Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Zakończenie prac na ul. Sikorskiego

Zakończono prace związane  z  realizacją zadania „Budowa kanalizacji wód opadowych w ul.  Gen.  Władysława Sikorskiego”.
Umowę na tę inwestycję podpisano 10 marca br. Wykonawcą zadania była firma Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk. Dokumentację projektową opracowało Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka. Nadzór inwestorski w branży drogowej sprawował Arkadiusz Bogucki, w branży sanitarnej Jerzy Nieścioruk.

W ramach inwestycji  wykonano:
-   jezdnię o szerokości 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego (na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego) oraz z betonowej kostki brukowej (na odcinku od ul. Krasickiego w kierunku północnym),
-  obustronne chodniki, zjazdy i place do zawracania z betonowej kostki brukowej,
- likwidację rowu przydrożnego wraz z przepustami,
- nowy przepust pod drogą,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- drenaż  odsączający korpus drogi,  
- nowe oznakowanie poziome i pionowe.
Koszt  zadania to ok. 1,8 mln zł,
w tym wartość kanalizacji deszczowej  598 562,01 zł.

  • ul. Sikorskiego
  • ul. Sikorskiego
  • ul. Sikorskiego
  • ul. Sikorskiego
  • ul. Sikorskiego
  • ul. Sikorskiego

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim