Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Co zrobić w przypadku utraty lub zniszczenia KDR?

W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, Burmistrz Miasta wydaje duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 15,00 zł.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki o numerze:
03 9226 0005 0024 4185 2000 0590.

Duplikat Kart jest przyznawany i wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek tej rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie duplikatu karty oraz do odebrania duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Wnioski o wydanie duplikatu Karty są przyjmowane w Urzędzie Miasta przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim, pokój 4 lub za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia:

https://empatia.mpips.gov.pl/
 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim