Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Sprawdź jakość powietrza w Mińsku Mazowieckim


Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn.: ”Zakup i instalacja inteligentnego systemu monitorującego stan jakości powietrza w Mieście Mińsk Mazowiecki” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019.   

Środki przyznane z budżetu Województwa Mazowieckiego zostały przeznaczone na zakup 4 sensorów monitorujących stan powietrza na terenie Mińska Mazowieckiego w 4 lokalizacjach: ul. Małopolska  11, ul. Sosnkowskiego 1, ul. Wyszyńskiego 56, ul. Przemysłowa 7.]Sensory te mierzą jakość powietrza, pobierają stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2,5, PM10, mierzą temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza, wilgotność i ciśnienie. Realizacja zadania ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców miasta na temat tego, jak ogromny wpływ na powietrze, którym oddychają ma to, co spalają w piecach. Monitoring stanu powietrza pozwala na bieżąco wskazać poziom zanieczyszczenia powietrza w zależności od pory roku i dnia. Całkowita wartość zadania wynosi 6 346,80 zł. Dofinansowanie stanowi 50% wartości całkowitej zadania tj. 3 173,40 zł.

Zadanie pn. „Zakup i instalacja inteligentnego systemu monitorującego stan jakości powietrza w Mieście Mińsk Mazowiecki”, zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.  

 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim