Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu

28 maja 2018 r zawarto aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowiecki -  etap I”  rozszerzający zakres  projektu o dwa dodatkowe zadania:
Zadanie 9 „Budowa kanalizacji wód opadowych w ul. Marii Grochowskiej i Hipolita Konopki”
Zadanie 10 „Budowa kanalizacji wód opadowych w ul. Ignacego Paderewskiego”


Realizacja budowy kanalizacji deszczowej wraz z budową drogi w ul. Marii Grochowskiej i Hipolita Konopki będzie w latach 2018-2019 r,  natomiast kanalizacji deszczowej wraz z budową drogi w ul. Ignacego Paderewskiego będzie realizowana w 2019 r.

  • IMG_3981
  • IMG_3249

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim