Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2021

Mazowiecki Tryptyk Teatralny

4 września odbyło się ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu Mazowiecki Tryptyk Teatralny. Twórcy przedsięwzięcia muzyką, tańcem, słowem, scenografią  opowiedzieli o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości naszej mazowieckiej społeczności. Ogromną wartością działania była integracja mińskich artystów, którzy wspólnie stworzyli sztuki teatralne z gościnnym udziałem aktora Jana Grządzieli. Wszystkie części Tryptyku wystawione były w przestrzeni miasta. Dwie pierwsze w parku miejskim, a ostatnia na terenie ogrodu przy Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7 PUL.

Praca dla naszego sześćsetletniego miasta jest mobilizująca, ale przynosi też wiele wyzwań i radości łącząc pokolenia – mówi jedna z autorek Tryptyku, Anna Obszarna.

Gratulujemy niezwykłego przedsięwzięcia, mocy jednania ludzi i gromadzenia ich wokół sztuki. Dziękujemy za emocje, których doświadczyliśmy. Wzruszenia i  wspomnienia zostaną z nami na długo.  

Podziękowania dla artystów, organizatorów, sponsorów, partnerów wydarzenia

Scenariusz i reżyseria: Urszula Brzost, Anna Obszarna
Muzyka: Maciej Czemplik, Bartek Chojnacki, Eddy
Choreografia: Jakub Chocholski
Kostiumy: Anna Jachimowicz, Anna Obszarna
Scenografia: Agnieszka Patoka, Daniel Kondzior, Michał Brzost.
Wizualizacje: Agnieszka Patoka
Taniec: Studio Tańca La Flaca - Anita Chojecka, Kacper Sarna, Maja Płochocka, Julia Dróżdż, Kajetan Konowrocki, Zuzanna Źrodowska, Wiktoria Trochimiak, Weronika Głażewska, Wiktoria Wąsowska, Jakub Chocholski
Wystąpili: Janek Grządziela, Paulina Dobosz, Katarzyna Zawadzka, Anna Jaworska, Ewa Giersz- Buśko, Radosław Stosio, Iwona Ruszczak, Maria Padzik, Ewa Ryciak, Andrzej Wiśniewski, Mariusz Jaguścik.
Światło i nagłośnienie: Q-DEL Andrzej Matejak
Produkcja: MDK Mińsk Mazowiecki
Patnerzy projektu: Miasto Mińsk Mazowiecki, Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, Mazowsze serce Polski
Zadanie realizowane ze środków Miejskiego Domu Kultury oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżet Obywatelski Mazowsza.
Scenariusz inspirowany scenariuszem "Walka ze światem" autorstwa Małgorzaty Kijek.

fot. z arch. MDK

 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • 241231411_4241963542554790_2093253372814797614_n
 • 241251418_4241963289221482_3459866154558693018_n
 • 241283781_4241963409221470_115093611970186295_n
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"
 • Ostatnie z serii trzech przedstawień w ramach projektu "Mazowiecki Tryptyk Teatralny"

Czasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej od 7 września

UWAGA !
W związku z remontami miejskich ulic prowadzonymi przez Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. od 7 września 2021 r.
wprowadza się czasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

 • Czasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej od 7 września

Narodowe czytanie

4 września odbyła się dziesiąta edycja akcji „Narodowe Czytanie”.  W tym roku w całej Polsce czytany był dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.

Organizatorzy wydarzenia Miejska Biblioteka Publiczna i powiat miński zaprosili  mieszkanki i mieszkańców Mińska do wspólnego czytania dramatu. Gościem specjalnym wydarzenia była aktorka teatralna  i filmowa Tatiana Sosna-Sarno.

Podczas rozpoczęcia  spotkania burmistrz Marcin Jakubowski powiedział, że kultura łączy. Świętując 600-lecie pod hasłem RELACJI i rok z tytułem Stolica Kultury Mazowsza, wzmacniamy więzi razem z mieszkańcami. Łączy nas Mińsk Mazowiecki.

Bardzo dziękujemy organizatorom i wszystkim gościom spotkania za czynny udział i wspólnie spędzony czas.

 

 • Narodowe Czytanie w Mińsku Mazowieckim
 • Narodowe Czytanie w Mińsku Mazowieckim
 • Narodowe Czytanie w Mińsku Mazowieckim
 • Narodowe Czytanie w Mińsku Mazowieckim
 • Narodowe Czytanie w Mińsku Mazowieckim
 • Narodowe Czytanie w Mińsku Mazowieckim
 • Narodowe Czytanie w Mińsku Mazowieckim
 • Narodowe Czytanie w Mińsku Mazowieckim
 • Narodowe Czytanie w Mińsku Mazowieckim
 • Narodowe Czytanie w Mińsku Mazowieckim
 • Narodowe Czytanie w Mińsku Mazowieckim
 • Narodowe Czytanie w Mińsku Mazowieckim

Dyrektorska nominacja powiatu

1 września 2021 r. starosta powiatu mińskiego Antoni Tarczyński, w obecności wicestarosty Witolda Kikolskiego, naczelnik wydziału oświaty i promocji Emilii Piotrkowicz i członków Rady Pedagogicznej wręczył nominację nowemu dyrektorowi największej szkoły ponadpodstawowej powiatu (w roku szk. 2020/2021 liczyła 1195 uczniów).

Wyłonionym w konkursie nowym dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim został Adam Trześkowski, nauczyciel i kierownik kształcenia praktycznego tej placówki. Nowo mianowany zastąpił na stanowisku dyrektor Małgorzatę Beczek, która po 13 latach zdecydowała się zakończyć misję kierowania Zespołem Szkół.

Pożegnanie ustępującej pani dyrektor odbyło się 30 sierpnia. Starosta dziękując za wszystkie lata poświęcone społeczności Budowlanki podkreślił wkład M. Beczek w zapisanie pięknych kart historii powiatu. W dniu pożegnania symboliczną Koronę Kazika ustępująca dyrektor przekazała następcy dyrektorowi Adamowi Trześkowskiemu, który podziękował za wprowadzenie w tajniki funkcjo-nowania szkoły.

Lilla Kłos

 • Nominację na nowego dyrektora "Budowlanki"

Wykaz obejmujący niezabudowaną nieruchomość miejską przewidzianą do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, poz. 234) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość, położoną w Mińsku Mazowieckim, stanowiącą własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości: Działka gruntu niezabudowana Nr 5262/3 o powierzchni 283 m2, położona w Mińsku Mazowieckim przy ul. Królewieckiej, stanowiąca własność Miasta Mińsk Mazowiecki zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00059397/2/5.
 2. Opis nieruchomości: Działka gruntu niezabudowana, nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej ze względu na wielkość, kształt i parametry, położona przy ulicy Królewieckiej oraz przylega do ul. por. Ludwika Wolańskiego. Nieruchomość znajduje się w zasięgu uzbrojenia terenu: wodociąg, gazociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, energia elektryczna. W związku z posadowieniem na tym gruncie przewodów kanalizacyjnych, część działki miejskiej nr 5262/3 została obciążona służebnością przesyłu zgodnie z oświadczeniem o ustanowieniu służebności przesyłu Rep. A Nr 4873/2021 z dnia 5 maja 2021 r. na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim oraz w związku z posadowieniem i eksploatacją urządzenia przesyłowego – linii światłowodowej umieszczonej na tym gruncie, część działki miejskiej nr 5262/3 została obciążona służebnością przesyłu zgodnie z oświadczeniem o ustanowieniu służebności przesyłu Rep. A Nr 7023/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. na rzecz spółki Towerlink Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Przeznaczenie terenu i sposób jego zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym uchwałą Nr XX/223/04 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz.5975), zmienionym uchwałą Nr XII/92/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2011 r. (Dz.Urz.Woj. Maz. z 9 grudnia 2011 r., Nr 226, poz.7092) działka wskazana w tym wykazie położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej (3)MN/U3.

Ustala się zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu oraz parametry działek budowlanych dla terenu (3)MN/U1, (3)MN/U2, (3)MN/U3:

 • maksymalna intensywność zabudowy – 60%;
 • minimalna intensywność zabudowy – 40 %;
 • minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40%;
 • minimalna powierzchnia działki budowlanej powstałej po uchwaleniu planu – 400 m² dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i 300 m² dla zabudowy bliźniaczej, dla zabudowy usługowej–300 m²;
 • minimalna szerokość frontu działki budowlanej powstałej po uchwaleniu planu– 14 m dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i 10 m dla zabudowy bliźniaczej, dla zabudowy usługowej– 10 m;
 • gabaryty projektowanych obiektów - maksymalnie 2 kondygnacje nad ziemią, minimalna szerokość frontu – 6 m;
 • wysokość projektowanej zabudowy – maksymalnie 10 m;
 • geometria dachu projektowanej zabudowy – dachy o spadku połaci w stosunku do poziomu nie mniejszym niż 30 stopni.
 1. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 5254/5, objętej księgą wieczystą , z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania tej nieruchomości.
 2. Cena działki gruntu, obowiązująca do dnia 15.08.2022 r.: 99.261,00 zł (w tym podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży).
 3. Termin zagospodarowania nieruchomości; Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; Termin wnoszenia opłat; Zasady aktualizacji opłat; Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.: nie dotyczy.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres od dnia 6 września 2021 r. do dnia 27 września 2021 r, a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

/-/ Marcin Jakubowski

 

Utrudnienia w ruchu drogowym 12 września

W związku z organizacją Biegu Ulicznego - XXV MAZOWIECKA PIĘTNASTKA, 12 września 2021 (niedziela), informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym. Za utrudnienia przepraszamy.  Mapka biegu i plakat imprezy w załączeniu.

 • Ogólnopolskie Biegi Uliczne 12.09.2021 - mapka biegu
 • Ogólnopolskie Biegi Uliczne 12.09.2021 - plakat

Prezentacja znaczka mińskiego

3 września w Miejskiej Szkole Artystycznej odbyła się prezentacja znaczka Mińsk Mazowiecki Miasta Polskie. To ogromny sukces inicjatorów przedsięwzięcia. Dzięki staraniom posła Daniela Milewskiego, Fundacji Aktywny Mińsk i Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego nasze miasto będzie obecne w każdej placówce pocztowej w  Polsce. Pięć milionów - tyle znaczków trafiło do obiegu.

W doborowej oprawie muzycznej oraz w zaszczycie obecności prezesa Poczty Polskiej, Krzysztofa Falkowskiego oficjalnie zaprezentowany został znaczek miński z wizerunkami najbardziej rozpoznawalnych budowli miasta – kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i pomnika niepodległości.

Spotkanie prowadziła wiceprezes Fundacji Aktywny Mińsk Mazowiecki Sylwia Idźkowska wraz z prezesem Krzysztofem Miąsko. Zaangażowani w powstanie znaczka otrzymali od prezesa Poczty Polskiej Krzysztofa Falkowskiego oprawiony znaczek wraz z okazjonalną kopertą pierwszego dnia emisji. Wydarzeniu towarzyszył koncert „Blask Niepodległej”, który był podzielony na dwie, równie wzruszające, części. Wystąpili: Magdalena Tunkiewicz - Zakrzewska (sopran), Anna Potyrała Listwon (sopran), Wojciech Bardowski (baryton), Paweł Listwon (fortepian), Kamila Malik (skrzypce), Adam Bardowski (klarnet), Michał Woźniak (kontrabas). Koncert powadziła Zofia Paczóska.

Dziękujemy inicjatorom przedsięwzięcia za ten niezwykły prezent na 600-lecie miasta.  Za fotorelację dziękujemy Pozytywnie Obiektywnym.  

 

 • Prezentacja znaczka mińskiego 3 września w Miejskiej Szkole Artystycznej
 • Prezentacja znaczka mińskiego 3 września w Miejskiej Szkole Artystycznej
 • Prezentacja znaczka mińskiego 3 września w Miejskiej Szkole Artystycznej
 • Prezentacja znaczka mińskiego 3 września w Miejskiej Szkole Artystycznej
 • Prezentacja znaczka mińskiego 3 września w Miejskiej Szkole Artystycznej
 • Prezentacja znaczka mińskiego 3 września w Miejskiej Szkole Artystycznej
 • Prezentacja znaczka mińskiego 3 września w Miejskiej Szkole Artystycznej
 • Prezentacja znaczka mińskiego 3 września w Miejskiej Szkole Artystycznej
 • Prezentacja znaczka mińskiego 3 września w Miejskiej Szkole Artystycznej
 • Prezentacja znaczka mińskiego 3 września w Miejskiej Szkole Artystycznej
 • Prezentacja znaczka mińskiego 3 września w Miejskiej Szkole Artystycznej
 • Prezentacja znaczka mińskiego 3 września w Miejskiej Szkole Artystycznej
 • Prezentacja znaczka mińskiego 3 września w Miejskiej Szkole Artystycznej
 • Prezentacja znaczka mińskiego 3 września w Miejskiej Szkole Artystycznej
 • Prezentacja znaczka mińskiego 3 września w Miejskiej Szkole Artystycznej

„Mińsk na kółkach”

Wizyta w Mistowie 5 września uwieńczyła dwumiesięczny projekt wyjazdowych warsztatów „Mińsk na kółkach”. Celem przedsięwzięcia było spotkanie z mieszkańcami powiatu w ich otoczeniu,  rozmowa o tym, co nas łączy oraz prezentacja dziedzictwa kulturowego i historycznego powiatu mińskiego.

W tym szczególnym dla historii miasta roku jubileuszowym zależy nam na wzmacnianiu relacji z naszymi sąsiadami i dzieleniu z nimi radości z 600-lecia. Projektowi towarzyszyła mobilna wystawa, na której znalazły się plansze opowiadające o pomnikach przyrody, zasobach naturalnych, różnorodności religijnej powiatu mińskiego oraz o podziale administracyjnym. Interaktywna wystawa dawała także możliwość obejrzenia na tabletach krótkich filmów o Mińsku.

Plansza z wizerunkiem muralu „Vintage 600” przyciągała uwagę i zaskakiwała abstrakcyjną formą opowiadania o historii miasta. Na magnetycznej mapie można było umieścić magnesy z najbardziej rozpoznawalnymi symbolami i miejscami Mińska Mazowieckiego. Z plansz prezentujących sylwetki mińskich pisarzy goście mogli dowiedzieć się o ich twórczości i osiągnieciach.  

Znaczna część wystawy prezentowała informacje o nowo otwartym punkcie informacji europejskiej  Europe Direct Mińsk Mazowiecki. Goście mogli rozwiązać quiz wiedzy o Unii Europejskiej, zapoznać się z publikacjami oraz  dowiedzieć się o charakterze i misji punktu.

Do skrzynki dobrych relacji można było wrzucić kartkę z wizerunkiem Stanisława Mińskiego i życzeniami dla dowolnie wybranego adresata, a przy stoisku Urzędu Miasta zrobić samodzielnie przypinkę.

Dziękujemy Miejskiemu Domowi Kultury za bardzo interesujące warsztaty z tworzenia komiksu, Miejskiej Bibliotece Publicznej za zaangażowanie gości w gry edukacyjne
 wzbogacające naszą wiedzę o literaturze. Muzeum Ziemi Mińskiej za wciągające warsztaty zegarmistrzowskie i rękodzieła. Gościnnie naszym wyjazdom towarzyszyli: Towarzystwo Pamięci 7. PUL, Miński Klub Sportowy MMA TEAM, Klub Kolarski V-MAX Mińsk Mazowiecki czy pan Mariusz Szeląg z ofertą warsztatów muzycznych. Bardzo serdecznie dziękujemy za wzbogacenie oferty naszego projektu i towarzyszenie ekipie „Mińska na kółkach”. Mamy nadzieję, że nawiązane podczas wyjazdów relacje zaowocują dalszą współpracą pomiędzy gminami powiatu mińskiego.

Czujemy ogromną satysfakcję z realizacji  projektu. Wierzymy, że zostawiliśmy po sobie dobre wspomnienia, a nasi goście, poznając Mińsk Mazowiecki dobrze się bawili.   Dziękujemy wszystkim gminom, w których gościliśmy. Dziękujemy za serdeczność
i pomoc organizacyjną.

„Mińsk na kółkach” odbywał się w świetle honorowego tytułu Powiat Miński Stolicą Kultury Mazowsza.

Cieszymy się, że jeszcze raz  będziemy mogli zaprezentować projekt „Mińsk na kółkach”, tym razem w trochę innej formule. W październiku będziemy  gościć na Powiatowym Forum Kultury w Muzeum Piłsudskiego.

 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”
 • „Mińsk na kółkach”

Popołudniowy dyżur rachmistrza

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W czwartek, 9 września, w godzinach 16:00-18:00 w Urzędzie Miasta (ul. Konstytucji 3 Maja 1) czekać na Państwa będą rachmistrzowie, którzy pomogą w spisaniu się.
Zapraszamy!

 

 • Popołudniowy dyżur rachmistrza

Koncert "Melanidis Orchestra" w Cegłowie

Starosta Miński pan Antoni Jan Tarczyński oraz Wójt Gminy Cegłów pan Marcin Uchman serdecznie zapraszają  na koncert "Melanidis Orchestra"  - kameralnej  orkiestry smyczkowej, który odbędzie się w dniu 11 września 2021 r. o godz. 18.00 w Hali Sportowo - Widowiskowej przy ul. Poprzecznej 27 w Cegłowie.

Koncert w wykonaniu orkiestry „Melanidis Orchestra” będzie dużym wydarzeniem artystycznym, członkowie Orkiestry to wykwalifikowani muzycy klasyczni – najzdolniejsi absolwenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie z ostatnich lat. Wysokie umiejętności techniczne poszczególnych instrumentalistów Orkiestry, rozwijane podczas kilkunastoletniej edukacji pod okiem najlepszych profesorów, w połączeniu z zaangażowaniem emocjonalnym, charakterystycznym dla młodych orkiestr - tworzą zespół doskonałych muzyków, cechujący się elastycznością oraz otwartością na różnorodność kompozycji.

 • Koncert w cegłowie

Spotkanie autorskie w MZM

Muzeum Ziemi Mińskiej zaprasza na spotkanie autorskie ze Sławomirem Kuligowskim autorem VI Tomu serii jubileuszowej
VI wieków Mińska Mazowieckiego pt. „Mińsk Mazowiecki w latach 1939-1944 (Wojna i Okupacja)”.
Wśród przybyłych zostanie rozlosowana książka z autografem.
 
Data: 13 września o godzinie 18.00
Miejsce:  MZM Dział 7 PUL przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 4 w Mińsku Mazowieckim.
Książkę można zakupić w Muzeum Ziemi Mińskiej lub na spotkaniu.
Tytuł: VI Wieków Mińska Mazowieckiego
tom VI Mińsk Mazowiecki w latach 1939 – 1944 (Wojna i Okupacja)
Autor: Sławomir Kuligowski

https://www.facebook.com/events/931024324175798
http://mzm-minskmaz.pl/wojna-i-okupacja-tom-vi-spotkanie-autorskie-ze-slawomirem-kuligowskim/

 • Spotkanie autorskie ze Sławomirem Kuligowskim w MZM - plakat

Czasowe zamknięcie ul. Huberta

Uwaga! W związku z planowanym układaniem kolejnych warstw nawierzchni ulica HUBERTA zostanie zamknięta i wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Przemysłowej do firmy ODMET w godzinach 9:00-16:00 w dniach 9-10 września i 17 września br.

Prosimy o pozostawienie samochodów poza terenem inwestycji.

Za chwilowe utrudnienia przepraszamy i prosimy o cierpliwość.

Urząd Miasta - tel. 25 759 53 22

kierownik budowy - tel. 602 657 754

 • ul. Huberta

Żarciowozy w Mińsku Mazowieckim

W ramach Festiwalu Himilsbacha odbędzie się od 10 do 12 września ZLOT FOOD TRUCKÓW - ŻARCIOWOZY - plac przed Miejskim Domem Kultury.

Więcej informacji na FB wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/393246595720792/?post_id=396789898699795&view=permalink

 • Żarciowozy w Mińsku Mazowieckim

Warsztaty komputerowe dla seniorów

Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim otrzymała grant w wysokości prawie 20 tys. złotych w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Zgodnie z założeniami zwycięskiego projektu o nazwie „Od Biblioteki do Mediateki”  zakupione zostały komputery oraz projektor na potrzeby działań edukacyjnych kierowanych do osób wykluczonych cyfrowo, głównie seniorów. W ramach grantu odbyły się warsztaty dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, podczas których uczestnicy poznali podstawy obsługi komputera, w tym uruchomiania komputera i obsługi myszy; logowania do systemu Windows, zapoznanie się z edytorem tekstu, tworzenie i wydruk tekstu.

Uczestnikami pierwszego warsztatu, który odbył się 6 września, byli podopieczni Domu Dziennego Pobytu CARITAS Diecezji Warszawsko – Praskiej w Mińsku Mazowieckim. Kolejne zajęcia odbyły się 7 września z udziałem seniorów z Dziennego Domu Opieki Medycznej CENTRUM. Mamy w planach kontynuować ten projekt.

Cieszymy się, że dzięki PSE znacznie poszerzyła się  oferta usług ofertę usług cyfrowych Biblioteki, dzięki czemu odwiedzać nas będzie coraz więcej dorosłych i młodzieży. To wspaniałe, że możemy pomagać osobom wykluczonym cyfrowo i pokazywać im świat nowych technologii. Nasza Biblioteka wykonała kolejny krok w kierunku stania się profesjonalną i nowoczesną Mediateką.

To kolejny raz, gdy dzięki programowi PSE w gminie zajdą pozytywne zmiany. W 2020 roku w ramach „WzMOCnij swoje otoczenie” w powiecie mińskim przeprowadzono liczne działania społeczne. Mieszkańcy do dziś mogą korzystać z nowej ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej, strefy zabaw na świeżym powietrzu, czy systemu nagłaśniającego na gminnym boisku piłkarskim.

Szczegółowe informacje na temat programu PSE „WzMOCnij swoje otoczenie” można znaleźć na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl

 

 • Warsztaty komputerowe w biblotece
 • Warsztaty komputerowe w biblotece
 • Warsztaty komputerowe w biblotece
 • Warsztaty komputerowe w biblotece
 • Warsztaty komputerowe w biblotece
 • Warsztaty komputerowe w biblotece
 • Warsztaty komputerowe w biblotece
 • Warsztaty komputerowe w biblotece
 • Warsztaty komputerowe w biblotece
 • Logo WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE

Czasowe objazdy na linii M1

UWAGA !

W związku z remontami miejskich ulic prowadzonymi przez Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. od  8 września 2021 r.  wprowadza się czasowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej

AUTOBUSY   LINII   M1   ZOSTANĄ   SKIEROWANE   NA   TRASĘ   OBJAZDOWĄ

PLAC DWORCOWY – Kazikowskiego  - (…) – Litewska – WOLAŃSKIEGO  – Boczna – (…) – CMENTARZ

Przystanki: NOWY ŚWIAT, BAGNISTA czasowo nie będą funkcjonować.

Na czas wprowadzenia objazdu autobusy zatrzymają się dodatkowo na przystanku WOLAŃSKIEGO w kierunku krańca PLAC DWORCOWY.

Odszedł wieloletni pracownik MSA

W dniu 5 września 2021 r.  nieoczekiwanie odszedł  wieloletni pracownik Miejskiej Szkoły Artystycznej ŚP. ARTUR GAŃKO.

 • Klepsydra Artura Gańko
 • Artur Gańko

Wizyta studyjna Lokalnej Organizacji Turystycznej

MIŃSK MAZOWIECKI – MIASTO WIELOKULTUROWE Z TRADYCJAMI

-  WIZYTA STUDYJNA

PLAN WIZYTY:

9:00 - Rozpoczęcie wizyty studyjnej. Spotkanie uczestników: stacja PKP Mińsk Mazowiecki

9.15 – 13.00 – część piesza

 • Muzeum Ziemi Mińskiej, Działu 7 Pułku Ułanów Lubelskich.
 • Dawna  siedziba Szkoły Handlowej a obecnie Szkół Salezjańskich.
 • Ulica Piłsudskiego i budynek  Resursy Miejskiej (obecnie Hotel i Restauracja Stylowa).
 • Skwer Piaseckiego.
 • Ławeczka Himilsbacha.
 • Miejska Biblioteka Publiczna.
 • Aleja Gwiazd Literatury przy Bibliotece.
 • Zabytkowy budynek Sanepidu (kiedyś Starostwo).
 • Plac Kilińskiego, kapliczka z Matką Bożą i ławeczki historyczne.
 • Pomnik Anny Mińskiej
 • Park miejski i Miejski Dom Kultury.
 • Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
 • Plac Stary Rynek, pomnik Jana z Gościańczyc, Pomnik Niepodległości, Pomnik Ofiar Likwidacji Getta.
 • Klasycystyczny budynek poczty.
 • Budynek Związku Nauczycielstwa Polskiego.
 • Skwer Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.
 • Mural 600-lecia nadania praw miejskich.

13:00 - Obiad

14:00 – 18:00 – część objazdowa

 • Muzeum Ziemi Mińskiej (w Willi hrabiny Łubieńskiej).
 • Miejska Szkoła Artystyczna.
 • Mariawicki Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
 • Cmentarz żydowski.
 • Sosna Wszebora.

18:00 – Zakończenie wizyty studyjnej – Dworzec PKP Mińsk Mazowiecki.

 

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 15 września 2021r.

pod nr tel.: 693 241 227 -  Ilona Książek

 • Wizyta studyjna LOT

Koncerty wrześniowe Fundacji "Czas Sztuki"

Zapraszamy na koncerty wrześniowe organizowane przez Fundację "Czas Sztuki".

18.09.2021 r, godz. 11.00 - The Time Quartet - Miejska Biblioteka Publiczna
27.09.2021 r., godz. 18.00 - The Time Quartet - Sala Koncertowa MSA

 • Edukacyjne spotkania muzyczne z okazji jubileuszu 600-lecia miasta

Konkurs ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

W tym roku Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

  • wolontariat indywidualny;
  • wolontariat grupowy;
  • wolontariat w szkole lub przedszkolu;
  • wolontariat seniorów;
  • kategoria specjalna - wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii Covid-19.

Wolontariusze pełnią funkcję pomocniczą i wspierającą w wielu obszarach, w których swoje zadania realizuje samorząd województwa m. in. w edukacji, pomocy społecznej, kultury czy w trudnym czasie epidemii Covid -19 - ochronie zdrowia. Siłą działań wolontariuszy jest umiejętność szybkiej i trafnej diagnozy lokalnych potrzeb i osób wymagających wsparcia. Wolontariat cechuje przede wszystkim bezinteresowność, empatia, solidarność, o czym wiedzą ludzie, którzy angażują się w niesienie pomocy innym oraz w szeroko pojętą pracę na rzecz różnych środowisk, instytucji i organizacji. Warto docenić i promować takie postawy, dlatego w imieniu Pana Marszałka uprzejmie Państwa proszę o włączenie się w promocję konkursu, w tym zamieszczenie informacji o konkursie m.in. na stronie internetowej oraz rozpowszechnienie jej wśród lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych. Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy od 1 do 30 września.

Jednocześnie w załączeniu, przekazuję plakat oraz regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym.                           

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt: nr tel. 22 59 79 683 lub mail dialog@mazovia.pl.

               

Z wyrazami szacunku

Sara Michalska
 Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

               

 • Konkurs ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Nie bój się spisu!

Spis powszechny to szansa, a nie inwigilacja
Pierwszy spis powszechny odbył się w Polsce równo 100 lat temu. Zarówno wtedy, jak i dziś, celem było i jest poznanie sytuacji polskiego społeczeństwa, aby potem prowadzić skuteczne działania wspierające jego rozwój. Jeśli zatem leży Ci na sercu przyszłość Twojej rodziny, gminy, miasta i całego kraju, powinieneś jak najszybciej wypełnić obowiązek spisowy.
Każdy ma prawo do wątpliwości i nie ma nic złego w stawianiu pytań o sensowność i legalność Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Należy jednak podejść do tego poważnie i rzetelnie, a nie opierać się na „sensacyjnych” opiniach internetowych anonimów.

1.    Bądź świadomym obywatelem i korzystaj z wiarygodnych źródeł
Internet jest kopalnią wiedzy i informacji, ale trzeba umieć z niego korzystać, aby nie dać się zmanipulować fake newsom. Jeśli szukasz informacji o spisie powszechnym, wejdź na stronę internetową https://spis.gov.pl i sprawdź  aktualności oraz dział poświęcony najczęściej zadawanym pytaniom. Informacji szukaj też na stronach internetowych gmin.
W Internecie i mediach społecznościowych trafisz zapewne na opinie straszące inwigilacją czy rzekomo nielegalną ingerencją w prywatność. Czytając takie twierdzenia zastanów się jednak, czy ktoś nie robi tego tylko po to, żeby się Twoim kosztem wypromować, zwiększyć ruch na swojej stronie lub szerzyć wśród Polaków świadomą dezinformację.

2.    Czy spis jest legalny? Czytaj przepisy, a nie opinie anonimów
Statystyka publiczna ma pełne prawo do zadawania pytań zawartych w formularzu spisowym na podstawie Ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Informacje zbierane w spisach powszechnych są też wyłączone z obowiązywania przepisów RODO. W przypadku tematów objętych szczególną ochroną (stan zdrowia, wyznanie religijne, związki niesformalizowane) możemy wybrać opcję „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”.

Warto jednak również i w tych pytaniach podawać zgodną z rzeczywistością odpowiedź. Te informacje będą w pełni bezpieczne i anonimowe.

3.    Nikt nie pozna danych o Tobie
Jednostkowe informacje o Tobie nie będą przekazywane jakiejkolwiek instytucji czy osobie! Wszystkich pracowników statystyki publicznej obowiązuje tajemnica statystyczna, za złamanie której grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli dane zostaną przekazane celowo i dla zysku, wtedy kara jest zagrożona karą pozbawienia wolności do lat 5.
Tajemnica statystyczna jeszcze nigdy w historii nie została złamana! Znane są przypadki, kiedy Prezesi GUS płacili kary za odmowę przekazania danych jednostkowych organom ścigania czy innym urzędom.
To, co jest przekazywane na zewnątrz i udostępniane, to wartości uogólnione w postaci wskaźników, sum i średnich.
Wszystkie informacje pochodzące z NSP 2021 będą zapisane na serwerach zlokalizowanych w Polsce, zaś oprogramowanie spisowe tworzyli wyłącznie pracownicy Centrum Informatyki Statystycznej.

4.    Twój udział naprawdę się liczy!
Osoby, które negują potrzebę przeprowadzania spisu powszechnego, powinny sobie zadać pytanie, co byłoby, gdyby go nie organizowano. Jak mogłoby funkcjonować nasze państwo bez wiedzy o tym, ile osób w nim mieszka, jak wyglądają nasze rodziny czy w jakich warunkach mieszkamy? Rządzący na poziomie kraju czy gminy, bez względu jaką partię reprezentują, korzystają z informacji uzyskanych w spisie przez kolejne 10 lat. Na ich podstawie będą dzielić środki finansowe i podejmować decyzje mające wpływ na życie każdego z nas.  

5.    Spis nie prześwietla Twojego majątku
Nie jest prawdą, że w spisie są pytania o majątek, zarobki, konto bankowe, posiadanie działek, samochodów czy kosztowności. Można to łatwo sprawdzić na stronie https://spis.gov.pl/ w wykazie pytań lub podczas spisu. Informacji spisowych nie da się więc wykorzystać do planowania jakichkolwiek nowych podatków.

Statystyka publiczna nie interesuje się też legalnością pobytu obcokrajowców. Mieszkający w Polsce cudzoziemcy nie mają w związku ze spisem powodów do obaw i powinni wypełnić jak najszybciej ten obowiązek.
Jeśli podczas wywiadu padną pytania o majątek danej osoby lub status pobytu obcokrajowca w Polsce, to znaczy, że rachmistrz przekroczył swoje uprawnienia lub rozmowa jest prowadzona z nieuprawnioną osobą.

6.    Spis zajmie Ci tylko 10 minut!
Spis jest naprawdę łatwy! Średnio spokojne wypełnienie formularza zajmuje 10-15 minut. Możesz to zrobić przez komputer, telefon lub podczas bezpośredniej rozmowy z rachmistrzem. Pomoże ci w tym rachmistrz lub urzędnik w gminie. Wybierz metodę najlepszą dla siebie:
•    Internet i formularz na stronie spis.gov.pl
•    Infolinię 22 729 99 99 i rozmowę z urzędnikiem Urzędu Statystycznego
•    Punkt spisowy i spisanie się z pomocą urzędnika gminnego
•    Rozmowę telefoniczną z rachmistrzem spisowym. Rachmistrz dzwoni z nr. 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.
•    Bezpośrednią rozmowę z rachmistrzem.
Pamiętaj, że udzielonych i zatwierdzonych odpowiedzi nie można już poprawiać. Dlatego przez te kilka minut spisu skoncentruj się tylko na tym zadaniu.


7.    Zaufaj rachmistrzowi – jego zadaniem jest Ci pomóc

Rachmistrzowie to nie oszuści! Ich praca polega na tym, żeby docierać do osób, które z jakichś powodów nie wypełniły obowiązku spisowego i im pomóc.
Oczywiście mogą zdarzyć się przypadki podszywania się pod rachmistrza i zawsze trzeba zachować ostrożność. Jeśli masz obawy co do rozmowy z rachmistrzem, zweryfikuj jego tożsamość:
- na stronie https://spis.gov.pl/ w zakładce „Sprawdź tożsamość rachmistrza”,
- poprzez infolinię statystyczną pod numerem 22 279 99 99,
- kontaktując się z Gminnym Biurem Spisowym.
Rachmistrz zadzwoni z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz liczbę połączeń z tych numerów niektóre telefony mogą wskazywać te numery jako zagrożenie lub spam. Jeśli zadzwoni jeden z dwóch wspomnianych numerów, odbierz połączenie bez zbędnych obaw.
Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle łatwiejszy, że to on poprowadzi nas po całym formularzu spisowym. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do treści pytań, możemy od razu poprosić rachmistrza o wyjaśnienie.
Pomoc rachmistrza jest szczególnie przydatna w przypadku osób, które nie czują się zbyt pewnie używając komputera i Internetu. Formularz spisowy jest bowiem dostępny wyłącznie w formie elektronicznej – jeśli nie umiemy się spisać samodzielnie, należy bezwzględnie skorzystać z pomocy rachmistrza.


8.    Z rachmistrzem oszczędzisz swój cenny czas
Ze wsparcia rachmistrza powinny też skorzystać te osoby, które cierpią na chroniczny brak wolnego czasu. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że pośpiech i niedokładnie czytanie treści pytań na formularzu spisowym są najczęstszą przyczyną pomyłek popełnianych przez mieszkańców przy jego wypełnianiu. W praktyce skutkuje to dodatkowymi telefonami na infolinię spisową i próbą poprawy błędnych zapisów za pośrednictwem konsultanta.
Przeszkolony rachmistrz przeprowadzi nas bezpiecznie przez pytania spisowe, przeczyta je dokładnie wraz z odpowiedziami, wyjaśni wątpliwości, zaznaczy za nas odpowiedzi. Co więcej, odbierając telefon od rachmistrza i spisując się z jego pomocą nie ponosimy kosztu rozmowy. Możemy zatem bez pośpiechu wypełnić formularz i pytać rachmistrza o wszystko, z czym mamy problem.


9.    Nie czekaj do września
Nie jest prawdą, że we wrześniu każdy będzie mógł się wygodnie spisać sam lub przez telefon. Może się bowiem okazać, że osób, które zostawiły sobie spis na ostatnią chwilę, jest na tyle dużo, że ograniczona będzie dostępność rachmistrzów i konsultantów telefonicznych. Będzie wprawdzie funkcjonować samospis internetowy, ale w tej opcji nie możemy liczyć na wsparcie rachmistrza i wszystkie wątpliwości będziemy musieli sobie wyjaśnić sami.
Pamiętaj też, że jeśli skontaktuje się z Tobą rachmistrz (osobiście lub telefonicznie), nie możesz mu odmówić i musisz się spisać od razu!


10.    Za odmowę spisu grozi Ci nawet 5 tys. zł grzywny!
Ustawa o statystyce publicznej w artykule 57 jasno określa, że kto wbrew obowiązkowi odmawia udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie. Jej wysokość każdorazowo określa sąd w odrębnym postępowaniu administracyjnym i może sięgnąć nawet 5 tys. złotych!  

Nie bój się spisu! Pamiętaj o najważniejszych zasadach:

1.    Bądź świadomym obywatelem i korzystaj z wiarygodnych źródeł
2.    Czy spis jest legalny? Czytaj przepisy, a nie opinie anonimów
3.    Nikt nie pozna danych o Tobie
4.    Twój udział naprawdę się liczy!
5.    Spis nie prześwietla Twojego majątku
6.    Spis zajmie Ci tylko 10 minut!
7.    Zaufaj rachmistrzowi – jego zadaniem jest Ci pomóc
8.    Z rachmistrzem oszczędzisz swój cenny czas
9.    Nie czekaj do września
10.    Za odmowę spisu grozi Ci nawet 5 tys. zł grzywny!

 

 

 • Nie bój sie spisu! - plakat

9 września - Światowy Dzień FAS

9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego). Ma on na celu uświadomienie przyszłym matkom negatywnych skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływu na rozwój płodu, a w przyszłości na możliwy nieprawidłowy rozwój dziecka.

 • Kampania - Ciąża bez alkoholu
 • Kampania - Ciąża bez alkoholu
 • Kampania - Ciąża bez alkoholu

Akcja szczepienia lisów

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza, że w dniach od 11 września do 3 października 2021 r.
planowane jest przeprowadzenie AKCJI SZCZEPIENIA DOUSTNEGO LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE...

 • KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII
 • Informacja dot. zwierząt, które miały kontakt z wscieklizną

Niedziela z zabytkowymi motocyklami

W niedzielę, 5 września, odbył się w Mińsku Mazowieckim 5. Miński Rajd Motocyklowy będący VI rundą Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych PZM.

Na trasę rajdu motocykliści wyruszyli z terenu Muzeum Ziemi Mińskiej przy ulicy Sosnkowskiego 4, gdzie zlokalizowana była baza rajdu. Po przeprowadzeniu próby sportowej

na terenie zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy uczestnicy rajdu przejechali ponad 50 kilometrów po drogach powiatu przez Barczącą, Wiciejów, Chmielew, Siennicę, Ptaki, Dłużew i Gliniak. O godz. 14:00 odbyła się ceremonia wręczenia nagród dla zwycięzców poszczególnych kategorii. Nagrody wręczyli: Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Mirosław Krusiewicz, Prezes K.D.M. Magnet Daniel Gągol i Wiceprezes K.D.M. Magnet Piotr Wojdyga.

Rajd objęty był Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubowskiego i współfinansowany ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

fot. z arch. KDM MAGNET

 • 5. Miński Rajd Motocyklowy
 • 5. Miński Rajd Motocyklowy
 • 5. Miński Rajd Motocyklowy
 • 5. Miński Rajd Motocyklowy
 • 5. Miński Rajd Motocyklowy
 • 5. Miński Rajd Motocyklowy
 • 5. Miński Rajd Motocyklowy
 • 5. Miński Rajd Motocyklowy
 • 5. Miński Rajd Motocyklowy
 • 5. Miński Rajd Motocyklowy
 • 5. Miński Rajd Motocyklowy
 • 5. Miński Rajd Motocyklowy
 • 5. Miński Rajd Motocyklowy
 • 5. Miński Rajd Motocyklowy
 • 5. Miński Rajd Motocyklowy

Powierzenie stanowisk dyrektorom miejskiej oświaty

Burmistrz Marcin Jakubowski oficjalnie powierzył 30 sierpnia  stanowiska dyrektorom miejskich przedszkoli i szkół podstawowych, którzy wyłonieni zostali w drodze konkursu:

 •  Annie Perzanowskiej - stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1,
 •  Wandzie Gruszczyńskiej – stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5,
 •  Sławomirowi Domańskiemu – stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1,
 •  Krystianowi Matuszewskiemu – stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6.

Powierzenia stanowisk dyrektorom obowiązują od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r. Życzymy powodzenia i dobrego roku szkolnego!

 • Anna Perzanowska
 • Wanda Gruszczyńska
 • Sławomir Domański
 • Krystian Matuszewski

„600 drzew na 600-lecie miasta” w TVP3

Na stronie TVP3 WARSZAWA można obejrzeć relację  opublikowaną w "Kurierze Mazowieckim" z 4 września br. o akcji prowadzonej w naszym mieście "600 drzew na 600-lecie miasta".

https://warszawa.tvp.pl/55695563/minsk-mazowiecki-trwa-akcja-600-drzew-na-600lecie-miasta

 • Mińsk Mazowiecki: trwa akcja „600 drzew na 600-lecie miasta”

LEMiniscencje – 100 rocznica urodzin Stanisława Lema

W sobotę 11 września o godzinie 14-ej, zapraszamy na urodzinowe opowieści o wizjach Stanisława Lema. Naszym gościem będzie Mariusz Kulma, wydawca miesięcznika Astronomia, programista, grafik, twórca aplikacji i gier, a także radny naszego miasta.

Stanisław Lem (1921-2006) to jeden z największych pisarzy XX wieku, innowator i zarazem klasyk. Łączył wielu gatunków literackich, światową sławę i popularność przyniosła mu fantastyka naukowa: jego książki przetłumaczono na 40 języki i wydano w łącznym nakładzie ponad 30 milionów egzemplarzy. Znacie na pewno „Bajki Robotów” czy „Solaris”.
Był futurologiem. Przewidział powstanie ebooków, a w swojej książce „Powrót z gwiazd” opisał urządzenia przypominające dzisiejsze iPady. Było to w 1961 roku, na długo przed erą Internetu!

Spotkaniu będzie towarzyszyła WYSTAWA przygotowana przez Narodowe Centrum Kultury pt.: „LEM” promująca dzieła Mistrza poprzez  prace współczesnych artystów, którzy specjalnie dla potrzeb tego projektu zinterpretowali plastycznie dziesięć książek Lema.

W gronie twórców zainspirowanych literaturą Stanisława Lema znaleźli się: Jacek Ambrożewski, Katarzyna Bogucka, Robert Czajka, Tymek Jezierski, Weronika Lipniewska – Vera King, Karolina Lubaszko, Adela Madej, Łukasz Majewski – Tin Boy, Tomasz Opaliński, Urszula Palusińska.

Drugą część ekspozycji stanowią wybrane kultowe grafiki Daniela Mroza, który przez lata współpracował z pisarzem, tworząc charakterystyczny czarno-biały kanon lemowskich postaci. Dodatkowo grafiki opatrzone są kodami QR z linkami do audiobooków z wybranymi fragmentami powieści Lema,  które można odsłuchać podczas oglądania wystawy.

www.mbpmm.pl

 • LEMiniscencje – 100 rocznica urodzin Stanisława Lema

 

 

Było strasznie fajnie…..

3 września, późnym wieczorem, o zmroku, w ciemnych uliczkach i zakamarkach miasta odbył się kolejny  z serii spacerów jubileuszowych, podczas którego uczestnicy odkrywali mroczne historie Mińska Mazowieckiego.

Przewodniczka Renata Płotczyk opowiedziała  o wielu tragicznych wydarzeniach z historii miasta. Ale czasami było bardzo zabawie, bo opowieści dotyczyły sytuacji społecznych. Spacer angażował uczestników, którzy  rozwiązywali quizy wiedzy, odgadywali narzędzia zbrodni czy  jedli paluszki. Prawdziwe paluszki. Zobaczcie Państwo sami.

Bardzo cieszy nas duże zainteresowanie jubileuszowymi spacerami historycznymi.
Już dziś zapraszamy na spacer Mińsk sensorycznie, podczas którego będziemy poznawać miasto  zmysłami.

 

 • Mroki miasta - spacer jubileuszowy
 • Mroki miasta - spacer jubileuszowy
 • Mroki miasta - spacer jubileuszowy
 • Mroki miasta - spacer jubileuszowy
 • Mroki miasta - spacer jubileuszowy
 • Mroki miasta - spacer jubileuszowy
 • Mroki miasta - spacer jubileuszowy
 • Mroki miasta - spacer jubileuszowy
 • Mroki miasta - spacer jubileuszowy
 • Mroki miasta - spacer jubileuszowy
 • Mroki miasta - spacer jubileuszowy
 • Mroki miasta - spacer jubileuszowy
 • Mroki miasta - spacer jubileuszowy
 • Mroki miasta - spacer jubileuszowy
 • Mroki miasta - spacer jubileuszowy

Mińsk sensorycznie

Mińsk sensorycznie to trzeci, ostatni z jubileuszowych spacerów historycznych. Poprzez zmysły będziemy mówić o historii miasta. Możemy zdradzić kilka atrakcji wieczoru takich jak np. minilekcja, najbardziej zmysłowego tańca, tanga czy degustacja kremu sułtańskiego. Bywalcy kawiarni Przyjaźń na pewno pamiętają ten smak. Będzie również figa z makiem, z pasternakiem, ale nie zdradzimy w jakim wydaniu.

Do zobaczenia we wtorek,  28 września. Spotykamy się na Starym Rynku, przy pomniku Jana z Gościańczyc o 18.00.
Na wydarzenie obowiązują zapisy. Prosimy dzwonić do Czytelni MBP  pod numer:
25 740 51 04.

 • Mińsk Sensorycznie - plakat

Zostań e-wolontariuszem!

Lubisz pomagać innym? Chcesz uczestniczyć ogólnopolskich przedsięwzięciach? Chcesz zdobyć doświadczenie i nowe umiejętności? Zostań „e-wolontariuszem”!

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w wyjątkowej inicjatywie – „e-wolontariacie”, której celem jest stworzenie drużyny osób chcących pomagać innym przy wykorzystaniu internetu. Jako „e-wolontariusz” będziesz otrzymywać drogą elektroniczną zadania do wykonania. Każdy uczeń – uczestnik „e-wolontariatu” otrzyma certyfikat potwierdzający udział.   

 

Czym jest e-wolontariat?

– E-wolontariat to wyjątkowa możliwość zaangażowania się w działalność charytatywną na szeroką skalę.

– E-wolontariat to możliwość współtworzenia inicjatyw i przedsięwzięć prospołecznych o zasięgu ogólnopolskim.

– E-wolontariat to możliwość zdobycia doświadczenia i nowych umiejętności bez wychodzenia z domu.

– E-wolontariat to okazja nawiązania nowych znajomości z wolontariuszami z całej Polski

Jakie są korzyści z bycia e-wolontariuszem?

– Będziesz współorganizować inicjatywy ogólnopolskie adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przedsięwzięcia ukierunkowane na pomoc zwierzakom czy promocję postaw proekologicznych.

– Zdobędziesz doświadczenie i nowe umiejętności, które przydadzą Ci się w szkole, na studiach czy w późniejszej pracy.

– Otrzymasz wyjątkowy certyfikat potwierdzający Twoje zaangażowanie. Certyfikat umożliwi Ci zdobycie w szkole punktów za działalność wolontariacką. 

Szczegółowe informacje o e-wolontariacie dostępne są tutaj: KLIKNIJ

 • Zostań e-wolontariuszem!

Teatr Tańca La Flaca zaprasza na spektakl taneczny "Sama"

Teatr Tańca La Flaca zaprasza na spektakl taneczny "Sama". 
21/09/2021, godzina 20:00, 22/09/2021, godzina 9:00.
Miejska Szkoła Artystyczna, ul. Jana Pawła II 23, Mińsk Mazowiecki.

Rezerwacja biletów:
516066944 lub la-flaca@wp.pl

Reżyseria: Jakub Chocholski przy pomocy Pauliny Szczęsnej
Choreografia: Jakub Chocholski przy pomocy Aleksandry Borkowskiej oraz grupy tancerzy
Obsada:
Inez Smuga, Oliwia Zagórska, Anna Obszarna, Kajetan Konowrocki, Kacper Sarna, Anna Kurowska, Jakub Chocholski, Maja Plochocka, Julia Dróżdż, Wiktoria Trochimiak, Zuzanna Zrodowska, Michalina Żelazowska, Wiktoria Wąsowska, Oliwia Sęczkowska, Roksana Aniszewska, Alicja Kropielnicka, Vladyslava Kanakhovska, Martyna Kowalska, Oliwia Wójcik, Joanna Federak, Amelia Zwierz, Zuzanna Tkacz, Julia Rogala, Weronika Glażewska, Aniela Kowalczyk

Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowkiego

 • Teatr Tańca La Flaca zaprasza na spektakl taneczny "Sama"

Targ Janowy za nami

W niedzielę poprzedzającą 13. Festiwal Himilsbacha (5 września) odbył się tradycyjny Targ Janowy, którego organizatorem było Muzeum Ziemi Mińskiej. W tym roku w wydarzeniu na Placu Stary Rynek brało udział ponad 50 wystawców. Mieszkańcy mogli zakupić ekologiczną żywność, rękodzieło artystyczne, zabawki czy kosmetyki. Na targu zagrała Kapela Małego Stasia, która jest zawsze ciepło przyjmowana przez mińszczan. Dziękujemy wszystkim za obecność!

 • Targ Janowy na Starym Rynku
 • Targ Janowy na Starym Rynku
 • Targ Janowy na Starym Rynku
 • Targ Janowy na Starym Rynku
 • Targ Janowy na Starym Rynku
 • Targ Janowy na Starym Rynku
 • Targ Janowy na Starym Rynku
 • Targ Janowy na Starym Rynku

Dni Stanisławowa i 82. rocznica walk pod Kałuszynem

Zapraszamy na Dni Stanisławowa w dniach 11-12 września 2021 r. oraz na  82.  rocznicę walk pod Kałuszynem w dniu 12 września 2021 r. Przedsięwzięcia te są organizowane w ramach projektu Powiat Miński „Stolica Kultury Mazowsza”.

 

 • Dni Stanisławowa
 • Rocznica walk pod Kałuszynem

Sukces siatkarek z Mińska!

W dniach 26-28 sierpnia w Gliwicach został rozegrany 27. Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce o Puchar Kinder Joy of Moving. Do turnieju finałowego zakwalifikowali się mistrzowie i wicemistrzowie każdego województwa w kategoriach dwójek, trójek i czwórek siatkarskich dziewcząt i chłopców. Awans do elitarnego grona finalistów wywalczyło 195 drużyn spośród 9400 biorących udział w eliminacjach w całym kraju.

Województwo mazowieckie reprezentowały dwie drużyny dziewcząt z Mińska Mazowieckiego. Występowały w kategoriach trójek i dwójek siatkarskich.

W drużynie MKS Olimp Mińsk Mazowiecki 1/KS Saska Warszawa prowadzonej przez trenera Marcina Szulca występowały mińszczanki urodzone w roku 2009: Julia Staszczak, Amelia Piotrowska, Hanna Król, Adrianna Winiarska oraz wypożyczona z KS Saska Warszawa Nikola Sztylko.

Rozgrywki rozpoczęły się od 1. etapu, w którym wystąpiły 32 drużyny podzielone na 8 grup.

W pierwszym meczu grupy G MKS Olimp Mińsk Mazowiecki 1/KS Saska Warszawa pokonał SPS Zbąszynek 2:0 (15:4, 15:8), w drugim uległ drużynie Enea Energetyk Poznań 0:2 (7:15, 11:15), w trzecim pokonał SKS Szóstkę Biała Podlaska 2:0 (15:6, 15:6). Drużyna zajęła drugie miejsce w grupie i awansowała do najlepszej szesnastki turnieju. Mecze 2. etapu drużyna rozegrała 26 sierpnia. W pierwszym meczu grupy I pokonała UKS Lider Konstantynów Łódzki 2:0 (15:9, 15:10), w drugim UKS Tytan Ostrowy 2:0 (15:6, 15:5), w trzecim UKS Czwórkę Giżycko 2:0 (15:10, 15:12) i z pierwszego miejsca awansowała do gry o miejsca 1-8. Etap 3. został rozegrany 27 sierpnia. Zespół uległ drużynom UKS „17” Kalisz 1:2 (11:15, 19:17, 9:11), Enea Energetyk Poznań 0:2 (13:15, 11:15) i MUKS Sparta Warszawa (1:2 15:9, 9:15, 7:11), zajął czwarte miejsce w grupie, co oznaczało grę o miejsca 5-8. Etap finałowy odbywał się od rana 28 sierpnia. W pierwszym meczu tego dnia mińszczanki rywalizowały z ECO AZS UNI Opole. Wygrywając 2:1 (15:11, 13:15, 11:8), zapewniły sobie prawo gry o miejsce 5. Miejsce to zapewniły sobie, pokonując UKS „17” Kalisz 2:1 (15:13, 15:17, 11:4).

W kategorii dwójek siatkarskich w drużynie MKS „Olimp” Mińsk Mazowiecki  prowadzonej przez trenera Michała Bogusza zagrały zawodniczki urodzone w roku 2010 : Lila Złotkowska, Emilia Przyborowska i Urszula Zych.

W 1. etapie zespół zagrał w grupie C. W pierwszym meczu uległ MSPS Inowrocław nr 2 0:2 (10:15, 11:15), w drugim pokonał UKS Czwórkę Giżycko 2:1 (11:15, 15:7, 11:8), w trzecim uległ KS Prądniczance Kraków 0:2 (5:15, 7:15). Drużyna zajęła czwarte miejsce w grupie, co oznacza grę o miejsca 17-32. Mecze 2. etapu drużyna rozegrała 27 sierpnia. W pierwszym meczu grupy M pokonała SKS Szóstkę TPS Biała Podlaska 2:0 (15:12, 15:10), w drugim UKS Jagiellończyk Białą Podlaskę 2:0 (15:9, 15:7), w trzecim uległa AMS Pcim 0:2 (14:16, 10:15) i z drugiego miejsca awansowała do gry o miejsca 17-24. Etap 3. został rozegrany 27 sierpnia. W pierwszym meczu grupy U zespół pokonał  LUKS Sukces Komprachcice 2:1 (11:15, 15:13, 15:13), G.A MKS Gryf Szczecinek 2:0 (15:10, 15:7) i UKS Czwórkę Giżycko 2:0 (15:13, 15:11) i z pierwszego miejsca awansował do gry o miejsca 17-20. Etap finałowy odbywał się od rana 28 sierpnia. W pierwszym meczu tego dnia mińszczanki rywalizowały z AMS Pcim. Wygrywając 2:1 (9:15, 15:13, 11:9), zapewniły sobie prawo gry o miejsce 17. Miejsce to zapewniły sobie, pokonując KS KURIANVOLLEY Olsztyn 2:1 (10:15, 15:13, 16:14).

Wszystkie wyniki dostępne są na stronie www.minisiatkowka.pl

 • Siatkarki MKS OLIMP
 • Siatkarki MKS OLIMP
 • Siatkarki MKS OLIMP
 • Siatkarki MKS OLIMP

Mamy nowe przedszkole

Kochani, chcemy podzielić się naszą radością. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, gdyż 1 września 2021roku nasze przedszkolaki po raz pierwszy przekroczyły progi nowego, przestronnego budynku przedszkola. Na dzieci czekały pięknie urządzone, kolorowe sale, nowe zabawki, meble… Z utęsknieniem czekała też uśmiechnięta, przyjazna Dyrekcja, stęskniona, pełna zapału kadra pedagogiczna i pozostali pracownicy przedszkola.

Zachwytom ze strony przedszkolaków nie było końca. Dzieci dopytywały, czy aby na pewno następnego dnia będą mogły znowu „tutaj przyjść”. Nie jest to koniec niespodzianek. Wiosną dzieci będą mogły miło spędzać czas w pięknym, zielonym ogrodzie urządzonym na dachu budynku. W najbliższej przyszłości pojawi się też więcej nowych zabawek, pomocy dydaktycznych, a Dyrekcja i wszyscy pracownicy przedszkola, dołożą jak zwykle wszelkich starań, aby panowała tu miła, rodzinna atmosfera, sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi naszych wychowanków. Mamy nadzieję, że uśmiech nie będzie schodził z twarzy naszych milusińskich, bo takie jest jedno z naszych zamierzeń.
 
„ Kiedy śmieje się dziecko,
Śmieje się cały świat”
                            Janusz Korczak
 
Monika Kowalewska-Głogowska
fot. z arch. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
 
 
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - przedszkole z zewnątrz
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - przedszkole z zewnątrz
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - przedszkole z zewnątrz
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - wnętrze przedszkola
 • 241661038_234501018685468_6638417493308778401_n
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - wnętrze przedszkola

Joanna Kołaczkowska zaprasza na 13. Festiwal Himilsbacha!

Joanna Kołaczkowska zaprasza na 13. Festiwal Himilsbacha!

11 WRZEŚNIA  o godz. 19:00 | MDK
WRĘCZENIE NAGRODY MONIDŁO dla Joanny Kołaczkowskiej i recital

źródło: https://www.facebook.com/AskaKolaczkowska/posts/403132567835867

 • Joanna Kołaczkowska zaprasza na 13. Festiwal Himilsbacha!

Dodatkowe dyżury w Urzędzie Miasta w ramach spisu powszechnego

Uwaga!
Dodatkowe dyżury w Urzędzie Miasta w ramach spisu powszechnego:
- 15 września (środa), 17:00-19:00
- 16 września (czwartek), 16:00-18:00

Zapraszmy na zajęcia do MDK

Zapraszamy na zajęcia rozwijające pasje, kreatywność i artystyczną wrażliwość. Mamy nadzieję, że każdy niezależnie od wieku i zainteresowań znajdzie coś dla siebie.

 • BALET – dzieci od 5 lat. Prowadzi Iryna Kupriianova (przyjęcie do grupy następuje na podstawie oceny przez instruktora predyspozycji kandydatów – spotkanie organizacyjne 27 września, godz. 16).
 • PAŁACOWY TEATR DZIECIĘCY – dzieci i młodzież od 6 lat. Prowadzi Urszula Brzost
 • PLASTYKA DLA DZIECI – dzieci w wieku 6-8 lat oraz 9-12 lat. Prowadzi Elżbieta Dunajewska
 • PLASTYKA DLA MŁODZIEŻY – młodzież od 12 lat. Prowadzi Elżbieta Dunajewska
 • RYSUNEK I MALARSTWO – zajęcia dla dorosłych. Prowadzi Elżbieta Dunajewska
 • WOKAL BEZ TAEJEMNIC – dzieci od 6 lat, młodzież oraz dorośli. Prowadzi Marcin Błądziński official (przyjęcie do grupy następuje na podstawie oceny przez instruktora predyspozycji kandydatów, zajęcia indywidualne)
 • TANIE WSPÓŁCZESNY I JAZZOWY dla dzieci i młodzieży Prowadzi Iryna Kupriianova
 • FITNESS DLA DOROSŁYCH – TBC i stretching. Prowadzi Iryna Kupriianova
 • SZACHY – zajęcia dla dzieci i młodzieży. Prowadzi Andrzej Koseski

NOWOŚCI!

 • DJ MASTER, warsztaty DJ’skie

Zajęcia dla dzieci pow. 10 r.ż. obejmujące podstawy muzyczne istotne dla DJ'a. Zaznajomienie się z pojęciami takimi jak takt i fraza, poznanie schematu budowy utworów muzycznych. Podstawy miksowania utworów. Podstawy skreczowania. Podstawy beat juggling'u - ćwiczenia motoryczno-słuchowe mające na celu zapoznanie kursantów z obsługą gramofonów i mixera.
Prowadzi Damian Kalinowski

 • CERAMIKA to obróbka i praca z gliną. Dzieci tworzą różne rzeczy, rozwijając i ćwicząc motorykę, wyobraźnię i kreatywność młodych artystów.

Podczas zajęć dzieci poznają różne rodzaje gliny, jej właściwości, uczą się różnych technik lepienia i zdobienia. Tematy są dostosowane do pór roku, okazji oraz wieku i możliwości dzieci.
Zajęcia prowadzi pracownia SensoCreative - Zajęcia Kreatywne dla Dzieci, wzbogacając naturalny rozwój dzieci w sposób kreatywny i ciekawy. Instruktorki oprócz znajomości ceramiki, mają również doświadczenie pedagogiczne.

 • GIMNASTYKA SŁOWIAŃSKA - Ćwiczenia skierowane są do kobiet - odblokowują biodra i prostują kręgosłup. W trakcie praktyki łączy się ruch z oddechem, aby ciało i umysł zharmonizować w rytmie przepływającej wewnętrznej energii. Wszystkie ćwiczenia mają na celu nie tylko wzmocnienie ciała, ale również wzmocnienie energetyki kobiety. Prowadzi Ewa Jurkowska Pierwotneja

Ewentualny podział na grupy zależy od ilości zapisanych osób. Zajęcia rozpoczynamy 1 października. Miesięczna opłata za zajęcia wynosi 80,00 zł. Zapisy i opłaty za zajęcia prosimy dokonywać on-line na: www.ekobilet.pl/mdkminsk (nie trzeba wówczas dostarczać papierowych wersji dokumentów).
Sprzedaż biletów dla osób korzystających ze zniżek wyłącznie w biurze MDK (prosimy pamiętać, że przy zakupie biletu należy okazać uprawniający do zniżki dokument).

W przypadku zapisów i wnoszenia opłat w biurze MDK, prosimy wcześniej pobrać i wypełnić niezbędne dokumenty (Kartę Zgłoszenia oraz Oświadczenia). Z kompletem niezbędnych dokumentów zapraszamy wówczas do biura MDK.

Przypominamy, że działamy w czasie trwania epidemii. Wprowadziliśmy dodatkowe procedury i zabezpieczenia, które są szczegółowo opisane w „REGULAMIN Zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i ruchowych w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim w sezonie 2021/2022”. Zapoznanie się z wytycznymi zawartymi w tym dokumencie jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.

www.mdkmm.pl

 

 • Zajecia w MDK

Mińszczanie na Międzynarodowym Kursie Instruktorskim Taekwon-do

W dniach 10-12 września 2021 roku w Lublinie odbył się 149. Międzynarodowy Kurs Instruk-torski (IIC) Taekwon-Do ITF. Było to pierwsze wydarzenie Międzynarodowej Federacji Tae-kwon-Do po 18-miesięcznej przerwie wywołanej pandemią COVID-19 i oczekiwaniami człon-ków ITF, aby powrócić do hali sportowej i osobiście praktykować Taekwon-Do. W kursie wzię-ło udział 183 uczestników z 14 krajów. Wśród uczestników kursu znaleźli się także przedsta-wiciele Mińskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO: Mistrz Jacek Łuniewski VII DAN, Marek Skiba IV DAN, Karol Łuniewski IV DAN, Julia Kawka III DAN, Igor Koczyrkiewicz I DAN, Piotr Kuźmicz I DAN, Karolina Łuniewska I DAN, Cezary Gąsior I DAN oraz Michał Tril I DAN.

Kurs poprowadzili członkowie Komitetu Technicznego ITF: Wielki Mistrz Ung Kim Lan IX DAN i Mistrz Jerzy Jedut VIII DAN. W zajęciach za pośrednictwem telemostu Argentyna-Polska wziął także udział Wielki Mistrz Hector Marano IX DAN, Przewodniczący Komitetu Technicznego ITF. Gośćmi specjalnymi kursu byli Wielcy Mistrzowie: Paul Weiler IX DAN – Prezydent ITF oraz Willem Jacob Bos IX DAN – były Dyrektor Zarządu ITF, którzy również brali udział w szkoleniu.

Podczas trzech dni zajęć zostały omówione, w zależności od poziomu zaawansowania uczest-ników, zasady wykonywania formalnych układów uczniowskich oraz mistrzowskich, walki kro-kowe, walka tradycyjna i sportowa oraz samoobrona.

Specjalną część kursu poświęconą włączeniu w trening Taekwon-Do osób niepełnosprawnych poprowadził Mistrz Leo Oros Duek VII DAN – Przewodniczący Komitetu Integracyjnego ITF, natomiast Wielki Mistrz Paul Weiler przedstawił zestawy ćwiczeń poprawiające funkcjono-wanie głównych partii mięśni oraz sprawność ogólną ze szczególnym ukierunkowaniem na prawidłowe funkcjonowanie kręgosłupa.

Celem kursów IIC jest standaryzacja technik Taekwon-Do na całym świecie. Członkowie Ko-mitetu Technicznego, podróżując po wszystkich kontynentach, uczą i poprawiają poziom in-struktorów oraz mistrzów.

W trakcie zajęć uczestnicy mieli możliwość utrwalenia nabytej wcześniej wiedzy, jak i zdoby-cia nowych informacji, które z pewnością zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju oraz doskonalenia się podczas treningów Taekwon-Do.


mat. MKS Taekwon-do

 

 

 

 • Członkowie Międzynarodowego Kursu Instruktorskiego (IIC) Taekwon-do

Co stracisz, jeśli się nie spiszesz?

Narodowy Spis Powszechny to wyjątkowa i jedyna na 10 lat szansa, aby Polacy mogli pokazać, jaka naprawdę jest ich sytuacja osobista, rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa. Dlatego jeśli wciąż zwlekasz ze spisem, to miej świadomość strat, na jakie narażasz siebie, swoją rodzinę i swoją gminę, jeśli zaniedbasz ten ustawowy obowiązek.

Udział w spisie nie jest dla Ciebie wielkim obciążeniem – wystarczy 10 minut i zrobione! Nie powinieneś się zatem usprawiedliwiać brakiem czasu. Co więcej, jeśli nie weźmiesz udziału w spisie, to nie statystycy i urzędnicy będą pokrzywdzeni, lecz Ty sam oraz Twoja rodzina.

Będzie trudniej o nową szkołę, autobus albo remont drogi
Planowanie infrastruktury publicznej musi być oparte na rzetelnych i miarodajnych danych. Jeśli się nie spiszesz i podobnie zrobią inni mieszkańcy Twojej gminy, samorząd lokalny będzie miał duże trudności, żeby bez twardych i rzetelnych danych planować i realizować ważne dla Twojej lokalnej społeczności inwestycje: żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, drogi czy transport publiczny.

Nie spisując się, szkodzisz sobie i swoim bliskim!
Jak widzisz, bez Twoich danych spisowych bardzo utrudniony będzie rozwój miejsca, w którym żyjesz Ty i Twoja rodzina. Potraktuj więc udział w spisie nie jako ciężar czy biurokratyczny wymysł, ale jako szansę i inwestycję w przyszłość Twoją i Twoich najbliższych!

Ryzykujesz karę 5 tys. zł
Lekceważąc obowiązek spisowy ryzykujesz karę grzywny. Może ona być dla Ciebie bardzo dotkliwa i sięgnąć nawet 5 tys. zł. Czy warto ryzykować? Masz przecież zapewne dużo pilniejsze wydatki i ważniejsze sprawy niż uciążliwe wizyty w sądzie.
Nie zwlekaj i spisz się - to Ci się po prostu opłaca!

Wypełnij jak najszybciej formularz spisowy na stronie https://spis.gov.pl/ lub zadzwoń na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 i spisz się przez telefon. Nie bój się spisu - NIE PYTAMY o Twoje zarobki, majątek, konta bankowe czy oszczędności.

 

 • Co stracisz, jeśli się nie spiszesz

Aktualny repertuar Kina MUZA

Repertuar kina MUZA w terminie od 17.09.2021 do 3.10.2021.

www.muzakino.pl

 • Aktualny repertuar kina MUZA

Fotorelacja z Festiwalu Himilsbacha

Za nami kolejny udany Festiwal Himilsbacha w naszym mieście. Festiwal na stałe zagościł na kulturalnej mapie Polski, przyciągając nie tylko fanów twórczości mińszczanina, ale także znanych twórców literatury, aktorów, muzyków i artystów. Prezentujemy galerię zdjęć z tej imprezy wg. poniższej listy wydarzeń.

8 września
Warsztaty aktorskie, które poprowadził Jan Grządziela dla młodzieży oraz dorosłych.
Wystawa ceramiki KAWAŁEK SEKRETU NA GLINIE IwonyTomusiak
Spektakl grupy MultiVisual HIMIL 'O' GRAPHIC

9 września
Dwudniowe warsztaty rzeźbiarskie dla młodzieży z Fundacją Atelier
MIKROTYKI - spotkanie autorskie z Pawłem Sołtysem prowadził Paweł Goźliński
Koncert Pablopavo i Ludziki

10 września
Koncert WaluśKraksaKryzys

11 września
Wręczenie nagrody Monidło i recital Joanny Kołaczkowskiej

12 września
Pokazy Grand Off Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata
Spektakl plenerowy Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy „Skarb wdowy Schadenfreude”

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
8-12 września WYSTAWA Alan Kamiński – autora festiwalowej grafiki
8-12 września WYSTAWA Himilsbach w komiksie w Galerii Ilustracji i Komiksu Polishcomicart.pl w Warszawie
10-12 września - ŻARCIOWOZY - Zlot Foodtrucków

fot. z arch MDK

 • Warsztaty aktorskie, które poprowadził Jan Grządziela dla młodzieży oraz dorosłych.
 • Warsztaty aktorskie, które poprowadził Jan Grządziela dla młodzieży oraz dorosłych.
 • Warsztaty aktorskie, które poprowadził Jan Grządziela dla młodzieży oraz dorosłych.
 • Wystawa ceramiki KAWAŁEK SEKRETU NA GLINIE IwonyTomusiak
 • Wystawa ceramiki KAWAŁEK SEKRETU NA GLINIE IwonyTomusiak
 • Wystawa ceramiki KAWAŁEK SEKRETU NA GLINIE IwonyTomusiak
 • Wystawa ceramiki KAWAŁEK SEKRETU NA GLINIE IwonyTomusiak
 • Wystawa ceramiki KAWAŁEK SEKRETU NA GLINIE IwonyTomusiak
 • Wystawa ceramiki KAWAŁEK SEKRETU NA GLINIE IwonyTomusiak
 • Spektakl grupy MultiVisual HIMIL 'O' GRAPHIC
 • Spektakl grupy MultiVisual HIMIL 'O' GRAPHIC
 • Spektakl grupy MultiVisual HIMIL 'O' GRAPHIC
 • Dwudniowe warsztaty rzeźbiarskie dla młodzieży z Fundacją Atelier
 • Dwudniowe warsztaty rzeźbiarskie dla młodzieży z Fundacją Atelier
 • Dwudniowe warsztaty rzeźbiarskie dla młodzieży z Fundacją Atelier
 • MIKROTYKI - spotkanie autorskie z Pawłem Sołtysem prowadził Paweł Goźliński
 • Koncert Pablopavo i Ludziki
 • Koncert Pablopavo i Ludziki
 • Koncert WaluśKraksaKryzys
 • Koncert WaluśKraksaKryzys
 • Koncert WaluśKraksaKryzys
 • Wręczenie nagrody Monidło i recital Joanny Kołaczkowskiej
 • Wręczenie nagrody Monidło i recital Joanny Kołaczkowskiej
 • Wręczenie nagrody Monidło i recital Joanny Kołaczkowskiej
 • Spektakl plenerowy Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy „Skarb wdowy Schadenfreude”
 • Spektakl plenerowy Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy „Skarb wdowy Schadenfreude”
 • Spektakl plenerowy Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy „Skarb wdowy Schadenfreude”
 • 8-12 września WYSTAWA Himilsbach w komiksie w Galerii Ilustracji i Komiksu Polishcomicart.pl
 • 8-12 września WYSTAWA Himilsbach w komiksie w Galerii Ilustracji i Komiksu Polishcomicart.pl
 • 8-12 września WYSTAWA Himilsbach w komiksie w Galerii Ilustracji i Komiksu Polishcomicart.pl
 • 8-12 września WYSTAWA Alan Kamiński – autora festiwalowej grafiki
 • 8-12 września WYSTAWA Alan Kamiński – autora festiwalowej grafiki
 • 8-12 września WYSTAWA Alan Kamiński – autora festiwalowej grafiki
 • 10-12 września - ŻARCIOWOZY - Zlot Foodtrucków
 • 10-12 września - ŻARCIOWOZY - Zlot Foodtrucków
 • 10-12 września - ŻARCIOWOZY - Zlot Foodtrucków

Webinar dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

przypominamy o webinarze „Nowa Mapa Pomocy - Kluczowe zmiany dla Mazowsza”, który odbędzie się , 15 września, rozpoczęcie o godz. 10:00.

Podczas webinaru zostanie przekazana wiedza nt. grantów rządowych oraz pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji. Organizatorami wydarzenia są Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

*Komisja Europejska  przyjęła nowe wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2021-2027. Dla części regionów zmiany te wiążą się z dużą stratą – zmiany szczególnie dotkliwie obejmą przedsiębiorców z Regionu Warszawskiego Stołecznego, czyli również z części Państwa gmin.

Link do rejestracji: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aNlUOeJXaEy9MHV0ehlUK_eH3OruLt1Num0fmgE1W_9URFZZM05EOTJZRjZYT1ZHT0M2REk0WlRJUi4u

 • Logo Stowarzyszenie Metropolia Warszawa

Sąsiedzie, czy już się spisałeś?

Jeśli masz już za sobą udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021, to bardzo dobrze - zyskałeś Ty i Twoja gmina. Jednak dla przyszłości Twojej „małej ojczyzny” niezwykle ważne jest, aby w Twoje ślady poszli wszyscy inni mieszkańcy gminy. Dlatego podczas pogawędek z sąsiadami i znajomymi warto pytać, czy też już wywiązali się z tego obowiązku.

Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 będą podstawą do bardzo wielu prorozwojowych i ważnych społecznie przedsięwzięć i inwestycji w Twojej gminie. Dlatego tak istotne jest, aby w spisie wzięło udział 100% mieszkańców Twojej gminy.

Wyjaśnij sąsiadom, że spis jest łatwy

Udział w spisie w przypadku jednej osoby zajmuje zaledwie 10 minut. Pytania są jasno sformułowane i nie powinny nastręczać trudności. Uczul tylko sąsiadów, że warto znać powierzchnię użytkową mieszkania – niektóre spisujące się osoby miały z tym problem. Warto też uświadomić ich – bo dotyczy to wielu rodzin – że padają pytania o osoby zameldowane w mieszkaniu, ale mieszkające za granicą. Powinni też pamiętać o spisaniu dzieci, które jako osoby nieletnie nie mogą samodzielnie wypełnić formularza spisowego.

Podpowiedz, jak się spisać

Najwygodniejsze i najszybsze metody spisowe to:
- Internet: aplikacja spisowa jest dostępna na stronie https://spis.gov.pl/,
- telefon: infolinia spisowa działa pod numerem 22 279 99 99 (wybieramy klawisz „1”, czyli „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”, potem znów „1” - „Spisz się przez telefon”).

Jeśli rozmawiasz z osobą starszą, która nie ma komputera i boi się zadzwonić na infolinię, zachęć ją do spisania się w Gminnym Punkcie Spisowym działającym w każdym urzędzie gminy/miasta. W przypadku osób schorowanych warto zaoferować pomoc w postaci podwózki do urzędu.

Cały czas w terenie pracują rachmistrzowie, którzy przeprowadzają spis w mieszkaniach. Trzeba jednak pamiętać, że mają oni bardzo dużo pracy. Poza tym, osoby starsze mogą mieć obawy, żeby wpuścić do domu obcą osobę.

Nie ma pytań o finanse!

Jeśli sąsiedzi boją się, że spis posłuży do nałożenia na nich jakichś nowych dodatkowych podatków czy opłat, wyjaśnij, że w formularzu nie ma żadnych pytań o zarobki, majątek, konta bankowe czy oszczędności.

Dopinguj do jak najszybszego spisania się

Wiele osób odkłada spis na sam koniec - im bliżej 30 września, tym większe ryzyko, że rachmistrzowie telefoniczni oraz pracownicy Gminnych Biur Spisowych nie będą w stanie pomóc się spisać wszystkim zainteresowanym, a połączenie z infolinią spisową będzie wymagało więcej czasu i cierpliwości. Dlatego zachęcaj sąsiadów do jak najszybszego wypełnienia obowiązku spisowego i uniknięcia niepotrzebnej nerwówki.

Pomóż uniknąć kary

Należy pamiętać, że zaniedbanie obowiązku spisowego może oznaczać dotkliwą karę. W przypadku uporczywej odmowy spisania się sąd może nałożyć grzywnę w wysokości nawet do 5 tys. zł. Warto o tym przypomnieć sąsiadom, żeby nie narażali się niepotrzebnie na przykre konsekwencje zlekceważenia spisu.

Bądź dobrym sąsiadem!

Narodowy Spis Powszechny 2021 jest niezwykle ważny dla Ciebie, Twojej rodziny i całej Twojej „małej ojczyzny”. Tę świadomość staraj się propagować wśród swoich sąsiadów: przypomnij o obowiązku spisowym i zaoferuj pomoc tym, dla których spis nie jest tak łatwy, jak dla Ciebie.

 • Sąsiedzie, czy już się spisałeś? - plakat NSP

100. rocznica utworzenia 1. Pułku Lotniczego

Zapraszamy na uroczysty Capstrzyk na Plac Lotników Polskich w Mińsku Mazowieckim, dnia 24 września 2021 roku, dla uczczenia 100. rocznicy utworzenia 1. Pułku Lotniczego. W załączeniu plakat z programem uroczystości. 

 • 100. rocznica utworzenia 1. Pułku Lotniczego

Dodatkowe dyżury rachmistrza w Urzędzie Miasta

DYŻURY RACHMISTRZA
w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki


15 września br. (środa) w godz. 17:00 – 19:00
16 września br. (czwartek) w godz. 16:00 – 18:00
18 września br. (sobota) w godz. 9:00 – 13:00


Każdy, kto do tej pory nie wypełnił obowiązku spisowego i nie dokonał spisu we własnym zakresie, może skorzystać z pomocy rachmistrza.

Przypominamy, że spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, a odmowa udziału w spisie może skutkować karą grzywny do 5 tys. zł.

 • Dodatkowe dyżury rachmistrza w Urzędzie Miasta

LEMinescencje – 100 rocznica urodzin Stanisława Lema

11 września, z okazji urodzin Stanisława Lema biblioteka zorganizowała dla czytelników wyjątkowe spotkanie. Mariusz Kulma - wydawca miesięcznika „Astronomia”, programista, grafik, twórca aplikacji i gier oraz radny naszego miasta przedstawił sylwetkę i futurystyczne wizje słynnego twórcy fantastyki naukowej. Uczestnicy mieli okazję posłuchać ciekawostek o życiu Stanisława Lema – jednym z największych pisarzy XX wieku, którego książki są cenione na całym świecie. Dowiedzieliśmy się m.in., że Lem przewidział powstanie ebooków, a w swojej książce „Powrót z gwiazd” opisał urządzenia przypominające dzisiejsze iPady. Było to w 1961 roku, na długo przed erą Internetu! Na zakończenie spotkania uczestników zaproszono na pyszny, czekoladowy tort, którego nie mogło zabraknąć na urodzinowym spotkaniu.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa, przygotowana przez Narodowe Centrum Kultury pt. „LEM”, promująca dzieła Mistrza poprzez prace współczesnych artystów, którzy specjalnie dla potrzeb tego projektu zinterpretowali plastycznie dziesięć książek Lema. Twórcami prac są: Jacek Ambrożewski, Katarzyna Bogucka, Katarzyna Bogucka, Robert Czajka, Tymek Jezierski, Weronika Lipniewska – Vera King, Karolina Lubaszko, Adela Madej, Łukasz Majewski – Tin Boy, Tomasz Opaliński, Urszula Palusińska.

Drugą część ekspozycji stanowią wybrane kultowe grafiki Daniela Mroza, który przez lata współpracował z pisarzem, tworząc charakterystyczny czarno - biały kanon lemowskich postaci. Dodatkowo grafiki opatrzone są kodami QR z linkami do audiobooków z wybranymi fragmentami powieści Lema,  które można odsłuchać podczas podziwiania prac. Wystawa jest dostępna dla oglądających do 29 października.

 • LEMinescencje – 100 rocznica urodzin Stanisława Lema
 • LEMinescencje – 100 rocznica urodzin Stanisława Lema
 • LEMinescencje – 100 rocznica urodzin Stanisława Lema
 • LEMinescencje – 100 rocznica urodzin Stanisława Lema
 • LEMinescencje – 100 rocznica urodzin Stanisława Lema
 • LEMinescencje – 100 rocznica urodzin Stanisława Lema
 • LEMinescencje – 100 rocznica urodzin Stanisława Lema
 • LEMinescencje – 100 rocznica urodzin Stanisława Lema
 • LEMinescencje – 100 rocznica urodzin Stanisława Lema
 • LEMinescencje – 100 rocznica urodzin Stanisława Lema
Opowieści Starego Rynku

VII Dni Kultury Żydowskiej

„ ...można nawet zabłądzić lecz po drugiej stronie

nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem...”

                                                                              „Bliscy i Oddaleni”   ks. Jan Twardowski


 

W 2021 roku Mińsk Mazowiecki obchodzi 600. rocznicę nadania praw miejskich. Przez wieki jego tożsamość kształtowała także społeczność żydowska. W roku jubileuszowym głośniej chcemy mówić o wspólnej historii. Podczas VII Dni Kultury Żydowskiej w kulminacyjnym dniu obchodów 2 października upamiętnione zostaną cztery miejsca związane z mińskimi Żydami. Specjalne tablice wbudowane w płyty chodnikowe będą opowiadać historię wybranych miejsc.

Teren starego cmentarza żydowskiego zobrazuje wizerunek złamanego drzewa, symbol żałoby pojawiający się na pomnikach upamiętniających czas Zagłady. Nieistniejący budynek jesziwy, słynnej szkoły wyższej, przywoła granitowa rzeźba z rośliną pieprzu. Hebrajskie słowo pilpel (pieprz) kojarzy się ze stosowaną w przez polskich rabinów metodą studiowania zwaną pil pul, co przenośnie oznaczało ostrą dyskusję. Czytanie Talmudu, dyskutowanie nad jego treścią, analizowanie fragmentów, szukanie logicznych związków i tworzenie nowatorskich interpretacji – na tym polegało wspólne działanie uczniów i nauczycieli. Wizerunkiem gwiazdy Dawida, której ramionami będą splątane korzenie, upamiętnimy getto. Ten symbol judaizmu służył nazistom do znakowania ludności żydowskiej, także w naszym mieście. Owoc granatu zaś zobrazuje synagogę. Nauka, która wypływa z Tory,  jest sensem życia każdego religijnego Żyda. Jest w niej 613 przykazań – zakazów i nakazów. A wedle przekazów owoc czystej biologicznie odmiany granatu ma dokładanie 613 pięknych pestek.

Upamiętnienia będą zawierały informacje o danym miejscu.

Spacer historyczny połączony z odsłonięciem upamiętnień poprzedzają działania edukacyjne. Ich efektem będą m.in. etiudy teatralne przygotowane przez uczestników warsztatów darmowych.  

Wydarzenie zakończy się poczęstunkiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają pamiątkowy upominek i folder informacyjny o społeczności żydowskiej Mińska Mazowieckiego.

W MBP uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z wystawą „Bliscy i Oddaleni”.

Upamiętnienia, działania edukacyjne i wydruk materiałów możliwe są dzięki instytucjom, które finansowo wspierają działalność mińskiej społeczności na rzecz pamięci o żydowskich sąsiadach.

Podziękowania kierujemy do Fundacji Forum Dialogu, Muzeum Historii Żydów Polskich, Gminy Żydowskiej w Warszawie i The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights z Nowego Jorku. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Szczegóły programu znajdują się na załączonym plakacie.

Wydarzenia Dni Kultury Żydowskiej koordynują członkowie nieformalnej grupy społeczników „Bliscy i Oddaleni” i samorząd Mińska Mazowieckiego.

Zapraszamy do wysłuchania „Opowieści Starego Rynku”  - rysu historycznego społeczności żydowskiej Mińska Mazowieckiego.

 • Dni Kultury Żydowskiej - Bliscy i oddleni - plakat

Inauguracja Punktu EUROPE DIRECT

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w inauguracji Punktu EUROPE DIRECT Mińsk Mazowiecki i zielonym pikniku!

26 września, w godz. 16:00-18:00 nastąpi nasze oficjalne otwarcie przed Urzędem Miasta,
ul. Konstytucji 3 Maja 1.

W punkcie EUROPE DIRECT w Mińsku Mazowieckim:

 • przybliżamy europejskie zagadnienia mieszkańcom mazowieckiego regionu
  i zachęcamy do udziału w debatach na temat przyszłości UE
 • odpowiadamy na pytania dotyczące polityki, programów i priorytetów UE
 • realizujemy wydarzenia w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy
 • nasza oferta skierowana jest również do szkół, np. w formie debat oksfordzkich, lekcji europejskich i gier interaktywnych, dostarczamy publikacje UE   

Podczas zielonego otwarcia punktu EUROPE DIRECT Mińsk Mazowiecki:

 • poznaj działalność Punktu EUROPE DIRECT Mińsk Mazowiecki
 • porozmawiaj przy kawie z naszymi specjalnymi gośćmi
 • dowiedz się jakie są zielone priorytety miasta
 • weź udział w atrakcjach zielonego pikniku dla osób w każdym wieku, np. w warsztatach “ogród w słoiku” lub grze europejskiej z nagrodami!
 • zagraj w szwedzką grę “kubb” i spróbuj greckiego sera z grilla
 • porozmawiaj z urzędnikami o ekologicznych rozwiązaniach w Mińsku Mazowieckim
 • zobacz prezentację skuterów i hulajnóg
 • przejedź się autobusami - zabytkowym i zeroemisyjnym o napędzie elektrycznym

 

 

 • plakat promujący piknik z okazji otwarcia Punktu Europe Direct

Profilaktyczne badania ultrasonograficzne dzieci

Fundacja Ronalda McDonalda i Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zapraszają na profilaktyczne bezpłatne badania ultrasonograficzne dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Badania będą wykonywane  w ambulansie Fundacji 23 i 24 września 2021 r.

Miejsce postoju ambulansu – Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim, ul Warszawska 173.

Zapisy prowadzone będą w  Mińskim Centrum Profilaktyki, telefonicznie 20 i 21 września br. w godzinach  od 12:00 do 16:00  pod nr  tel.: 25 758 02 51.

Liczba miejsc ograniczona.

W pierwszej kolejności na badania przyjmowane będą dzieci, zakwalifikowane do udziału w Programie w 2020 r. (planowane w 2020 r. badania zostały odwołane z powodu epidemii) pod warunkiem, że w bieżącym roku spełniają kryterium wiekowe

Do udziału w badaniach może zostać przyjęte wyłącznie dziecko w wieku od 9 miesięcy do 6 lat włącznie.

 

 

 • Profilaktyczne badania USG dzieci

Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP

Chorągiew Mazowiecka ZHP i Hufiec ZHP „Mazowsze” w Mińsku Mazowieckim zapraszają na święto zuchów i harcerzy z Mazowsza.

Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP, bo o nich mowa, co roku odbywają się w innym mieście. Gospodarzem tegorocznych, już 29, jest właśnie Mińsk Mazowiecki. Trzydniowy zlot rozpocznie się w piątek 17 września, a zakończy w niedzielę 19 września. Gwarantujemy trzy dni wesołych harcy, wspaniałych przygód i wspólnych spotkań. Dlatego pakujcie plecaki, zabierzcie ze sobą przyjaciół z drużyny i przyjeżdżajcie do grodu nad rzeką Srebrną, gdzie czeka na Was mnóstwo atrakcji i niezapomnianych chwil.

Więcej informacji na stronie:

https://mazowiecka.zhp.pl/29-dni-choragwi-mazowieckiej-zhp/

 • Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP

Festiwal Artystyczny Powiatu Mińskiego

Serdecznie zapraszamy na  Festiwal Artystyczny Powiatu Mińskiego, organizowany przez Fundację „Czas Sztuki”  w ramach projektu Powiat Miński „Stolica Kultury Mazowsza” w 2021 r.

19.09 o godz.19.00 w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim podczas koncertu wystąpi zespół REED CONNECTION - soliści Filharmonii Zielonogóskiej:
Michał Mogiła - obój
Jarosław Podsiadlik - klarnet
Rafał Dołęga - fagot

W programie koncertu znajdą się wszystkim dobrze znane kompozycje muzyki klasycznej, jak i również muzyka filmowa i rozrywkowa. Artyści wykonają utwory m.in. L. van Beethovena, H. Tomasi, W. A. Mozarta, G. Gershwina, L. Delibes.

 

 • Festiwal Artystyczny Powiatu Mińskiego

Dar na 600-lecie Mińska Mazowieckiego

Wiele wydarzeń jubileuszowych już za nami, ale zaskoczymy Was jeszcze kolejnymi przedsięwzięciami. Wiosną przyszłego roku na Skwerze 600-lecia (teren dawnej kawiarni Przyjaźń) stanie oryginalna instalacja przestrzenna z nazwą naszego miasta. Umocowane na drewnianych skrzyniach litery i otaczająca je zieleń będą witać mieszkańców i gości. Mamy nadzieję, że skwer stanie się ulubionym miejscem spotkań i tłem do robienia pamiątkowych zdjęć. Bardzo dziękujemy firmie Lucchini Poland Sp. z o.o. za sfinansowanie tego działania.
Dziś w Urzędzie Miasta miało miejsce podpisanie umowy darowizny na realizację tego przedsięwzięcia, a dokonali tego burmistrz Marcin Jakubowski, dyrektor MDK Joanna Wilczak oraz Mariusz Wyrzykowski, dyrektor administracyjno-finansowy w Lucchini Poland Sp. z o.o.
Dziękujemy darczyńcom za tak hojny dar na 600-lecie Mińska Mazowieckiego
 • Dwi osoby podpisujące przy biurku umowę
 • Dwi osoby podpisujące przy biurku umowę
 • Trzy osoby pozujące do zdjęcia, w tle szafa i obrazki
 • Trzy osoby pozujące do zdjęcia, w tle szafa i obrazki

Dyżur rachmistrza

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W niedzielę, 19 września, w godzinach 8:00-20:00 w Miejskim Domu Kultury (ul. Warszawska 173) czekać na Państwa będą rachmistrzowie, którzy pomogą w spisaniu się.

Zapraszamy!

 • plakat promujący narodowy spis powszechny ludności i mieszkań

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wyniki przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2026.

https://www.minsk-maz.pl/1035,biezace-konsultacje

Nowi nauczyciele mianowani

11 nauczycieli odebrało akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Uroczystość odbyła się 30 sierpnia w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

Warunkiem nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi kontraktowemu jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
Akty nadania nauczyciele otrzymali z rąk Pana Marcina Jakubowskiego Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele składali ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

W tym roku awans zawodowy na nauczyciela mianowanego otrzymało ogółem 11 nauczycieli z mińskich placówek: Agata Zychowicz z SP6, Marta Woźnica, Izabella Kożuchowska, Daria Kowszun, Katarzyna Chłopik z SP3, Paweł Parchomenko, Karolina Roguska z SP4, Martyna Burakowska z SP1, Roksana Ryzner z ZSP Nr 1, Natalia Adamiak z PM1 i Monika Kuchta z MSA.

 

 • Nowo mianowani nauczyciele

UKS Judo KONTRA

18 września w Ogólnopolskim Turnieju Dzieci i Młodzików w Kowali k/Radomia uczestniczyło 4 zawodników z UKS Judo KONTRA.
W kategorii dzieci (rocznik 2010 -2011) Artur Girndt wygrał dwie walki i zajął V miejsce w wadze 42 kg. W kategorii dzieci starszych (rocznik 2008 – 2009) V miejsce w kategorii wagowej 55 kg zajął Maksymilian Macios, wygrywając również dwie walki. W kategorii 42 kg VII miejsce wywalczył Aleksander Majszyk. Na V miejscu w kategorii młodzików (60 kg) uplasował się Piotr Marczak, który wygrał dwie walki, mimo że startował w kategorii wyższej niż zwykle.

oprac. na podst. mat. Z. Wiącka, trenera Judo II klasy, III DAN

 

 • Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików w Judo
 • 20210918_182138

Obwieszczenie Burmistrza

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki

 

DYŻURY rachmistrzów spisowych

Dodatkowe dyżury rachmistrzów spisowych! Do wzięcia udziału w spisie zaprasza Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski.

 • 22.09 (środa), 17:00-19:00, Urząd Miasta
 • 23.09 (czwartek), 16:00-18:00, Urząd Miasta
 • 25.09 (sobota), 8:00-21:00, MDK
 • 26.09 (niedziela), 8:00-18:00, MDK
 • 26.09 (niedziela), 15:00-18:00, Urząd Miasta

Konkurs ofert z zakresu profilaktyki wirusa HPV

ZARZĄDZENIE NR 675/276/21 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 21 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2022” w latach 2021-2022 oraz powołania Komisji konkursowej

Zapraszamy na Teatralny Weekend!

 • Teatralny weekend

Mińszczanie wypróbują elektryczne pojazdy

30 hulajnóg i 10 skuterów – wszystkie elektryczne – zostało przekazanych 21 września mińszczankom i mińszczanom do użytkowania jako wypożyczane na minuty.

Blinkee.city to marka oferująca skutery elektryczne do wynajęcia na minuty. Z pojazdów tej marki można korzystać w wielu polskich i zagranicznych miastach. 21 września do tego grona dołączył Mińsk Mazowiecki. Po dwóch miesiącach przyjdzie czas na sprawdzenie, jak ta innowacyjna usługa została odebrana przez mieszkańców.

Łatwa obsługa jazdy przez aplikację mobilną, ekologiczny charakter pojazdów czy możliwość zaparkowania w dowolnym miejscu w obrębie wyznaczonej strefy to tylko niektóre z cech, jakie zaważyły na popularności hulajnóg i skuterów wśród mieszkańców miast, gdzie wprowadzono usługę.

– Dużym udogodnieniem dla mińszczan będzie swoboda korzystania z tego rodzaju transportu. Na hulajnodze czy skuterze możemy o każdej porze podjechać w dowolne miejsce w mieście. – mówi burmistrz Marcin Jakubowski – Małe, zwinne i ekologiczne pojazdy szybciej dotrą do celu.

Do obsługi hulajnóg i skuterów służy bezpłatna aplikacja blinkee.city do pobrania na smartfony. Przy jej użyciu można wypożyczyć hulajnogę lub skuter na minuty. Użytkownikom zwracamy przy tym uwagę na to, że do jazdy skuterem należy posiadać odpowiednie uprawnienia i założyć kask, który znajduje się w bagażniku. Hulajnogami elektrycznymi można poruszać się (z prędkością nie większą niż 20 km/h) drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów; jezdnią, po której pojazdy mogą poruszać się z prędkością nie większą niż 30 km/h; wyjątkowo po chodniku wzdłuż jezdni, po której pojazdy mogą poruszać się z prędkością nie większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów (tu hulajnogi muszą mieć prędkość zbliżoną do prędkości pieszego).

Hulajnogi i skutery będzie można zaparkować tylko w strefach określonych w aplikacji Blinkee.city (odpowiednia dla pojazdów kolorystyka). Jeśli użytkownik zechce zakończyć przejazd w innym miejscu niż objęte strefą, aplikacja nie przyjmie zakończenia jazdy. Mamy nadzieję, że taka opcja zapobiegnie porzucaniu i dewastacji hulajnóg i skuterów.

Aplikacja dostępna jest na stronie: https://blinkee.city/pl

 

 • Elektryczne hulajnogi
 • Elektryczne skutery
 • Elektryczne hulajnogi

Relacja z Ogólnopolskich Biegów Ulicznych

12 września po raz kolejny nasze miasto stało się areną zmagań dla zawodników uczestniczących w Ogólnopolskich Biegach Ulicznych 25. Mazowiecka Piętnastka i 6. Mazowiecka Piątka. Tegoroczna jubileuszowa edycja ze względu na nałożone obostrzenia związane z pandemią nie odbyła się zgodnie z tradycją w ostatnią niedzielę maja. Mieliśmy zatem nietypową jesienną edycję! Sprawiła nam ona dużo radości nie tylko ze względu na fakt, iż zeszłoroczna odsłona zawodów przybrała formę wirtualną, ale również dlatego, że Wasza energia i entuzjazm były w tym roku wyjątkowo wyczuwalne! Mazowiecka Piętnastka i Mazowiecka Piątka to imprezy wpisane w 600-lecie nadania praw miejskich Mińskowi Mazowieckiemu.

Zawody zaczęły się od biegów towarzyszących dla dzieci i młodzieży, które rozegrano w pięciu kategoriach wiekowych. Poniżej przedstawiamy wyniki.

 

Roczniki 2013-2014:

pierwsze miejsca: Gabriela Łobodowska i Jakub Jarek ,

drugie miejsca: Paulina Jurczak i Henryk  Juszczyk,

trzecie miejsca: Alicja Malka i Filip Mączka.

 

Roczniki 2009-2010:

pierwsze miejsca: Zuzanna Jarek i Gabriel Żaczek,

drugie miejsca: Alicja Wójcik i Krzysztof  Szczepaniuk,

trzecie miejsca: Patrycja Podbielska i Bartosz  Pieńkowski.

 

Roczniki 2011-2012:

pierwsze miejsca: Anna Szabat i Franciszek  Kujda,

drugie miejsca: Laura Komorzycka i Szymon Bielecki,

trzecie miejsca: Ksenia Śliwińska i Bartosz Pieniak.

 

Rocznik 2006-2008:

pierwsze miejsca: Karolina Łastowiecka i  Jan  Dzięcielski,

drugie miejsca: Anna Szyblerg i Kacper  Grasiak,

trzecie miejsca: Maryla Brzezińska i Igor Fabisiak.

 

Najbardziej efektownym biegiem jest bieg przedszkolaka zwany Biegiem Wróżek i Elfów, którego tradycją jest bajkowy akcent, czyli przebranie. Rokrocznie maluszki prezentują się w nieco innej odsłonie, tym razem spotkaliśmy się z batmanem, czarodziejem, elfem, kotkiem i trzema księżniczkami. Każdy przebrany otrzymał z rąk zastępczyni burmistrza Elizy Bujalskiej talon na pizzę oraz przybił symboliczną piątkę. Ponadto ta kategoria również zaliczana jest do rywalizacji sportowej, więc nagrodziliśmy najszybsze trójki w tej kategorii wiekowej.

Bieg Wróżek i Elfów:

pierwsze miejsca: Ola Wlik i Jakub  Poncyliusz,

drugie miejsca: Pola Ruta i Antoni  Babut,

trzecie miejsca: Katarzyna Szczepaniuk i Krzysztof  Pióro.

 

Wszystkie dzieci na mecie otrzymały pamiątkowy medal za udział, natomiast najlepsze trójki w każdej kategorii dyplomy oraz nagrody finansowe. Kolejna równie widowiskowa rywalizacja to start biegu Krawaciarza, w którym od lat biorą udział reprezentujący miasto radni i burmistrz z zastępcami. W tym roku do tego zacnego grona dołączyli: druga zastępczyni burmistrza Eliza Bujalska, dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Mirosław Krusiewicz oraz prezes Zarządu Dróg Miejskich Arkadiusz Bogucki, którzy w asyście prezesa Zarządu MOSiR Roberta Smugi pokonali symboliczny niespełna 300-metrowy dystans, by pokazać, jak ważna jest aktywność fizyczna. Za wspaniały bieg wszyscy otrzymali piękne czerwone jabłko!

Punktualnie o godzinie 10:00, po skocznej rozgrzewce przygotowanej przez cheerleaderki z grupy HASAO, z wielkim hukiem wystartowali zawodnicy Mazowieckiej Piątki, którzy w grupie 191 osób ścigali się po atestowanej trasie wiodącej ulicami naszego miasta. Najszybszym okazał się Kamil Kulik z Gdyni (z czasem 00:15:42), który pokonał Sergija Szewczenko z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Andrzeja Strażyńskiego z Dzbenina. Najlepsze kobiety to Nataliia Semenovych z Ukrainy, Mariola Sudzińska z AZS UWM Olsztyn oraz mińszczanka Wiktoria Wróbel.

Godzina 12:00 to start do biegu na dystansie 15 km. Mazowiecka Piętnastka to trzy pętle po 5 km z metą na Stadionie Sportowym przy ul. Budowlanej. Najlepsza trójka na dystansie 15 km to: Patryk Stypułkowski z Koluszek, Pawel Olijnik z Ostrowa Wielkopolskiego i Andrzej Starżyński z Końskowoli, natomiast podium pań to Natalia Semenovych z Ukrainy, Alina Boszuk z Ostrowa Wielkopolskiego oraz mieszkanka Olsztyna Mariola Studzińska. W obu biegach nagradzane były kategorie: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 lat i powyżej, a także osoby niepełnosprawne, drużynowa, najstarsi uczestnicy biegów oraz klasyfikacja Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego kobiet i mężczyzn.

Atrakcyjnym podsumowaniem ceremonii dekoracji był konkurs z nagrodami, który zadowolił wiele osób.

Warto podkreślić, że przygotowaliśmy również atrakcje dla dzieci i młodzieży, którzy mogli nieodpłatnie korzystać ze strefy rekreacyjnej, w której znalazły się dmuchana zjeżdżalnia i plac zabaw oraz czterostanowiskowe eurobungee.

Imponująca pula nagród była możliwa między innymi dzięki hojności naszych przyjaciół, którym chcemy serdecznie podziękować za wsparcie. Razem udało nam się zorganizować wspaniałe wydarzenie! Podziękowania kierujemy do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, PWiK Mińsk Mazowiecki, firm: Konstans, Awenta - systemy wentylacyjne, PHU Partner, Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim, Carrefour, Benefit Systems. Serdeczne podziękowania również dla Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Burmistrza Marcina Jakubowskiego, którzy objęli wydarzenie honorowym patronatem. Ogromna wdzięczność również w kierunku służb zabezpieczających wydarzenie: Komendy Stołecznej Policji, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, OSP Mińsk Mazowiecki, Straży Miejskiej, Hufca ZHP "Mazowsze" Mińsk Mazowiecki i Zarządu Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. To właśnie dzięki Wam nasi zawodnicy mogli bezpiecznie pokonać trasę biegu!

Cieszymy się, że spodobała Wam się nowa lokalizacja, która zebrała same pozytywne opinie. Mocno rozważamy przeniesienie imprezy na Stadion, ale jak będzie? Zobaczymy za rok. Ups…. nie za rok, bo już maju!

Mat. MOSiR Sp. z o.o.

Galeria zdjęć (część 1)

Galeria zdjęć (część 2)

Wyniki 15 km

Wyniki 5 km

Wyniki Dzieci

Wyniki Drużynowe 5 km

Wyniki Drużynowe 15 km

 

Kolejne spotkanie z cyklu "Biblioteka Podróży"

Wakacje się kończą, ale nie nasze marzenia o podróżach. Poza tym jesień to wspaniały czas na piesze wędrówki, a nasza bohaterka jest wręcz specjalistką od wędrowania. Hanna Sobczuk w czasie pandemii, na przełomie października i listopada 2020, przeszła 400 km wybrzeżem ze Świnoujścia na Hel. Na jej blogu Plecak i walizka możecie przeczytać o najpiękniejszych plażach nad Bałtykiem, ale także o bardziej egzotycznych krainach jak Andaluzja, Sri Lanka, czy Wietnam.

Na spotkanie z podróżniczką zapraszamy 30 września o godzinie 18.30.

Miejska Biblioteka Publiczna
mbpmm.pl

 

 • Zapowiedź najbliższego spotkania z cyklu "Biblioteka Podróży"

Wsparcie finansowe samorządu Mazowsza

Gdy nasze miasto dotknęły intensywne ulewy i część kanalizacji deszczowej wymagała natychmiastowej naprawy burmistrz Marcin Jakubowski zwrócił się do zarządu województwa mazowieckiego z prośbą o wsparcie finansowe.

21 września burmistrz podpisał umowę na przekazanie miastu 100 000 zł na remont fragmentu kanalizacji deszczowej od ulicy Czarnieckiego do ulicy Kościelnej.

Wsparcie marszałka województwa mazowieckiego to odpowiedź na prośby zgłaszane w tym roku przez samorządy, które podczas wakacji zostały dotknięte przez nawałnice. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel blisko 3,8 mln zł.

 

[fot. UMWM w Warszawie]

 • Na zdjęciu: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski, Skarbnik Miasta Grażyna Stachowicz

Imponujące wydarzenie w Mińsku Mazowieckim!

Zapraszamy do odwiedzin niezwykłego mobilnego centrum edukacyjnego – Wirtualnego Teatru Historii „Niepodległa”. Multimedialna wystawa wybranych eksponatów prezentujących niepospolitą historię II RP odwiedzi Mińsk Mazowiecki!
Najważniejsze symbole Rzeczypospolitej i historia państwa w pierwszych latach niepodległości – tak w skrócie przedstawia się nowoczesna wystawa przygotowana przez Biuro Programu „Niepodległa”. Mobilny Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” zawita tylko do 20 miast w Polsce. Od 27 do 29 września teatr będzie gościł na Starym Rynku w Mińsku Mazowieckim. Nowoczesna przestrzeń z atrakcjami takimi, jak: pokazy VR, hologramy czy makiety będzie dostępna bezpłatnie i zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

Zapraszają: Biuro Programu „ Niepodległa”, Miasto Mińsk Mazowiecki oraz Muzeum Ziemi Mińskiej.

Więcej szczegółów pod adresem:
https://niepodlegla.gov.pl/niepodlegla-w-trasie/

 

Program pobytu Wirtualnego Teatru Historii „Niepodległa” w Mińsku Mazowieckim


27 września 2021 r.

09.00 – 11.00 – uruchomienie ekspozycji, podłączenie, testy sprawności

12.00 – 18.00 – zwiedzanie ekspozycji

 

28 września 2021 r.

10.00 – 18.00 – zwiedzanie ekspozycji

 

29 września 2021 r.

10.00 – 16.00 – zwiedzanie ekspozycji,

16.00 – 18.00 – demontaż i przygotowanie wystawy do transportu,

18.00 – 19.00 – wyjazd do kolejnego miejsca ekspozycji.    

Fot. BPN

 • Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” w trasie
 • Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” w trasie
 • Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” w trasie
 • Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” w trasie
 • Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” w trasie
 • Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” w trasie
 • Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” w trasie

Wizyta studyjna w naszym mieście

"Miasto z kulturą" to motyw przewodni wizyty studyjnej, która odbyła się 21 września w naszym mieście. Naszymi gośćmi, oprócz mieszkańców, byli dziennikarze i blogerzy. Wierzymy, że troska o kulturę kształtuje tożsamość miejsca i ludzi.

Wydarzenie zorganizowane było przez Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim oraz Miasto Mińsk Mazowiecki.

O historii miasta przewodnicy - Leszek Celej i Katarzyna Łaziuk, opowiedzieli poprzez pryzmat postaci ważnych dla miasta. Bo miasto to ludzie. Wizyta była wzbogacona różnymi atrakcjami np. minikoncertem, degustacją chleba, sesją zdjęciową czy spotkaniem z Siódmakiem.

Mamy nadzieję, że zaciekawiliśmy gości naszym miastem i że wrócą tu, by dowiedzieć się jeszcze więcej.

fot. Marek Łodyga

 • Wizyta studyjna LOT. Przed Muzeum 7. PUL
 • Wizyta studyjna LOT. Przed Muzeum 7. PUL
 • Wizyta studyjna LOT. Przed Muzeum 7. PUL
 • Wizyta studyjna LOT. Dawna Resursa Obywatelska - ul. Piłsudskiego
 • Wizyta studyjna LOT. Przed Muralem Piłsudskiego.
 • Wizyta studyjna LOT. Na skwerzew gen. Zygmunta Piaseckiego
 • Wizyta studyjna LOT. Grupa w Miejskiej Bibliotece Publicznej
 • Wizyta studyjna LOT. Galeria w MBP
 • Wizyta studyjna LOT. W podziemiach Miejskiego Domu Kultury.
 • Wizyta studyjna LOT. Przed kościołem NNMP
 • Wizyta studyjna LOT. Przed pomnikiem upamiętniajacym getto żydowskie.
 • Wizyta studyjna LOT. Przed pomnikiem rycerza Jana z Gościańczyc. Plac Stary Rynek.
 • Wizyta studyjna LOT. Wnetrze kościoła pw. NNMP
 • Wizyta studyjna LOT. Przed muralem 600-lecia.
 • Wizyta studyjna LOT. Wnetrze kościoła mariawickiego.
 • Wizyta studyjna LOT. Cmentarz żydowski.
 • Wizyta studyjna LOT. Przed pomnikiem Piotra Skrzyneckiego - plac przed Miejską Szkoła Artystyczną.
 • Wizyta studyjna LOT. Przed Muzeum Ziemii Mińskiej.
 • Wizyta studyjna LOT. We wnętrzu Muzeum Ziemii Mińskiej.
 • Wizyta studyjna LOT. Przed najstarszą sosną w Polsce.

Zapraszamy na Zielony Piknik Miejski

Serdecznie zapraszamy 26 września, w godz. 15:00-18:00 na ZIELONY PIKNIK MIEJSKI pełen atrakcji dla każdego!

O godz. 16:00 nastąpi oficjalne otwarcie Punktu EUROPE DIRECT Mińsk Mazowiecki.
Wydarzenie odbędzie się przed Urzędem Miasta, ul. Konstytucji 3 Maja.

Podczas pikniku będzie możliwość:

- przejechania się autobusem elektrycznym,

- przetestowania hulajnogi,

- zrobienia pierwszego przejazdu po MIASTECZKU ROWEROWYM,

- poznania smaków europejskich,

- zapoznania z działalnością Punktu EUROPE DIRECT Mińsk Mazowiecki oraz porozmawiania przy kawie z naszymi specjalnymi gośćmi,

- wzięcia udziału w różnorodnych warsztatach eko, np. „ogród w słoiku”,

- wygrania nagród w grze europejskiej.

Poruszymy tematy związane z zielonymi priorytetami miasta, poznamy zabawy podwórkowe z różnych krajów.

Będziemy również świętować Europejski Dzień Języków i promować zrównoważoną mobilność, wpisując się swoimi działaniami w Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. 

 • Zapraszamy na Zielony Piknik Miejski

Wakacje gwiazd w PRL

7 października o godz. 18:30 Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie. Cieszymy się ogromnie, że mińską bibliotekę odwiedzi Krystyna Gucewicz - utalentowana pisarka, poetka, dziennikarka, krytyk sztuki. Autorka scenariuszy widowisk teatralnych, programów telewizyjnych i filmów, która  od 20 lat przygotowuje i prowadzi „Ostry Dyżur Poetycki” w Teatrze Narodowym w Warszawie. Krystyna Gucewicz pochodzi z Mińska Mazowieckiego, który wspaniale reprezentuje, będąc jednocześnie ambasadorem obchodów 600-lecia naszego miasta.  

Książka Krystyny Gucewicz „Wakacje Gwiazd PRL. Cały ten szpan”  to nie tylko sentymentalna podróż do miejsc, w których dawniej czas  spędzała śmietanka towarzyska PRL-u, ale przede wszystkim okazja do opowiedzenia humorystycznych anegdot o ludziach i ich stylu życia w tych charakterystycznych czasach.

Więcej informacji o autorce i jej twórczości pod linkiem: 

https://www.minsk-maz.pl/plik,6655,krystyna-gucewicz-portfolio.pdf

 

 • Wakacje gwiazd w PRL

Prezentacja koncepcji przestrzeni wspólnych

Zapraszamy w niedzielę, 26 września, przed Urząd Miasta. Między 15:00 a 18:00 prezentować będziemy wypracowane koncepcje wspólne w ramach projektu Human Smart City.

 

 • Zapraszamy w niedzielę, 26 września, przed Urząd Miasta. Między 15:00 a 18:00 prezentować będziemy wypracowane koncepcje...

Spisz się w SPISOBUSIE!

Spisobus to mobilny punkt spisowy, w którym możesz się spisać z pomocą rachmistrza.
Spisobus będzie dostępny w dniu: 26 września 2021 r., w godzinach: 11:00 – 17:00.

Miejsce postoju:
Parking przy ul. Kościuszki 2 (naprzeciwko Starostwa Powiatowego)
 

 • Spisz się w SPISOBUSIE!

Zaproszenie na Zielony Piknik Miejski

Zastępczyni burmistrza Eliza Bujalska zaprasza na na Zielony Piknik Miejski.
Kliknijcie na link i posłuchajcie.

https://www.facebook.com/MiastoMinskMazowiecki/videos/348099907073300

 • Eliza Bujalska zastępczyni burmistrza zaprasza na Zielony Piknik Miejski
 • Zapraszamy na Zielony Piknik Miejski

NOC SPISOWA!

W noc spisową 25 września br. wybrane punkty spisowe będą czynne do godz. 24.00.
Sprawdź dokładną lokalizację i godziny otwarcia punktów spisowych w swoim województwie.
Lista punktów czynnych w noc spisową w województwie mazowieckim.

W Mińsku Mazowieckim - od 8.00 do 21.00, 25.09.2021r. (sobota) w MDK.
 

 • Nc spisowa

Muzeum Ziemi Mińskiej zaprasza do konkursu

Zapraszamy do udziału w konkursie #100SEKUNDWMUZEUM
Śpieszcie się, konkurs trwa tylko do 30.09.2021
Zapraszamy w nasze progi.

Muzeum Ziemi Mińskiej.

https://www.facebook.com/MuzeumZiemiMinskiej

 • Zapraszamy do udziału w konkursie #100SEKUNDWMUZEUM

Dwa razy na podium Mistrzostw Polski MMA

W sobotę 18 września reprezentanci mińskiego Grapplera wzięli udział w Mistrzostwach Polski MMA, które tradycyjnie odbyły się w Sochaczewie. Nasze miasto reprezentowali: Wojciech Wocial, Bartosz Czerwiński i Błażej Mikulski.

Zawody cieszące się od lat niesłabnącym zainteresowaniem i w tym roku zgromadziły pokaźną liczbę młodych wojowników. Po kilku walkach w klatce, ostatecznie nasi zawodnicy: Wojtek i Bartek uplasowali się, równorzędnie na trzecich lokatach, zaś Błażej zakończył występ tuż za podium, na czwartej pozycji. „Brązowe medale cieszą, ale najbardziej jestem zadowolony z progresu jaki wykonali moi podopieczni”- podsumował „Zły trener”- Marcin Frankiewicz.

KW Grappler

 • Zawodnicy i trener KW Grappler

PAŹDZIERNIK w MDK Mińsk Mazowiecki!

 1.10 - Melodie dla Anny | KONCERT | wstęp wolny
 2.10 - Trumba Ensemble | KONCERT MULTIMEDIALNY | wstęp wolny
 7.10 - Skąd nasz ród? | WARSZTATY GENEALOGICZNE | bilet: 5 zł
 8.10 - Stand-up / Maciek Adamczyk / Mińsk Mazowiecki / 8.10.2021 r. / 19:00 | bilet: 20 zł
 9.10 - Sweat | KINO KAMERALNE | bilet: 10 zł
 10.10 - Pchła Szachrajka | TEATR W PAŁACU | bilet: 15 zł
11.10 - Kacper i Emma najlepsi przyjaciele | NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ projekcje dla szkół i przedszkoli - zapisy na https://nhef.pl/program/miasta/minsk-mazowiecki
 11.10 - Lek na całe zło | NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ projekcje dla szkół i przedszkoli - zapisy na https://nhef.pl/program/miasta/minsk-mazowiecki
13.10 - Łowcy czarownic | NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ projekcje dla szkół i przedszkoli - zapisy na https://nhef.pl/program/miasta/minsk-mazowiecki
16-17.10 - Flamenco | WARSZTATY DLA DOROSŁYCH | bilet: 20 zł
 19.10 godz. 10:00 Jakub, Mimmi i gadające psy | NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ projekcje dla szkół i przedszkoli - zapisy na https://nhef.pl/program/miasta/minsk-mazowiecki
 19.10 - Salvador Dali. W poszukiwaniu nieśmiertelności | NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ projekcje dla szkół i przedszkoli - zapisy na https://nhef.pl/program/miasta/minsk-mazowiecki
21.10 - Skąd nasz ród? | WARSZTATY GENEALOGICZNE | bilet: 5 zł
21.10 - Iluzoryczne światy | WYSTAWA PRAC ANNY GIBAŁY | wstęp wolny
23.10 - Jesienne witraże - warsztaty rodzinne | bilet: 30 zł
23.10 - Ludzki Głos | KINO KAMERALNE | bilet: 10 zł
26.10 - Koncert klarnetowy (J. Komuda, B. Łuszczyk, D. Wiśniewski, A. Kornacka) | wstęp wolny
30.10 - Warsztaty tapicerowania pufy - grupa I | bilet: 150zł
30.10 - Warsztaty tapicerowania pufy - grupa II | bilet: 150zł Pokaż mniej
— w MDK Mińsk Mazowiecki.

 • PAŹDZIERNIK w MDK Mińsk Mazowiecki!

Zielony Piknik Miejski za nami!

Niedziela (26 września) była dniem pełnym wrażeń dla mińszczan w każdym wieku.

Zielony Piknik Miejski zainaugurowała zastępczyni burmistrza Eliza Bujalska, która m.in. z dyrektorami mińskich podstawówek wykonała pierwszy przejazd po mobilnym miasteczku drogowym – nowości, która pojawiła się w Mińsku i będzie do dyspozycji nauczycieli naszych placówek jako pomoc dydaktyczna. Sałatki, sery, słodycze – to niektóre ze smaków europejskich, jakie można było tego dnia poznać. Dla sprawdzenia się w rękodziele warto było skorzystać z zaproszenia do samodzielnego wykonania tak modnego dziś lasu w słoiku. A skoro mowa o lesie… W namiocie Nadleśnictwa Mińsk ustawiono specjalną ścieżkę podzieloną na przestrzenie wypełnione: piachem, szyszkami, mchem i innymi darami natury, aby przejść po niej bez obuwia i poczuć różnicę w reakcji naszego ciała. Leśnicy odpowiadali też dzieciom na nurtujące je pytani, a do domu można było wziąć periodyki traktujące o leśnictwie. Mieszkańców zaprosiliśmy do podróży komunikacją miejską od przeszłości przez teraźniejszość do przyszłości.

Najbardziej oblegany był blisko 90-letni autobus Somua Six! Takie autobusy przed II wojną światową jeździły ulicami Warszawy. Niestety, nie zachował się żaden, bo ostatnie sztuki zezłomowano pod koniec lat 40. XX w. Pochodzący z Holandii pojazd (rocznik 1932) odrestaurowały Miejskie Zakłady Autobusowe, dzięki czemu mogliśmy podziwiać ten zabytek na mińskich ulicach podczas pikniku. To była podróż w przeszłość, a w przyszłość zabrał nas kierowca elektrycznego autobusu eCitaro firmy Mercedes-Benz. Do dyspozycji mieszkańców były elektryczne hulajnogi, które na co dzień służą mińszczanom w ramach programu pilotażowego, który weryfikuje zapotrzebowanie na tę formę przemieszczania się po Mińsku. Atrakcje te promowały podczas pikniku zrównoważoną mobilność, wpisując się swoimi działaniami w Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.

Podczas trwania pikniku można było zbierać pieczątki w różnych namiotach tematycznych, aby później zdobyć miejski upominek. Równolegle z piknikiem świętowaliśmy oficjalne otwarcie Punktu Europe Direct, którego dokonali burmistrz Marcin Jakubowski oraz europoseł Andrzej Halicki. Punkt będzie funkcjonował  w strukturze wydziału promocji, kultury i sportu w Urzędzie Miasta. Przez 4 lata funkcjonowania Punkt Europe Direct skorzysta ze środków europejskich w kwocie blisko 150 tys. euro. Aktualnie w Polsce są 24 takie punkty, które pełnią w naszym kraju rolę ambasadorów PE i KE. Przy tej okazji można było porozmawiać z gościem o tematach związanych z zielonymi priorytetami samorządów i Unii Europejskiej.

Dziękujemy mieszkańcom za tak liczne uczestnictwo i aktywność, a cieszy to tym bardziej, że jubileuszowy rok w naszym mieście upływa pod hasłem RELACJI. Szczególne słowa uznania kierujemy do najmłodszych za brawurowe, ale odpowiedzialne przejazdy po mobilnym miasteczku drogowym. Dziękujemy naszym partnerom/instytucjom i osobom, które zaangażowały się w pomoc organizacyjną przy pikniku.

 

 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski
 • Zielony Piknik Miejski

Co zrobić, żeby nie zapłacić kary grzywny za brak udziału w spisie powszechnym?

Do końca spisu zostało kilka dni. Spora grupa mieszkańców Mazowsza przypomniała sobie o tym obowiązku właśnie teraz, blokując infolinię i punkty spisowe. Jeśli obawiasz się, że nie zdążysz się spisać i zapłacisz grzywnę, to mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zostaw numer telefonu na infolinii. Oddzwonimy.

Najprostszą i najwygodniejszą metodą udziału w spisie jest samodzielne wypełnienie formularza na stronie https://spis.gov.pl/. Logujesz się podając identyfikator PESEL lub przez profil zaufany.

Do końca września jest również możliwość spisania się przez telefon. To odpowiednia opcja dla osób, które nie mają komputera z Internetem lub wolą mieć wsparcie rachmistrza. Ze względu na bardzo duże obciążenie infolinii, zmieniono zasady jej funkcjonowania. Wystarczy zadzwonić pod nr 22 279 99 99, postępować zgodnie z komunikatami i na koniec zostawić swój nr telefonu. Rachmistrz bardzo szybko oddzwoni z nr infolinii lub 22 828 88 88. Na ekranie może się wyświetlić tylko jeden z tych dwóch numerów.

Jeśli w najbliższym czasie będziesz w urzędzie gminy/miasta, możesz skorzystać z punku spisowego i wypełnić formularz spisowy z pomocą przeszkolonej osoby. Wypełnienie obowiązku spisowego w urzędzie gminy/miasta przebiega sprawnie, jednak w ostatnich dniach września mogą tworzyć się kolejki.

Nie ma co czekać do ostatniego dnia września na kontakt z rachmistrzem. Ze względu na ograniczenia, może już się z nami nie zdążyć skontaktować. Dlatego warto obowiązek spisowy wypełnić samemu, dzwoniąc na infolinię lub spisując się przez Internet.
Co zrobić żeby nie zapłacić kary grzywny 5000 zł za brak udziału w spisie powszechnym?

Po prostu się spisać jak najszybciej i nie liczyć, że ktoś nie zauważy niespisanego mieszkania czy osoby. Wypełnienie formularza spisowego trwa ok 10 minut. To nie jest trudne!

Informacje o spisie znajdują się na stronie https://spis.gov.pl oraz stronach urzędów gmin i miast.

 

 • Co zrobić, żeby nie zapłacić kary grzywny za brak udziału w spisie powszechnym?

Chcesz się spisać w punkcie spisowym?

Ktoś z Twojej rodziny potrzebuje wsparcia przy spisie?                                                   

Zapraszamy:

·        28 września (wtorek) w godz. 8:00 – 19:00,

·        29 września (środa) w godz. 8:00 – 19:00

na dyżur do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim.

Warto pamiętać, że odmowa wzięcia udziału w spisie powszechnym wiąże się z karą w wysokości do 5 tysięcy złotych!

Chcesz się spisać przez rachmistrza zadzwoń po godz. 18:00
- 571 942 697     
- 571 942 699 
- 571 942 702
- 571 942 686

 

 • Chcesz się spisać w punkcie spisowym?

Szczepmy się! 

Liczba zachorowań rośnie. W zeszłym roku o tej samej porze mieliśmy dokładnie tyle samo osób na kwarantannie, co dziś. Te dane niepokoją i oznaczają rosnącą IV falę pandemii. Szczepienia są dziś dostępne praktycznie od ręki. Zachęcamy do szczepień. Prosimy o uważność na siebie i swoich bliskich. 

Autor tekstu, animacji, muzyki:  Marcin Szymański

DYŻUR RACHMISTRZA w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki

DYŻUR RACHMISTRZA
w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki

30 września br. (czwartek) w godz. 8:00 – 24:00

Każdy, kto do tej pory nie wypełnił obowiązku spisowego i nie dokonał spisu we własnym zakresie, może skorzystać z pomocy rachmistrza.

Przypominamy, że spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, a odmowa udziału w spisie może skutkować karą grzywny do 5 tys. zł.

 • DYŻUR RACHMISTRZA w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki 30 września br. (czwartek) w godz. 8:00 – 24:00

Nowa toaleta publiczna w parku miejskim

27 września w parku miejskim w pobliżu placu zabaw została uruchomiona wolnostojąca, prefabrykowana, automatyczna BEZPŁATNA toaleta publiczna dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Wykonawcą toalety była firma BUDOTECHNIKA Sp. z o. o. z  Pilchowic.

Na potrzeby zasilania toalety w pasie drogowym ulicy Wróblewskiego zostały wykonane aż trzy przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

Dokumentację projektową budowy toalety w uzgodnieniu z  konserwatorem zabytków wykonała architekt Barbara Trojanowska.

Całkowity koszt budowy toalety wyniósł 176 421 zł.

Zarządzaniem i utrzymaniem toalety będzie zajmował się Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tuwima 1.

 

 

 • Nowa toaleta publiczna w parku miejskim

Regulamin obejmowania przedsięwzięć Patronatem Burmistrza Miasta

Informujemy, że od 16 września 2021 r. obowiązuje Regulamin obejmowania przedsięwzięć Patronatem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu i składanie wniosków według załączonego wzoru. Patronat jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć. Regulamin oraz wzór wniosku dostępne są w zakładce: Miasto - Kultura i sport - Kultura lub sport - Patronaty 

 

Lotnicze gratulacje z okazji 600-lecia miasta

Szanowny Panie Burmistrzu.

Z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Mińskowi Mazowieckiemu, pragniemy złożyć na Pana ręce serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszego pomyślnego rozwoju tego wyjątkowego miasta.

Jako przedstawiciele Dowództwa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie składamy wyrazy szacunku i uznania władzom samorządowym całej społeczności lokalnej za zaangażowanie na rzecz dynamicznego rozwoju miasta.

Życzymy realizacji zamierzeń oraz satysfakcji i dumy ze swojej małej ojczyzny, jednocześnie wyrażając nadzieję na dalszą owocną
współpracę z 23. Bazą Lotnictwa Taktycznego im. ppłk. pil. Jana Zumbacha.

Gratulujemy tak pięknego Jubileuszu!


ZASTĘPCA
1.SKRZYDŁA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
płk. mgr inż. pil. Piotr IWASZKO

DOWÓDCA
1.SKRZYDŁA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
gen. bryg. dr inż. pil. Maciej TRELKA

 • Życzenia dla miasta z 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznaego

Jubileusz 45-lecia MSA

Jubileusz 45-lecia Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia im. Konstantego Ryszarda Domagały

W dniu 23 września w sali koncertowej MSA uroczyście obchodzono 45 urodziny szkoły. Sala koncertowa szkoły zebrała zaproszonych gości, wśród których znaleźli się:

 • posłowie na Sejm RP
 • władze Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
 • przedstawiciele Centrum Edukacji Artystycznej
 • władze Urzędu Miasta z panem burmistrzem i zastępcą burmistrza
 • wadze powiatu mińskiego
 • przedstawiciele Starostwa Powiatowego
 • przedstawiciele Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
 • przedstawiciele Rady Seniorów miasta Mińsk Mazowiecki
 • władze Starostwa Powiatowego
 • pracownicy Urzędu Miasta
 • dyrektorzy szkół i przedszkoli
 • prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej
 • pedagodzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
 • rada rodziców MSA
 • uczniowie i rodzice, absolwenci, pedagodzy szkoły.

Po powitaniu gości, przemówienie, w którym zawarta była historia szkoły wygłosił człowiek, który był związany z MSA  od pierwszych egzaminów wstępnych; rozwijał ją, dwa razy rozbudowywał i przez 41 lat piastował w niej funkcję dyrektora – pan Wenanty  Macieja Domagały. W tym miejscu dyrektor wymienił osoby, związane i zasłużone dla szkoły.

Następnie dalszą historię szkoły do czasów dzisiejszych opowiedziała w swym przemówieniu pani dyrektor Paulina Rzewuska- Korycińska. Historię przybliżały archiwalne zdjęcia, wyświetlane na ekranie kina. Całą  uroczysość prowadzili absolwenci tej szkoły - Aleksandra Wieczorek i Tomasz Osica. Po przemówieniu dyrekcji, nastąpiła część, w której wręczono ministerialne medale i odznaczenia zasłużonym pedagogom szkoły. Aktu wręczenia odznaczeń dokonał  wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego województwa mazowieckiego Michał Góras - w imieniu wiceprzewodniczącego Rady Ministrów Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Piotra Glińskiego.

Wśród zasłużonych pedagogów odznaczono:

 • Krzysztofa Rusieckiego- srebrnym medalem Gloria Artis
 • Pawła Hruszwickiego- brązowym medalem Gloria Artis
 • Beatę Kierzkowską- brązowym medalem Gloria Artis
 • Paulinę Rzewuską- Korycińską- odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
 • Joannę Nowik- odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
 • Urszulę Chrulską- odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
 • Piotra Grabowicza- odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
 • Annę Kornacką- odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli gratulacje i życzenia. Odczytane zostały także listy gratulacyjne dla dyrekcji szkoły.  Dyrektor Paulina Rzewuska- Korycińska otrzymała brawa i  kwiaty.

Publiczność długo wyczekiwała części artystycznej. Na początku publiczność wysłuchała piosenki, skomponowanej specjalnie na 45 lecie szkoły przez Monikę Kuchtę, absolwentkę klasy fortepianu Pauliny Rzewuskiej- Korycińskiej. Pani Monika -aktualnie pedagog teorii muzyki - skomponowała „Boogie dla Jubilatki”. Piosenkę zaśpiewała absolwentka szkoły z klasy fortepianu Pauliny Rzewuskiej- Korycińskiej -Martyna Jakubowska wraz z chórem przy akompaniamencie fortepianu kompozytorki.

Dalszy program artystyczny zagrali uczniowie, pedagodzy i absolwenci:

 1.  Julia Kalinowska- absolwentka klasy Tatiany Żarek- fortepian- A. Skriabin, „Etiuda gis-moll” op. 8 nr 9
 2. Zespół skrzypcowy kl. Małgorzaty Rąbalskiej- M.Cofalik- „Konik na biegunach”- Dawid Sobolewski, Antoni Tchorzewski, Maja Parol, Filip Muzyka, Zofia Rogala, Kinga Żelazowska, Monika Bodecka, Olga Gardyza – skrzypce, Julia Majewska, Ola Borys, Ala Malka, Maria Siwa- bum bum rurki.
 3. Ewelina Pachnik – absolwentka klasy kameralistyki wokalnej Pawła Hruszwickiego, akompaniament Joanna Nowik
 4. Zespół gitarowy z klas A. Przeździaka, M. Wasiluka i T. Beredy w składzie: Mateusz Bartnicki, Bartłomiej Oklesiński, Mikołaj Komorowski, Antoni Kowalewski, Oliwier Błaszczak, Kamil Zadunajski i wiolonczela z klasy pani Ewy Szymańskiej – Kopcińskiej – Barbara Kuza – wykonały Tatiany Stachak „Ragtime”
 5. Klasa II rytmiki Anity Wasilewskiej – intepretacja ruchowa Camile Saint – Saens – „ Karnawał zwierząt” – Fossils „Skamieliny”
 6. Julia Dobrowolska – absolwentka klasy fortepianu dyrektor Pauliny Rzewuskiej-Korycińskiej , Magdalena Nogańska – absolwentka klasy fortepianu  Piotra Szczepanika i Joanna Sowa – absolwentka klasy skrzypiec – piosenka pt. „Nadzieja” z debiutanckiej płyty „Posłuchaj” sł. i muz. – Julia Maria Dobrowolska
 7. Klasa teatralna Justyny Kowyni – Rymanowskiej
 8. Trio z klasy Janusza Komudy – Felicjan Sokołowski i Teresa Sroka – akompaniament Amelia Wiercioch ( absolwentka klasy Joanny Nowik) – Serban Nichifor – Sukkot Dance
 9. Duet akordeonowy z klasy M. Mozola – Bartłomiej Kulma i Karol Wójcik „Polka”
 10. Zespół skrzypcowy z klasy Urszuli Chrulskiej – Zuzia Zdanowicz, Julia Nowosielska, Marianna Szczepanik, Karolina Szostak, Alicja Adamczyk, Patrycja Domachowska, Ludwika Niedziałkowska, Basia Tamkun, Klara Pilarska, Maja Malesa i klasy wiolonczeli pani Marii Sienkiewicz – Antek Szczepanik, Aleksandra Adamczyk – „Piosenka irlandzka”
 11. Klasa kameralistyki wokalnej Pawła Hruszwickiego, akompaniament Anna Kornacka
 12. Trio w składzie – Ala Mirosz (wiolonczela) z klasy Ewy Szymańskiej – Kopcińskiej, Filip Gadomski z klasy perkusji  Jagody Jabłonowskiej i Maciej Bogdański absolwent z klasy dyrektor Pauliny Rzewuskiej- Korycińskiej wykonali A. Dworzak – „Humoreskę”
 13. Duet fletowy – Aleksandra Kruszewska i Jagna Mańczyńska – absolwentki z klasy fletu Beaty Kierzkowskiej przy akompaniamencie Jacka Nazarczuka
 14. Duet w składzie – Rafał Lewczuk (wibrafon) z klasy perkusji Jagody Jabłonowskiej i Oliwia Lewczuk z klasy fortepianu Anny Kornackiej wykonali temat z „Gwiezdnych wojen”
 15. Duet w składzie Felicyta Sokołowska z klasy fletu  Marty Sosińskiej i Mateusz Bartnicki z klasy gitary wykonają „Down by the Saley Gardens” – Irlandzka melodia ludowa
 16. Klasa III rytmiki Anity Wasilewskiej – instrumentacja do utworu E. Griega „Taniec elfów” op. 12 nr 4
 17. Franciszek Góras z klasa fortepianu Tatiany Żarek, Zuzanna Góras klasa perkusji  Jagody Jabłonowskiej, Paweł Szeląg absolwent i  Tomasz Osica- absolwent – „Walking bass”
 18. Zespół skrzypcowy Piotra Grabowicza – Patrycja Domachowska, Ola Sendek, Julia Nowosielska, Oliwia Kąkol, Zuzanna Zdanowicz, Anna Zoets, Hubert Wierzbicki, Zuzanna Panek, Gabrysia Bereda, Ola Aleksandrowicz, Dominika Kobza – utwór „Drunken sailor” temat tradycyjny
 19. Klasa kameralistyki wokalnej Justyny Kowyni – Rymanowskiej – Stanisław Moniuszko „Prząśniczka” , akompaniament Joanna Nowik
 20. Trio klarnetowe:  Janusz Komuda,  Joanna Gomułka i Daniel Wiśniewski jako absolwenci szkoły – J. Straussa „Marsz Radetzkiego”
 21. Klasa III rytmiki Anity Wasilewskiej – piosenka pt. „Ciasteczek zjadłem sześć” muzyka Jerzy Wasowski, słowa Andrzej Nowicki
 22. Zespół instrumentów dętych z klasy trąbki Wojciecha Ziółkowskiego i z klasy puzonu i tuby Arkadiusza Mizdalskiego wykonali temat z filmu „Piraci z Karaibów”.

 
Po tej części koncertowej pani dyrektor zaprosiła zgromadzonych gości na uroczysty tort. Ogromny udział w organizacji przyjęcia miała Rada Rodziców MSA, za co  dziękujemy.

Wieczór był pełen pozytywnych emocji. Wszyscy będą na długo wspaniale wspominać ten dzień.

Do zobaczenia na 50 leciu szkoły!


Opracowanie Joanna Nowik
fot. z arch. MSA

 • Jubileusz 45-lecia Miejskiej Szkoły Artystycznej
 • DSC_0263
 • DSC_0267
 • DSC_0268
 • Jubileusz 45-lecia Miejskiej Szkoły Artystycznej
 • DSC_0289
 • DSC_0292
 • DSC_0297
 • Jubileusz 45-lecia Miejskiej Szkoły Artystycznej
 • DSC_0308
 • DSC_0314
 • DSC_0320
 • Jubileusz 45-lecia Miejskiej Szkoły Artystycznej
 • DSC_0328
 • DSC_0334
 • DSC_0340
 • Jubileusz 45-lecia Miejskiej Szkoły Artystycznej
 • DSC_0346
 • DSC_0350
 • DSC_0356
 • Jubileusz 45-lecia Miejskiej Szkoły Artystycznej
 • DSC_0360
 • DSC_0379
 • DSC_0386
 • Jubileusz 45-lecia Miejskiej Szkoły Artystycznej
 • Jubileusz 45-lecia Miejskiej Szkoły Artystycznej
 • Jubileusz 45-lecia Miejskiej Szkoły Artystycznej
 • Miejska Szkoła Artystyczna

„Sama” w MSA - relacja

W dniach 21 i 22 września w Miejskiej Szkole Artystycznej dzieci i młodzież ze Studia Tańca La Flaca zagrali 3 spektakle taneczne „SAMA”. Jest to pierwszy autorski projekt Teatru Tańca La Flaca. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.

Pomimo obostrzeń epidemicznych, spektakl obejrzało ponad 800 widzów i, co najciekawsze, gościliśmy także uczniów szkół podstawowych oraz liceum. Było to bardzo cenne doświadczenie zarówno dla nich, jak i naszych młodych artystów. Dziękujemy za obecność i za to, że mogliśmy pobudzić do chwili zastanowienia nad problemem samotności. Samotność wyraża stan poczucia niespełnienia, jest bardzo złożona, a w tym projekcie ukazane zostały jej różne strony. Widowisko pobudza odbiorców do własnych refleksji, a to wszystko dzięki symbolicznej formie przekazu tańca. Spektakl zbudowany z impresyjnych obrazów opartych na ruchu, jakim jest taniec, pozwala zinterpretować spektakl na swój własny sposób i każdy będzie poprawny. Całość uzupełniały piękne światła oraz muzyka, której liryczność przeplatała się z mocnym beatem, trzymając widza w napięciu.

reżyseria: Jakub Chocholski we współpracy z Pauliną Szczęsną
choreografia: Jakub Chocholski we współpracy z Aleksandrą Borkowską i grupą tancerzy

Wystąpili: Inez Smuga, Oliwia Zagórska, Anna Obszarna, Kajetan Konowrocki, Kacper Sarna, Anna Kurowska, Jakub Chocholski, Maja Płochocka, Julia Dróżdż, Zuzanna Szewczyk, Zuzanna Źrodowska, Michalina Żelazowska, Wiktoria Wąsowska, Oliwia Sęczkowska, Roksana Aniszewska, Alicja Kropielnicka, Vladyslava Kanakhovska, Martyna Kowalska, Oliwia Wójcik, Joanna Federak, Amelia Zwierz, Zuzanna Tkacz, Julia Rogala, Weronika Głażewska, Aniela Kowalczyk.
zdjęcia: Jarosław Niemczak

Jakub Chocholski
Studio Tańca La Flaca

 

 • Spektakle taneczne „SAMA”. Jest to pierwszy autorski projekt Teatru Tańca La Flaca.
 • 372_sztuka_LF
 • 385_sztuka_LF
 • 3 spektakle taneczne „SAMA”. Pierwszy autorski projekt Teatru Tańca La Flaca.
 • 435_sztuka_LF
 • 032_sztuka_LF
 • 3 spektakle taneczne „SAMA”. Pierwszy autorski projekt Teatru Tańca La Flaca.
 • 078_sztuka_LF
 • 086_sztuka_LF
 • 3 spektakle taneczne „SAMA”. Pierwszy autorski projekt Teatru Tańca La Flaca.
 • 143_sztuka_LF
 • 190_sztuka_LF(1)
 • 3 spektakle taneczne „SAMA”. Pierwszy autorski projekt Teatru Tańca La Flaca.
 • 194_sztuka_LF
 • 224_sztuka_LF
 • 3 spektakle taneczne „SAMA”. Pierwszy autorski projekt Teatru Tańca La Flaca.
 • 264_sztuka_LF
 • 272_sztuka_LF

Noc Bibliotek z MBP

Zapraszamy na "Noc Bibliotek" z Miejską Biblioteką Publiczną. 9.10.2021 r.
Warsztaty i spotkania „międzypokoleniowe” dla dzieci, rodziców i dziadków.

16:00             Do góry nogami teatrzyk Kamishibai  warsztaty kreatywne
                       Biblioteczne podchody  poszukiwanie skrzyń ze  skarbami

17:30            Rozgrzewka przed meczem spotkanie ze sportowcem i dziennikarzem sportowym     
                      Rafałem Kazimierczakiem

18:30            Kino, które wzmacnia projekcja filmu Operacja człowiek w czerni (88 min.)

Akcje towarzyszące:

 • Podziel się książkami
 • Książka na wzmocnienie
 • Noc Bibliotek z MBP - plakat

Mińscy instruktorzy ZHP wyróżnieni tytułem Godni Naśladowania

W dniach od 17 do 19 września w Mińsku Mazowieckim odbywały się 29. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP – coroczne święto wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów z Mazowsza  zorganizowane przez miński hufiec. Jednym z ważniejszych punktów programu tego święta była gala wręczenia tytułów “Godni Naśladowania”. To coroczne wyróżnienie przyznawane jest przez komendę Chorągwi Mazowieckiej ZHP osobom szczególnie zaangażowanym w harcerską służbę, które nie tylko wzorowo wypełniają obowiązki, ale i w życiu codziennym mogą być przykładem właściwej harcerskiej postawy. W gronie wyróżnionych znalazła się dwójka instruktorów Hufca „Mazowsze” Mińsk Mazowiecki: phm. Dariusz Piętka (2020) i hm. Andrzej Soćko (2021).

Statuetki, odznaki i dyplomy laureatom tegorocznej i poprzedniej edycji (gala nie odbyła się z powodu pandemii) plebiscytu „Instruktorzy Godni Naśladowania” wręczyli: naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego druh harcmistrz Grzegorz Woźniak, Burmistrza Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski, Starosta miński Antoni J. Tarczyński oraz komendant Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego druh harcmistrz Cezary Supeł.

Oprócz wyróżnienia laureatów z 2020 i 2021 roku wręczono też liczne podziękowania osobom zaangażowanym w działalność Hufca ZHP „Mazowsze” Mińsk Mazowiecki – organizatora tegorocznego święta. Otrzymali je m.in.: burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski, starosta miński Antoni J. Tarczyński oraz przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego Mirosław Krusiewicz.
Na uroczystość przybyło wielu gości m.in. z ramienia Marszałka Województwa Mazowieckiego pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierownik Wydziału Profilaktyki Uzależnień Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Tomasz Osadnik, a także władze chorągwi oraz komendanci mazowieckich hufców i członkowie komend.

Uroczystą galę uświetnił koncert harcerskiego zespołu wokalno-instrumentalnego „Wołosatki”.

Druhom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na instruktorskiej drodze!

Komenda Hufca ZHP „Mazowsze” w Mińsku Mazowieckim

 

 • 29. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP
 • 29. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP
 • 29. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP
 • 29. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP
 • 29. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP
 • 29. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP
 • 29. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP
 • 29. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP
 • IMG_0471

Październik w Miejskiej Bibliotece Publicznej

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Mińsku Mazowieckim zaprasza.

październik 2021
04 - 18:00 Klub Czytelnika (CZYTELNIA)
05 - 10:15 Klubikowe Książkowe Wtorki (ODDZIAŁ DLA DZIECI)
07 - 18:30 Spotkanie autorskie z Krystyną Gucewicz (SALA KONFERENCYJNA)
09 - 16:00 Noc Bibliotek (ODDZIAŁ DLA DZIECI)
12 - 18:00 Rozmowy przy wspólnym stole (CZYTELNIA)
16 - 09:00 Warsztaty z Latarnikiem Polski Cyfrowej (CZYTELNIA)
21 - 18:30 Prezentacja książki „Włodarze miasta" i spotkanie z autorką Lillą Kłos (SALA KONFERENCYJNA)
23 - 09:00 Warsztaty z Latarnikiem Polski Cyfrowej (CZYTELNIA)
       12:00 Klub Miłośników Harry'ego Pottera (AQUARIUM)
28 -18:30 Spotkanie autorskie z Małgorzatą Gutowską - Adamczyk (SALA KONFERENCYJNA)

 • PAŹDZIERNIK w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Przedszkolaki z „Szóstki” promowały „Dzień bez samochodu”

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 chętnie przyłączyły się do akcji „Dzień bez samochodu”. Każda grupa wykonała plakat, który zobaczyli rodzice i dzięki swoim pociechom dowiedzieli się o promowaniu akcji w naszym mieście, co zaowocowało wybraniem alternatywnych środków transportu. Przedszkolaki podczas zajęć dowiedziały się, że życie bez samochodu przyczynia się do zmniejszenia hałasu i zanieczyszczania powietrza, a to wpływa na polepszenie jakości naszego życia.

Jedna z najstarszych grup wybrała się również na spacer, aby zrobić sondaż wśród mieszkańców Mińska Mazowieckiego na temat ich podejścia do tej akcji. Okazało się, że mińszczanie chętnie dołączyli do akcji promującej postawy ekologiczne.

oprac. na podst. mat. PM nr 6

 

 • Przedszkolaki z „Szóstki” promują „Dzień bez samochodu”
 • Przedszkolaki z „Szóstki” promują „Dzień bez samochodu”
 • Przedszkolaki z „Szóstki” promują „Dzień bez samochodu”
 • Przedszkolaki z „Szóstki” promują „Dzień bez samochodu”
 • Przedszkolaki z „Szóstki” promują „Dzień bez samochodu”
 • Przedszkolaki z „Szóstki” promują „Dzień bez samochodu”

OSŻW zaprasza "Dołącz do najlepszych"

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim zaprasza do wstąpienia w swoje szeregi.

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

Kontakt:
Oddział Specjalny
Żandarmerii Wojskowej
w Mińsku Mazowieckim
ul. Warszawska 267
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 261 353 333
fax. 261 353 049
Strona internetowa:
oszwminskron.mil.pl

Nabór: https://oszwminskmazowiecki.wp.mil.pl/pl/pages/nabor-2018-05-24-a/

 • Zaproszenie do Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim

Brąz dla trenera „Grapplera” w K1

W dniach 24-26 września odbywały się Mistrzostwa Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w kickboxingu. Zawody zostały zorganizowane przez Polski Związek Kickboxingu na jednej z hal sportowych w Siedlcach. W formule Kick-light Weteran +94 kg wystąpił trener Klubu Walki Grappler Marcin Frankiewicz. „Zły trener” miał wymagającego i doświadczonego w formule K1 zawodnika – Piotra Piotrowskiego, dlatego musiał uznać jego wyższość i po zaciętej walce ostatecznie zajął trzecią lokatę na podium, zdobywając brązowy medal. Gratulujemy!

na podst. inf. KW Grappler

 

 • Brąz dla trenera „Grapplera” w K1

Trumba Ensamble do obrazów Pawła Wąsowskiego

2 października, po raz ostatni w tym roku spotkamy się na tarasie MDK! Niecodzienne, plenerowe wydarzenie łączące muzykę, światło i multimedialne wizualizacje. Z okazji 600-lecia zespół Trumba Ensamble skomponował muzykę do obrazów Pawła Wąsowskiego. Będzie gorąco, a nawet jeszcze bardziej!

Support: Julia Ablewska - osobiste aranżacje standardów jazzowych
Trumba Ensemble - miński jazzowo-rockowy roller-coaster inspirowany dziełami Pawła Wąsowskiego. Interpretacje pełne zakrętów i niespodziewanych zwrotów akcji. Zapnijcie pasy. Rafał Gańko - trąbka/flugelhorn
Maciej „Max” Kowalczyk - gitara
Rafał „Rogal” Rogulski - gitara
Janusz Sobolewski - bas
Eddy - barabany
Wizualizacje: Marcin Najdenow Pokaż mniej

 • Trumba Ensamble do obrazów Pawła Wąsowskiego

Wykaz obejmujący nieruchomości przy ul. Kościelnej

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z 2021 r., poz. 11 i poz. 234, poz. 1551, poz.1561) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości, położone w Mińsku Mazowieckim, stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczone do sprzedaży:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:

  1) nieruchomość składająca się z działki gruntu Nr 1051 o powierzchni 1068 m2 oraz kamienicy w złym stanie technicznym, wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego (Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 47/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków pod numer A-1643), położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 4, stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00038480/8 własność Miasta Mińsk Mazowiecki,

  2) nieruchomość składająca się z działki gruntu Nr 1053 o powierzchni 786 m2 oraz budynku mieszkalnego murowanego w złym stanie technicznym przeznaczonego do rozbiórki, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kościelnej 2, stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00000078/2 własność Miasta Mińsk Mazowiecki.
   
 2. Opis nieruchomości: Nieruchomości położone są w centrum miasta Mińsk Mazowiecki, w okolicy Stary Rynek przy ul. Kościelnej nr 2 i nr 4. Działki gruntu nr 1051 i nr 1053 tworzą jeden zwarty obszar w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości 33 m i długości 56 m. Ze względu na obciążenie nieruchomości wpisem budynku do rejestru zabytków, usytuowanego na całej szerokości działki gruntu nr 1051, bezpośrednio przy ul. Kościelnej, obszar inwestycyjny funkcjonalnie podzielony jest na dwa obszary:

A: teren związany z budynkiem ( kamienica w złym stanie technicznym ) o powierzchni

320 m2 usytuowanym na części działki gruntu nr 1051 (powierzchnia zabudowy wraz z pasem gruntu o szerokości 4 m od strony wschodniej) oraz

B: teren inwestycyjny, składający się z pozostałej części działki gruntu nr 1051 oraz działki gruntu nr 1053 o kształcie nieregularnym z dostępem do ulicy Kościelnej o szerokości
12 m i łącznej powierzchni 1534 m2.

 

Kamienica usytuowana na działce gruntu nr 1051 jest w złym stanie technicznym, wpisana jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Budynek ten jest murowany, dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia, z dachem na konstrukcji drewnianej krytym blachą, wybudowany w 1924 roku. Powierzchnia zabudowy wynosi 240 m2.

 

Działka gruntu nr 1053 w części obciążona zostanie służebnością przesyłu zgodnie z zarządzeniem Nr 652/267/21 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2021 r. w związku z posadowieniem na tym terenie przewodu kanalizacyjnego.

Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowane starymi budynkami drewnianymi i murowanymi. Po drugiej strony ulicy jest kościół rzymsko-katolicki.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: Zgodnie z ustaleniami zmienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonego uchwałą Nr XVII/412/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.2014 r., poz.6253) wyżej opisane nieruchomości położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej, przeznaczonym pod budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki usługowe oraz obiekty towarzyszące [(7)MN/MW/U].

Ustala się zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu (7)MN/MW/U:

 1. 1) maksymalna intensywność zabudowy – 75%,
  2) minimalna intensywność zabudowy – 30%;
 2. 3) maksymalna powierzchnia zabudowy – 65%;
 3. 4) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 25%;
  5) minimalna powierzchnia działki budowlanej powstałej po uchwaleniu planu – 250 m²;
  6) gabaryty projektowanych obiektów – maksymalnie 3 kondygnacje nad ziemią, minimalna szerokość frontu – 6 m;
  7) wysokość projektowanej zabudowy – maksymalnie 12 m, z wyjątkiem:
      a) pierzei ulicy Kościelnej, gdzie wysokość należy dostosować do wysokości budynku nr 4 położonego na działce ewidencyjnej nr 1051, z tolerancją do 1 metra,
      b) działki ewidencyjnej nr 1024/2, gdzie wysokość ustala się na 13 m;
  8) geometria dachów projektowanych – nawiązanie do dachów budynków sąsiednich; różnica w kącie nachylenia połaci dachów projektowanych w stosunku do kąta nachylenia połaci dachów budynków istniejących nie może być większa niż 10 stopni.
 4. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: przetarg pisemny nieograniczony.
 5. Cena wywoławcza, obowiązująca do dnia 6.07.2022 r.: łączna dla obu nieruchomości w wysokości 1.882.000,00 zł, zwolniona z podatku VAT zgodnie z art.43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
 6. Termin zagospodarowania nieruchomości; Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego; Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy; Termin wnoszenia opłat; Zasady aktualizacji opłat; Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.: nie dotyczy.

 

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres od dnia 30 września 2021 r. do dnia 20 października 2021 r, a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Leszek Celej uhonorowany prestiżową nagrodą

Leszek Celej, dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, uhonorowany został Nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego. Uroczysta Gala miała miejsce 29 września w Ciechanowie, a laureatowi towarzyszyły zastępczyni burmistrza Eliza Bujalska oraz Katarzyna Łaziuk, kierowniczka wydziału promocji, kultury i sportu w Urzędzie Miasta.

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu.

Więcej przeczytać można na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie

https://mazovia.pl/pl/kultura_i_turystyka/aktualnosci/laureaci-nagrody-marszalka-nagrodzeni.html

 

for. UMWM w warszawie

 • Leszek Celej, dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, uhonorowany został Nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego

Wypadek na ul. Sosnkowskiego

Uwaga! Wypadek na ul. Sosnkowskiego na wysokości Piekarni Gromulski.
Zator drogowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Widok do skrzyżowania z ul. Wesołą.

Zalecany jest objazd. możliwe opóźnienia w komunikacji miejskiej

Melodie dla Anny w MDK

Zapraszamy na Melodie dla Anny | KONCERT laureatów i gości Festiwalu Piosenki Anny German „Eurydyka” organizowanego w Mińsku Białoruskim.
Podczas koncertu na naszej scenie wystąpią: Tatiana Trojanowska (Mińsk, Białoruś), Paulina Raczkowska (Nowy Jork, USA), Aleksander Kamedulski (Mediolan, Włochy).
Gościnnie: Nadzieja Brońska, Agnieszka Babicz, Marek Ravski, Marina Towarnicka.
Prowadzenie​ koncertu: Aurelia Sobczak.
Akompaniament: Witali Oleszkiewicz.

 • piątek, 1.10 | godz. 18:00
 • sala kameralna MDK Mińsk Mazowiecki

| wstęp wolny

 • Melodie dla Anny

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim