Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Informacja o wysoce zjadliwej grypie ptaków

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, pruszkowskiego, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, miasta stołecznego Warszawa, warszawskiego zachodniego i żuromińskiego nakazuje się m. in. na terenie powiatu mińskiego utrzymywanie drobiu w zamknięciu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim informuje o konieczności zgłaszania do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim należy również zgłaszać przypadki znalezienia martwych dzikich ptaków, szczególnie dzikiego ptactwa wodnego i dużych ptaków drapieżnych. Szczególnym wskazaniem do wdrożenia nadzoru biernego jest stwierdzenie przypadków ponadnormatywnej (wyraźnie zwiększonej) śmiertelności lub klinicznych zachorowań u dzikich ptaków, zwlaszcza:

 • należących do ww. gatunków, a także innych ptaków mających z nimi kontakt,
 • w miejscach ostoi lub zatrzymywania się ptaków migrujących w okresie wędrówki wiosennej i jesiennej,
 • w miejscach mieszania się dużej liczby ptaków migrujących różnych gatunków,
 • w sąsiedztwie gospodarstw utrzymujących drób,
 • w pobliżu tras przelotów ptaków migrujących.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022 r. poz. 768)

Hodowcy powinni:

 • unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
 • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych,
 • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,
 • przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać je po wyjściu z kurnika,
 • stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

Hodowcy nie powinni:

 • ​dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych,
 • karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
 • poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 • Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu
 • Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu
 • Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) na Mazowszu

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim