Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

KOMUNIKATY

Stronicowanie

 • Kasa Urzędu Miasta nieczynna do odwołania

  Kasa Urzędu Miasta nieczynna do odwołania

  2021.01.21

  Informujemy, że kasa Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki będzie nieczynna do odwołania. Prosimy o dokonywanie płatności przelewem.

   

 • Otrzymaliśmy grant z Forum Dialogu

  Otrzymaliśmy grant z Forum Dialogu

  2021.01.22

  Z ogromną radością dzielimy się dobrymi wiadomościami. Otrzymaliśmy grant z Forum Dialogu  na projekt ”Upamiętnienie społeczności żydowskiej Mińska Mazowieckiego poprzez sztukę”.
   

 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta wyłożony do wglądu

  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta wyłożony do wglądu

  2021.01.20

  Przypominamy, że od 21 stycznia do 14 lutego 2021 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki.

 • Wystartował nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2021

  Wystartował nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2021

  2021.01.19

  Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub w 2021 r. – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych.
   

 • Informacja o dyżurach przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w czasie wakacji

  Informacja o dyżurach przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w czasie wakacji

  2021.01.15

  Zapraszamy do zapoznania się z informacją burmistrza na temat harmonogramu dyżurów przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w czasie wakacji.
   

 • Szczepienia dla seniorów p/covid-19

  Szczepienia dla seniorów p/covid-19

  2021.01.15

  15 stycznia 2021 r. w ogólnopolskim systemie rządowym ruszają zapisy na szczepienia dla osób powyżej 80. roku życia. Od 22 stycznia rejestrować się będą mogły osoby, które ukończyły 70 lat.  Szczepienia dla tych grup wiekowych rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.
   

 • Transport i dodatkowa miejska infolinia

  Transport i dodatkowa miejska infolinia

  2021.01.15

  Miasto Mińsk Mazowiecki zapewni dojazd do punktów szczepień osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami oraz osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego ich miejscu zamieszkania punktu szczepień.

 • Bo miasto to ludzie, miejsca i zdarzenia...

  Bo miasto to ludzie, miejsca i zdarzenia...

  2021.01.15

  Drodzy mińszczanie! W tym szczególnym jubileuszowym roku chcemy intensywnie celebrować RELACJE z ludźmi, miejscami  i zdarzeniami. Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, w której prosimy o wskazanie ważnych dla Was osób, miejsc i wydarzeń z historii naszego miasta.  Chcemy opowiedzieć o nich w krótkich filmikach.

 • Dotacje dla NGO na działania kulturalne

  Dotacje dla NGO na działania kulturalne

  2021.01.15

  Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego informujemy, że w zakładce Samorząd - konkursy o środki z budżetu - ogłoszenia zamieściliśmy Zarządzenie Burmistrza Miasta o ogłoszeniu otwartego konkursu na działania w 2021 roku.

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - nabycie prawa własności nieruchomości

  2021.01.15

  Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia przez Miasto Mińsk Mazowiecki, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości, położonych w m. Mińsk Mazowiecki, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 329 o pow. 0,1726 ha, zajęta pod część drogi gminnej - ul. Kresowej.

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim