Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI GRUDZIEŃ 2022

Informacja - wykaz przeznaczony do oddania w dzierżawę na rzecz ich dotychczasowych dzierżawców przy ul. J. Chełmońskiego

I N F O R M A C J A

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) – niniejszym informuję, że w dniu 20 grudnia 2022 r. ustaliłem i podałem do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działki gruntu położone w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Chełmońskiego, przeznaczone do oddania w dzierżawę na rzecz ich dotychczasowych dzierżawców.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 20 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023 r., a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

BURMISTRZ MIASTA

MARCIN JAKUBOWSKI

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim