze stabilnym jodem. NIE ma aktualnie zagrożenia. 

 • Wyłączenia energii elektrycznej w mieście Mińsk Mazowiecki

  Wyłączenia energii elektrycznej w mieście Mińsk Mazowiecki

  2023.03.22

  Wyłączenia energii elektrycznej w mieście Mińsk Mazowiecki w dniach 28, 29 i 30 marca 2023 r.


   

 • Silny wiatr

  Silny wiatr

  2023.02.17

  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, do obowiązków właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanegolub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 • Informacja o wysoce zjadliwej grypie ptaków

  Informacja o wysoce zjadliwej grypie ptaków

  2023.01.18

  Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, pruszkowskiego, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, miasta stołecznego Warszawa, warszawskiego zachodniego i żuromińskiego nakazuje się m. in. na terenie powiatu mińskiego utrzymywanie drobiu w zamknięciu.

 • Zwalczanie wścieklizny zwierząt

  Zwalczanie wścieklizny zwierząt

  2022.05.24

  Wścieklizna u zwierząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim