Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

SPRAWY OBYWATELSKIE

  • Sprawy obywatelskie

Urząd Stanu Cywilnego zajmuje się przede wszystkim rejestracją stanu cywilnego w formie aktów takich jak: urodzenie, małżeństwo, zgon. Realizuje ponadto sprawy związane z wydawaniem odpisów z rejestru stanu cywilnego, zaświadczeń (o stanie cywilnym, o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa), przyjmowaniem oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, o powrocie do nazwiska noszonego przez zawarciem małżeństwa.

Sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego


Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych prowadzi sprawy:
- ewidencji ludności w zakresie wykonywania obowiązku meldunkowego obywateli polskich i cudzoziemców polegający na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniu się z pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniu wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP, a także w zakresie postępowań administracyjnych w sprawach wymeldowania lub zameldowania, wydawania zaświadczeń z rejestru mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki, udostępniania danych z rejestru ...

Sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych


 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim