Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Zakończenie przebudowy ul. Jaśminowej

W dniu 3 sierpnia 2018 roku miało miejsce uroczyste otwarcie ul. Jaśminowej w obecności władz miasta, przedstawicieli samorządu miasta, wykonawcy i mieszkańców ulicy.

Inwestycję rozpoczęto we wrześniu  2017. W ramach inwestycji została wykonana nowa nawierzchnia drogi, chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej, sieć kanalizacji deszczowej o średnicach od 315mm -1100mm,  3 przepusty, odcinek linii napowietrznej oświetlenia ulicznego. Wprowadzono również stałą organizację ruchu w postaci oznakowania poziomego i pionowego. Przebudowano infrastrukturę   elektroenergetyczną i telekomunikacyjną kolidującą z budową drogi.

Wykonanie kanalizacji deszczowej zostało  dofinansowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I Etap” w wysokości 852 795,41 złotych.

Wykonawca robót: Roboty Drogowe
i Brukarskie – Mirosław Krysiuk.
Wartość:  2 422 509,28 zł. brutto.

red., fot. z arch. UM MM

  • IMG_20180803_133134
  • IMG_20180803_133207
  • IMG_20180803_133507
  • IMG_20180803_133521
  • IMG_20180803_133726
  • jasminowa 2

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim