Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI

Stronicowanie

 • 50-lecie obozowania Hufca ZHP "Mazowsze"

  50-lecie obozowania Hufca ZHP "Mazowsze"

  2022.06.13

  Komenda Hufca ZHP "Mazowsze" w Mińsku Mazowieckim zaprasza kadrę obozową z lat 1972-2022 na inaugurację 50-lecia obozowania w dn. 15-17 lipca 2022 r. do Lubiatowa. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Hufca: www.minsk.zhp.pl

   

 • Dzień Patrona Miasta

  Dzień Patrona Miasta

  2022.06.13

  PROBOSZCZ PARAFII PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA, KS. MARIAN SOBIESZEK I BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI MARCIN JAKUBOWSKI zapraszają na DZIEŃ PATRONA MIASTA I PARAFII PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA - 24.06.2022, godz. 18.30

              

   

 • Poznawanie świata poprzez podróże

  Poznawanie świata poprzez podróże

  2022.06.13

  W bieżącym semestrze, uczniowie szkół podstawowych poznali  wiele ciekawostek w ramach projektu edukacji przyrodniczej realizowanej wspólnie z Fundacją W Podróży. Pola i Michał to 11-letni podróżnicy, którzy zwiedzili już kilka kontynentów (Azję, Afrykę, Europę, a także Amerykę Środkową i Bliski Wschód). W trakcie szkolnych prelekcji opowiadali o przyrodzie i geografii świata, pokazali ciekawostki ze świata innych kultur oraz opowiedzieli o współrealizowanych projektach ochrony zagrożonych gatunków. Poruszyli też temat edukacji ekologicznej związanej z potrzebą czystszego powietrza w naszym mieście.

   

 • Młodzieżowa Rada Klimatyczna

  Młodzieżowa Rada Klimatyczna

  2022.06.13

  1 czerwca 2022 r. ruszył nabór Kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska. Do udziału w naborze zaproszeni są młodzi ludzie, którym bliskie są zagadnienia związane z polityką klimatyczną, energetyczną i ekologiczną Polski.

   

 • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  2022.06.13

              Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mińsk Mazowiecki ...

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim