Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • eliza bujalska

Eliza Aleksandra Bujalska

rok urodzenia
1985

wykształcenie
wyższe, magister filozofii oraz dyplom studiów glottodydaktycznych

zawód wykonywany
trenerka kompetencji społecznych, edukatorka, moderatorka, pracownik młodzieżowy, koordynatorka projektów międzynarodowych

pełniona funkcja w Radzie Miasta
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Członek Komisji Oświaty i Wychowania, Członek Komisji Rewizyjnej

e-mail
eliza.bujalska@umminskmaz.pl

wygaśnięcie mandatu radnej - 27.08.2020 r.

od 7 września 2020 r. powołana na stanowisko Drugiego Zastępcy Burmistrza Miasta

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim