Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

27 listopada 2018 nastąpiło tzw. „wbicie łopaty” pod rozbudowę ul. Osiedlowej

Głównym zamierzeniem inwestycji jest budowa jezdni, chodników, poboczy, miejsc postojowych, pętli autobusowej oraz odwodnienia wraz z wylotem do rzeki Srebrna. W ramach zadania wykonane zostaną:

- budowa jezdni o szerokości 5,0 m lub 4,5 m wraz z poboczami,
- budowa chodnika szerokości od 2,0 m, (lokalnie zawężony do 1,5m)
- budowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowa miejsc postojowych,
- budowa pętli autobusowej,
- budowa wyniesionych skrzyżowań,
- budowa kanalizacji deszczowej wraz drenażem i wylotem do rzeki Srebrna,
- budowa rowów otwartych,
- rozbiórka budynku inwentarskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Chróścielewskiego,
- rozbiórka ogrodzeń i odtworzenie w nowej lokalizacji,
- usunięcie kolizji sieci wodociągowej,
- usunięcie kolizji sieci kanalizacji sanitarnej,
- usunięcie kolizji sieci teletechnicznej,
- usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej,
- wycinka drzew i krzewów,
- wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu,
- przebudowę dróg (ul. Chróścielewskiego, ul. Zielnej i ul. Wierzbowej),
- likwidację stawu.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w tej inwestycji jest realizowana w ramach projektu pn. "Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap". Dofinansowanie w wysokości 1 785 107,97zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Dodatkowo Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 i jest na liście wniosków do oceny merytorycznej z 13.11.2018 r. Przewidywany termin zakończenia prac to połowa czerwca 2019 r.
Wartość robót budowlanych to 4 497 004,39 zł brutto.

Wykonawca dokumentacji i nadzór autorski: Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka.
Wykonawcą robót jest firma Mirosław Krysiuk, Roboty Drogowe i Brukarskie.
Nadzór inwestorski będzie sprawowany: w branży drogowej Antoni Tułodziecki ZDM Sp. z o.o., w branży sanitarnej Jerzy Nieścioruk, w branży elektroenergetycznej Jerzy Gałązka.

fot. z arch. UM MM

  • IMG_9630
  • IMG_9646
  • IMG_9661
  • IMG_9665
  • IMG_9671
  • IMG_9674
  • IMG_9675
  • IMG_9682

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta
Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

   Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Kasa czynna jest:
poniedziałek, wtorek, czwartek
w godz. 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 14.00


 

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim