Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej zwany PSZOK) na terenie miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Przemysłowej 17 prowadzi Zarząd Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Juliana Tuwima 1 we:

wtorki – w godzinach od 1200 do 1900

środy – w godzinach od 900 do 1600

czwartki – w godzinach od 900 do 1600

piątki – w godzinach od 900 do 1600

soboty – w godzinach od 800 do 1600

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Do PSZOK każdy właściciel nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może dostarczać papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe. Odpady komunalne są przyjmowane od właścicieli nieruchomości w każdej zebranej ilości, z ograniczeniem w roku kalendarzowym do czterech sztuk zużytych opon oraz dwóch ton odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, po udokumentowaniu uiszczenia przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Apteki w Mińsku Mazowieckim akceptujące przeterminowane leki

https://www.gdziepolek.pl/apteki/przeterminowane-leki/w-minsku-mazowieckim

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim