Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Mińsk Mazowiecki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.


Niesegregowane (zmieszane) odpady komunale oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierający je od właścicieli nieruchomości z terenu Mińska Mazowieckiego MPK PURE HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce przekazuje do zagospodarowania w instalacjach komunalnych zarządzanych przez:

  1. MPK PURE HOME Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce – Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i instalacja do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, Ławy ul. Przemysłowa 45, 07-411 Rzekuń;
  2. MPK Pure Home Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce – Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami (CIGO), Studzianki ul. Spółdzielcza 36, 16-010 Wasilków;
  3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej  Sp. z o.o. - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, Stare Lubiejewo ul. Łomżyńska 11, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
  4. Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Turskiego 4, 07-401 Ostrołęka.


Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, powstałe w instalacjach komunalnych z odebranych i zebranych odpadów komunalnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki przekazywane są na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrołęce.

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim