Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Umowa na budowę kanalizacji w ul. Marii Grochowskiej i Hipolita Konopki

5 października 2018 r  zawarto umowę na realizację Zadania 9 „Budowa kanalizacji wód opadowych w ul. Marii Grochowskiej i Hipolita Konopki”.

Zadanie będzie realizowane przez Zbigniewa Wociala prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ZBIGNIEW WOCIAL” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.  

W ramach zadania zostanie wybudowana  sieć kanalizacji deszczowej w ul. Marii Grochowskiej i Hipolita Konopki w latach 2018-2019 r.

Ponadto w ramach umowy zostaną m.in.:
- wykonane roboty drogowe  na długości  ok. 691 m obejmujące wykonanie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów  i ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej brukowej
-  wykonane roboty związane z rozbudową oświetlenia ulicznego o 2 stanowiska słupowe.

red. fot. z arch. UM MM

  • GOPR2900

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim