Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI WRZESIEŃ 2022

NABÓR NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA SENIORÓW 60+

Ogłaszamy nabór na bezpłatne zajęcia dla seniorów powyżej 60. roku życia organizowane w ramach zadania „Aktywizacja seniorów w mieście Mińsk Mazowiecki”  współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

1. Przyjmowanie zgłoszeń rusza 19 września 2022 roku o godz. 8:00 i potrwa do wyczerpania miejsc na listach.
2. W ramach zajęć odbędą się wykłady z ratownikiem medycznym dla dwóch grup:
Pierwsza grupa: 23 września (piątek)  16:00-18:30 

Druga grupa: 28 września (środa) 16:00-18:30 

Miejsce: sala teatralna w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Budowlana 2, Mińsk Mazowiecki

3. Należy pobrać ze strony www.minsk-maz.pl (zakładka Komunikaty lub Miejska Rada Seniorów) lub w  Urzędzie Miasta formularz zgłoszeniowy wypełnić, podpisać i zostawić w pok. 4 w Urzędzie Miasta.
4. Szczegółowe informacje o zajęciach: tel. 25 759 53 81, e-mail: rzecznik@umminskmaz.pl
5. O przyjęciu decyduje dostępna ilość miejsc.
6. O zakwalifikowaniu na zajęcia uczestnik zostanie poinformowany od razu przy składaniu zgłoszenia.
7.  Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w zajęciach, na które się zgłasza.

 

 

 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim