Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

AKTUALNOŚCI LUTY 2021

Makramowy kwietnik

MDK ogłasza koniec zimy i zaprasza wiosnę do domu!  To moment, kiedy można już zabrać się za plecenie makramowych kwietników.
To prosta do zrobienia rzecz, która pięknie organizuje przestrzeń na parapetach i w oknach. Uwaga! To wciąga! Gdy już zacznie się pleść kwietniki, nie można przestać. Warsztaty odbędą się online 6 lutego o godzinie 16:00.
Nauczymy się podstawowego makramowego węzła - płaskiego, ale też opaski i baryłek.

 

 • grafika promująca warsztaty

Rozmowy w koronie

Jak dbać o zdrowie psychiczne w dobie covid-u? O treningu uważności, w rozmowie z Agnieszką Przepiórską opowie nam Paweł Holas - psychoterapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej, lekarz psychiatra i nauczyciel akademicki, na co dzień pracujący na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Mindfulness - zapraszamy na spotkanie do MDK w dniu 9 lutego o godzinie 20:00. Spotkanie odbędzie się online.

„Poprzez praktykę uważności uczymy się w jaki sposób odnosić się bezpośrednio to tego, co się wydarza w życiu, cokolwiek by to nie było. Uczymy się także w sposób świadomy, systematycznie pracować z własnym stresem, bólem, chorobą oraz wyzwaniami i wymaganiami codziennego życia. Przywracanie równowagi, dobrego samopoczucia wymaga podnoszenia świadomości wszystkich aspektów siebie samego, w tym ciała i umysłu. Uczymy się powracać do tych zasobów, które każdy z nas posiada. Uważność nie jest czymś, co należy uzyskać lub nabyć. Ona jest w każdym z nas, jest wewnętrznym zasobem, dostępnym dla każdego, cierpliwie czekającym na uwolnienie i wykorzystanie w służbie rozwoju, zdrowienia, we własnym życiu.”
 

 • plakat promujący spotkanie

Czyste powietrze – nasza wspólna sprawa!

Nasze decyzje mają bezpośredni wpływ na jakość powietrza w  mieście.

Od każdego z nas zależy, jakim powietrzem oddychamy!

Jak na co dzień możemy dbać o czyste powietrze i zapobiegać jego zanieczyszczaniu? Przeczytajcie, w jaki sposób możecie pomóc.
 

 • grafika z napisem stop smog i zdjeciem drzewa oraz drona w tle

Raz na ludowo – pokonkursowa wystawa patchworków

Muzeum Ziemi Mińskiej zaprasza na wystawę „Raz na Ludowo – pokonkursowa wystawa patchworków”, którą będzie można oglądać od 4.02 do 14.03.2021 r.  Wernisaż zaplanowany jest na 11.02.2021 r. (tłusty czwartek) od godz. 10.00 do 20.00.
Ekspozycja została przygotowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskiego Patchworku. Na wystawie zostanie pokazanych 20 prac inspirowanych polską sztuką ludową.

Zapraszamy!
 

 • plakat raz na ludowo-pokonkursowa wystawa patchworków, podany termin oraz miejsce, w tle koguty zielone jeden pomarańczowy

Artykuł o Mińsku Mazowieckim i wywiad z burmistrzem Marcinem Jakubowskim w magazynie „ Samorząd Miejski” wydawanym przez Związek Miast Polskich

Miasto bardzo kulturalne…. tak zaczyna się artykuł o naszym mieście na łamach ogólnopolskiego magazynu ZMP „ Samorząd Miejski” . Bardzo nas cieszy, że Mińsk postrzegany jest jako miasto kultury. O sukcesach  i wyzwaniach  miasta opowiada burmistrz Marcin Jakubowski. W artykule znajdziecie Państwo także wiele ciekawych informacji na temat jubileuszu 600-lecia miasta. Autorem zdjęcia na okładce jest mińszczanin Rafał Szczepankowski.

Zapraszamy także do zapoznania się z pozostałymi treściami magazynu.

https://www.miasta.pl/aktualnosci/samorzad-miejski-nr-1-277-styczen-2021
 

 • artykuł z gazety

Obwieszczenie o wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki i terminu składania uwag do tego projektu oraz o zmianie zasad organizacji dyskusji publicznej

W związku z zakazem organizowania zgromadzeń, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2316 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu negatywnej opinii Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim nie ma możliwości przeprowadzenia dyskusji publicznej z udziałem mieszkańców w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1 pok. nr 6. Dyskusja publiczna w dniu 3 lutego 2021 r. o godzinie 17:00 odbędzie się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość – na platformie ZOOM. Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej za pośrednictwem tej platformy zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl w terminie do 2 lutego 2021 r.

Wydłużono termin wyłożenia planu do publicznego wglądu do 4 marca 2021 r.

Dodatkowa dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 3 marca 2021 r. o godzinie 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość – na platformie ZOOM. Uczestnictwo w dyskusji publicznej przeprowadzanej za pośrednictwem platformy ZOOM jest bezpłatne i nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania. Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej za pośrednictwem tej platformy zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl w terminie do 1 marca 2021 r.

Termin składania uwag został wydłużony do 18 marca 2021 r.

 

Napis świetlny na budynku Biblioteki!

Z okazji 10-lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w siedzibie przy ulicy Piłsudskiego 1a, na południowej ścianie budynku został umieszczony napis świetlny „BIBLIOTEKA”. Litery o szerokości 900 cm oraz długości 116 cm, zostały wykonane
z pleksi grey&white tzn. w dzień mają kolor grafitowy, a w nocy po podświetleniu biały. Duży rozmiar liter i ich efekt świetlny zapewnią dobre oznaczenie budynku przez całą dobę. Dodatkowa forma identyfikacji jest również odświeżeniem i unowocześnieniem wizerunku Biblioteki. Napis pełni funkcję informacyjno-promocyjną oraz jest spójny z działalnością drugiej instytucji mieszczącej się w budynku – Biblioteką Pedagogiczną.

Mamy nadzieję, że odtąd każdy Mińszczanin oraz odwiedzający nasze Miasto gość, nie będzie miał problemu z ustaleniem lokalizacji Biblioteki i dostępem do ulubionej literatury. 

 

 • Południowa ściana siedziny biblioteki z nowym napisem "Biblioteka"

Koduj z gigantami – relacja

30-31 stycznia odbyła się już 4. edycja Koduj z Gigantami - bezpłatnych warsztatów z programowania. Zajęcia odbywały się w placówce organizatorów przy ul. Kazikowskiego 17 w Mińsku Mazowieckim oraz online. 

W samych stacjonarnych warsztatach przez dwa dni przeszkolono ok. 80 osób. Obecnie trwają zapisy na stacjonarne kursy programowania oraz online dla dzieci w wieku 7-18 lat. Więcej szczegółów na https://giganciprogramownia.edu.pl

Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Marcin Jakubowski.

Kolejne warsztaty organizatorzy zapowiadają na wrzesień 2021 roku.

 

oprac. na podst. inf. M. Klocka

Giganci Programowania Mińsk Mazowiecki

 • Dzieci programujące na komputerach, siedzące przy ławkach ułożonych w kwardat, w tle flipczart promujący akcję i...
 • Dzieci programujące na komputerach, siedzące przy ławkach ułożonych w kwardat, w tle flipczart promujący akcję i...
 • Dzieci programujące na komputerach, siedzące przy ławkach ułożonych w kwardat, w tle flipczart promujący akcję.
 • Dzieci programujące na komputerach, siedzące przy ławkach ułożonych w kwardat, w tle flipczart promujący akcję i...

Ludzie miasta

Zainspirowani publikacją „Humans of New York”, w której nowojorczycy dzielą się swoją życiową prawdą, zapraszamy mińszczanki i mińszczan oraz osoby, które czują się związane z naszym miastem do przesyłania krótkich tekstów o sobie, swoich pasjach, radościach i smutkach. Może ktoś będzie chciał przywołać jakąś ciekawą historię związaną z Mińskiem? Pierwszych odważnych już mamy.

Zachęcamy do przeczytania pierwszych wpisów z naszej serii Społeczność Mińska. Motywem przewodnim obchodów 600-lecia miasta są RELACJE. Umacniajmy je, poznając się nawzajem, słuchając i ciesząc z sukcesów i osiągnięć mieszkańców. Poznajmy się!

 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ograniczonym - dot. działki nr 940/9

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 40 ust. 1 pkt. 2, ust. 2a i ust. 3, art. 41 ust. 2, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i ust. 7, § 14 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.1490) - ogłaszam:

pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli przyległych nieruchomości na sprzedaż niezbudowanej działki gruntu stanowiącej własność Miasta Mińsk Mazowiecki zgodnie z decyzją podziałową Nr PG.7430-28/03 z dnia 14 lipca 2003 r. oraz z księgą wieczystą Nr SI1M/00084595/4:

Działka gruntu Nr 940/9 o powierzchni 106 m

Warunki przetargu:

 1. cena wywoławcza netto: 82.150,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt),
 2. wadium: 8.300,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy trzysta),
 3. postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może być ono niższe niż 830,00 zł (1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Wybrano formę przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, z uwagi na fakt, iż działka Nr 940/9 nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej ze względu na jej wielkość, kształt i parametry. Zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi stwarza większe możliwości inwestycyjne.

Oferowana do sprzedaży działka gruntu nie jest obciążona żadnymi długami, ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.

Przeznaczenie wymienionej wyżej działki gruntu:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XX/223/04 z dnia 19 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 3 września 2004 r. Nr 223, poz. 5975) działka gruntu podana w ogłoszeniu przeznaczona jest pod usługi nieuciążliwe jako przeznaczenie podstawowe; mieszkalnictwo wielorodzinne jako przeznaczenie dopuszczone, pod warunkiem nie więcej niż 40% udziału funkcji mieszkalnej w wykorzystaniu tego terenu.

Sposób zagospodarowania:

 • linia zabudowy jako nieprzekraczalna, w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających ciągów komunikacyjnych oraz zgodnie z rysunkiem planu;
 • wysokość zabudowy - maksymalnie 4 kondygnacje i nie więcej niż 14,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku;
 • ukształtowanie dachów nawiązujące do dachów zabudowy sąsiedniej;
 • zakazuje się realizacji zabudowy gospodarczej , z wyjątkiem garaży o wysokości nie przekraczającej 1 kondygnację, wbudowanych w realizowane obiekty;
 • obsługa komunikacyjna: z istniejącego układu komunikacyjnego;

Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej i dostęp do drogi publicznej:

 • teren przyległy uzbrojony jest w miejskie sieci: wodociągową, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa oraz gazociąg;
 • ulica jest utwardzona;
 • nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Inne warunki:

 • w przetargu na sprzedaż działki gruntu 940/9 mogą wziąć udział właściciele działek przyległych (nr 8053 i nr 8052),
 • osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny zgłosić pisemnie uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 1 marca 2021 r. do godz. 16.00,
 • lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu,
 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 1 marca 2021 roku na konto Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki Nr 33 9226 0005 0024 4185 2000 0050 urządzone w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim; dowody wniesienia poszczególnych wadiów podlegają przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem danego przetargu (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy).

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 16 marca 2021 r., początek o godz. 1100, w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki (pokój nr 6) ul. Konstytucji 3 Maja 1.

Informuje się, że osoba, która wygra przetarg na sprzedaż nieruchomości:

 • nabywa jej własność na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ponosząc przy tym koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i ustanowieniem odrębnej własności nieruchomości, a wpłacone przez tę osobę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia tej nieruchomości,
 • zobowiązana będzie do zapłaty Sprzedającemu ceny sprzedaży ustalonej w przetargu oraz należnego podatku VAT od tej ceny, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień ustalony na zawarcie notarialnej umowy sprzedaży.

Stosownie do art. 41 ust. 2 cytowanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wpłaconego wadium.

Wadia wpłacone przez osoby przystępujące do przetargu, które nie wygrają go, zostaną im niezwłocznie zwrócone (także w przypadku: odwołania lub unieważnienia przetargu, oraz zakończenia przetargu wynikiem negatywnym).

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie, jakie zastosowano do ogłoszenia o tych przetargach.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu udzielane będą zainteresowanym codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1 pod numerem telefonu tel. 25 7595351 lub 25 7595323, do dnia 1 marca 2021 r. włącznie.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ograniczonym - dot. działki nr 5110/1

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 28 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 40 ust. 1 pkt. 2, ust. 2a i ust. 3, art. 41 ust. 2, art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i ust. 7, § 14 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.1490) - ogłaszam:

pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli przyległych nieruchomości na sprzedaż niezbudowanej działki gruntu stanowiącej własność Miasta Mińsk Mazowiecki z decyzją Starosty Mińskiego Nr 1322/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. (znak: AB.6740.15.414.2019) ze-zwalającą Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającą między innymi podział dz. nr 5110 na dz. nr 5110/1 i 5110/2 (operat techniczny Nr P.1412.2019.5389 z 13.09.2019 r.) oraz z księgą wieczystą Nr SI1M/00054595/5:

Działka gruntu Nr 5110/1 o powierzchni 145 m2

Warunki przetargu:

 1. cena wywoławcza netto: 37.800,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy osiemset),
 2. wadium: 3.800,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące osiemset),
 3. postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może być ono niższe niż 380,00 zł (1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Wybrano formę przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, z uwagi na fakt, iż działka Nr 5110/1 nie może stanowić samodzielnej działki budowalnej ze względu na jej wielkość, kształt i parametry. Zagospodarowanie nieruchomości z działkami przyległymi stwarza większe możliwości inwestycyjne.

Oferowana do sprzedaży działka gruntu nie jest obciążona żadnymi długami, ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.

Przeznaczenie wymienionej wyżej działki gruntu:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XX/223/04 z dnia 19 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 3 września 2004 r. Nr 223, poz. 5975) działka gruntu podana w ogłoszeniu położona jest w obszarze funkcjonalno-przestrzennym D3, w obszarze mieszkalnictwa jednorodzinnego wolnostojącego lub bliźniaczego z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych w budynki mieszkalne maksymalnie na 10% terenu (MN).

Sposób zagospodarowania:

 • nieprzekraczalne linie zabudowy wzdłuż ulic w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających ciągów komunikacyjnych i zgodnie z rysunkiem planu;
 • wysokość zabudowy - maksymalnie dwie kondygnacje i nie więcej niż 10,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku; druga kondygnacja w wysokim dachu;
 • ukształtowanie dachów nawiązujące do dachów zabudowy sąsiedniej;
 • obsługa komunikacyjna: z istniejącego układu komunikacyjnego;
 • parkingi w ilości 25 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni usług, w granicach lokalizacji, także w kondygnacjach podziemnych (dla budynków nowoprojektowanych) oraz w poziomie terenu.

W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego ustala się:

 • ochronę terenów z zabudowy mieszkaniowej przed uciążliwościami komunikacyjnymi przez wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej (krzewiastej),
 • kształtowanie terenu w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny i ulice przed spływem wód opadowych.

Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej i dostęp do drogi publicznej:

 • teren przyległy uzbrojony jest w miejskie sieci: wodociągową, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa oraz gazociąg;
 • ulica jest utwardzona;
 • nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Inne warunki:

 • w przetargu na sprzedaż działki gruntu 5110/1 mogą wziąć udział właściciele działek przyległych (nr 5100, nr 5101 i nr 5102),
 • osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny zgłosić pisemnie uczestnictwo w przetargu w terminie do dnia 1 marca 2021 r. do godz. 16.00,
 • lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu,
 • warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 1 marca 2021 roku na konto Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki Nr 33 9226 0005 0024 4185 2000 0050 urządzone w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim; dowody wniesienia poszczególnych wadiów podlegają przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem danego przetargu (za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany powyżej rachunek bankowy).

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 16 marca 2021 r., początek o godz. 1130, w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki (pokój nr 6) ul. Konstytucji 3 Maja 1.

Informuje się, że osoba, która wygra przetarg na sprzedaż nieruchomości:

 • nabywa jej własność na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, ponosząc przy tym koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i ustanowieniem odrębnej własności nieruchomości, a wpłacone przez tę osobę wadium zalicza się na poczet ceny nabycia tej nieruchomości,
 • zobowiązana będzie do zapłaty Sprzedającemu ceny sprzedaży ustalonej w przetargu oraz należnego podatku VAT od tej ceny, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień ustalony na zawarcie notarialnej umowy sprzedaży.

Stosownie do art. 41 ust. 2 cytowanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wpłaconego wadium.

Wadia wpłacone przez osoby przystępujące do przetargu, które nie wygrają go, zostaną im niezwłocznie zwrócone (także w przypadku: odwołania lub unieważnienia przetargu, oraz zakończenia przetargu wynikiem negatywnym).

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie, jakie zastosowano do ogłoszenia o tych przetargach.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu udzielane będą zainteresowanym codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1 pod numerem telefonu tel. 25 7595351 lub 25 7595323, do dnia 1 marca 2021 r. włącznie.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

 

 

Wykaz dotyczący dzierżawy działki Nr 2335/30 położonej w Mińsku Mazowieckim

WYKAZ

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.1990 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący część miejskiej działki gruntu Nr 2335/30, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Błonie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym  na rzecz dotychczasowego najemcy.

Oznaczenie, powierzchnia położenie nieruchomości, numer księgi wieczystej: Część działki Nr 2335/30, o pow. 8 m², Mińsk Mazowiecki ul. Błonie; KW Nr SI1M/00041167/2.

Opis nieruchomości: Część nieruchomości gruntowej w kształcie prostokąta; uzbrojenie przyległych ulic: droga utwardzona, sieć elektryczna, sieć kanalizacji wodociągowej i sanitarnej, linia telefoniczna, gazociąg.

Przeznaczenie terenu i sposób jego zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym  uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XX/223/04 z 19 lipca 2004 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 223, poz.5975) – teren mieszkalnictwa wielorodzinnego z  dopuszczeniem  intensywnej zabudowy jednorodzinnej
i usług nieuciążliwych maksymalnie na 20% danego terenu przy zabudowie wielorodzinnej i 10% przy zabudowie jednorodzinnej.

Okres dzierżawy: do 30 listopada 2023 r.

Przeznaczenie dzierżawy: ustawienie i eksploatacja altanki śmietnikowej.

Wysokość, termin wnoszenia i zasady aktualizacji opłaty z tytułu dzierżawy: wyjściowa opłata dzierżawna 30,00 zł + podatek VAT w stosunku miesięcznym; opłaty płatne za dany miesiąc z góry do 10 dnia tego miesiąca, z możliwością ich zmiany co 6 miesięcy.

            Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres od dnia 8 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r., a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Przekazywanie deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła – nowy obowiązek wynikający z programu ochrony powietrza

8 września 2020 r. uchwałą nr 115/20 Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął nowy program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Uchwała weszła w życie 30 września 2020 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2026 r.

Największy wpływ na jakość powietrza mają sami obywatele, dlatego po raz pierwszy w programie określono obowiązek przekazywania gminom deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła, w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę. Deklarację należy przekazać gminie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego źródła ciepła. Zakres informacji, które mieszkaniec powinien przekazać określa załącznik nr 10 do uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Poniżej znajduje się wzór deklaracji o wymianie źródła ciepła.

Więcej o uchwale w sprawie programu ochrony powietrza można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

XVII pokaz Studia Tańca La Flaca

W imieniu organizatorów zapraszamy na bezpłatny pokaz online podsumowujący kolejny semestr działań artystycznych tancerek i tancerzy Studia La Flaca.

Cieszymy się, że odbywa się on pod patronatem burmistrza Marcina Jakubowskiego. Życzymy miłego odbioru!

 • plakat z informacjami o terminie i godzinie pokazu, grupa tancerzy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do skorzystania z dofinansowania do kosztów nauki dla osób z niepełnosprawnościami

UWAGA STUDENCI

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do skorzystania z pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami.

            Z programu mogą skorzystać osoby, które:

 • posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobierają naukę w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dzienny lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

            W module II programu nie mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu.

Wnioski można będzie  składać w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW: https://sow.pfron.org.pl/ lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR, przy ul. Konstytucji 3 Maja 16, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. (25)756-40-23.

Druki wniosków dostępne będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim oraz na  stronie internetowej PCPR: http://www.pcpr-minskmaz.pl/.

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP. W przypadku składania  wniosku drogą elektroniczną poprzez platformę SOW załączniki należy pobrać i w formie scanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Szczegółowe informacje dot. programu znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl.
Portal informacyjny System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW) znajduje się na stronie PFRON:  http://ww6.pfron.org/

Termin składania wniosków upływa:

 • dnia  31  marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
 • dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).
 • Chłopak na wózku inwalidzkim, uśmiecha się, logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs na scenariusz spektaklu „Nasza Przyszłość”

Jesteś uczniem szkoły średniej? Masz lekkie pióro i bujną wyobraźnię? Opisz jak twoim zdaniem będzie wyglądał świat i Mazowsze za 100 lat!  Zostań współautorem scenariusza do spektaklu w ramach Mazowieckiego Tryptyku Teatralnego. Na laureatów konkursu czekają nagrody!

REGULAMIN: http://mdkmm.pl/wp-content/uploads/2021/02/regulamin-konkursu.docx-1.pdf

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich z podregionu wschodniego województwa mazowieckiego do udziału w konkursie na scenariusz spektaklu „Nasza Przyszłość”.

Celem konkursu jest aktywizacja młodzieży zajmującej się tworzeniem tekstów literackich, rozbudzenie wyobraźni teatralnej i literackiej oraz promocja twórczości młodych mieszkańców Mazowsza.

Do konkursu można przystąpić indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie maksymalnie 15 stronicowego scenariusza spektaklu teatralnego nawiązującego tematyką do tego, jak będzie wyglądało Mazowsze, nasz kraj lub świat za sto lat.

Scenariusz może stanowić jedną zwięzłą historię lub składać się z kilku scenek, etiud teatralnych odpowiednio z sobą połączonych.

Prace uczestników konkursu oceniać będzie trzyosobowe jury. Najlepsze scenariusze zostaną wydane w formie okolicznościowego folderu i posłużą do stworzenia spektaklu o przyszłości w ramach „Mazowieckiego Tryptyku Teatralnego. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” – zadania realizowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski w ramach Budżet Obywatelski Mazowsza.

Organizatorami konkursu są MDK Mińsk Mazowiecki, Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, Miasto Mińsk Mazowiecki.

KARTA ZGŁOSZENIA osoba dorosła: http://mdkmm.pl/wp-content/uploads/2021/02/KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY-nasza-przyszlosc-os-doros%C5%82a.pdf

KARTA ZGŁOSZENIA osoba niepełnoletnia: http://mdkmm.pl/wp-content/uploads/2021/02/KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY-nasza-przyszlosc-os-niepe%C5%82noletnia.pdf

 • plakat ogłoszenie konkursu na scenariusz spektaklu, dla kogo, temat

Brzydkie kaczątko - spektakl dla dzieci w MDK

Marysia, urocza dziewczynka doświadcza trudnego czasu dorastania. Myśli, że nikt jej nie kocha. Gdy ma wszystkiego dość, niespodziewanie zjawia się bajkopisarz Andersen. Chcąc pomóc podłamanej dziewczynce, opowiada jej bajkę o Brzydkim Kaczątku, które wykluwa się z jaja w rodzinie kaczek.  Mimo że historia jest smutna, to Igor Bojović, autor z Belgradu, zawarł w niej mnóstwo humoru sytuacyjnego i zaskakujących zwrotów akcji. Warto to wszystko zobaczyć, bo przecież jest to jedna z najpiękniejszych historii w literaturze dziecięcej.

Autor Igor Bojović
Przekład i reżyseria Jarosław Antoniuk
Scenografia Eva Farkašová
Teksty piosenek Jarosław Antoniuk
Muzyka Bogdan E. Szczepański
Projekcje wideo Vladimir Slaninka
Obsada:
Beata Antoniuk
Marzanna Gawrych
Daria Głowacka
Marek Janik
Tomasz Bogdan Rynkowski

Głosy: Beata Antoniuk, Jakub Ciwoniuk, Paweł Gawrych, Michalina Górnik, Julia Karwowska

Brzydkie kaczątko - spektakl dla dzieci w MDK

Marysia, urocza dziewczynka doświadcza trudnego czasu dorastania. Myśli, że nikt jej nie kocha. Gdy ma wszystkiego dość, niespodziewanie zjawia się bajkopisarz Andersen. Chcąc pomóc podłamanej dziewczynce, opowiada jej bajkę o Brzydkim Kaczątku, które wykluwa się z jaja w rodzinie kaczek.  Mimo że historia jest smutna, to Igor Bojović, autor z Belgradu, zawarł w niej mnóstwo humoru sytuacyjnego i zaskakujących zwrotów akcji. Warto to wszystko zobaczyć, bo przecież jest to jedna z najpiękniejszych historii w literaturze dziecięcej.

Autor Igor Bojović
Przekład i reżyseria Jarosław Antoniuk
Scenografia Eva Farkašová
Teksty piosenek Jarosław Antoniuk
Muzyka Bogdan E. Szczepański
Projekcje wideo Vladimir Slaninka
Obsada:
Beata Antoniuk
Marzanna Gawrych
Daria Głowacka
Marek Janik
Tomasz Bogdan Rynkowski

Głosy: Beata Antoniuk, Jakub Ciwoniuk, Paweł Gawrych, Michalina Górnik, Julia Karwowska

 • Plakat promujący spektakl po tytułem brzydkie kaczątko, na plakacie osoby

Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży w MDK

Kto ma ochotę troszkę się poruszać?  Razem z Piotrem Zyglarskim zapraszamy Was na warsztaty tańca nowoczesnego.
Podczas zajęć nauczymy się prostej choreografii, będziemy mogli nieco się porozciągać i spróbować tańcem wyrazić emocje i uczucia.

 • Plakat promujący warsztaty taneczne

Kabaret Kici Koci - spektakl w MDK

"Ja jestem Kicia Kocia
Odwrotność bezrobocia,
Robienie na tych drutach wciąż oplata mnie jak wąż”

O Białoszewskim mówiono, że jak nikt inny umiał słuchać ludzi i z wielką uwagą zapisywał dźwięki i głosy z „rzeczywistości”. Groteskowa bohaterka, grana przez Ziutę Zającówną, pokazana w kontekście historycznym lat osiemdziesiątych, nabiera ponadczasowego wymiaru.

"Kabaret Kici Koci” Mirona Białoszewskiego jest zbiorem wierszy i scenek pisanych od 1975 roku do ostatnich chwil życia artysty w 1983 roku.

Scenariusz, reżyseria, wykonanie  Ziuta Zającówna
Współpraca scenograficzna Barbara Guzik
Konsultacje choreograficzne Marta Pietruszka

 • Plakat promujący spektakl Kici Koci

Gniewomir Tomczyk/Project - koncert w MDK

Album "Pieces of My Journey" to trzeci autorski krążek, jaki wydał perkusista Gniewomir Tomczyk. Przyszedł w nim czas na różnobarwne „kadry” z podróży, jaką muzyk w metafizycznym kontekście odbywa podczas swojej artystycznej twórczości.
Utwory z albumu, jakie usłyszymy podczas koncertu oparte są na różnorodnych technikach improwizacji, sięgających po współczesne muzyczne trendy. Utwory to rozbudowane progresywne kompozycje, czerpiące z takich gatunków muzycznych jak jazz, neo-soul, muzyka elektroniczna czy rap.

Zespół zagra w składzie: Gniewomir Tomczyk perkusja / sample / fx, MIN t (Martyna Kubicz)  wokal / rap / syntezator basowy, Maciej Kądziela  saksofon altowy oraz Zdzisław Kalinowski  instrumenty klawiszowe.
 

 • Plakat promujący koncert

Obchody 400-lecia nadania praw miejskich Cegłowa

Gratulujemy władzom i społeczności Cegłowa tego ważnego jubileuszu. Przekazujemy zaproszenie na uroczystą inaugurację obchodów. Szczegóły programu na plakacie.

Wydarzenie będzie transmitowane na Facebooku Gminy Cegłów, Powiatu Mińskiego i Miasta Mińsk Mazowiecki.  

Zapraszamy!

 • plakat informujący o obchodach 400-lecia nadania praw miejskich Cegłowa, historyczne zdjęcia, kalendarium wydarzeń

Powiat Miński „Stolicą Kultury Mazowsza” w 2021 r.

Z radością informujemy, że Powiat Miński otrzymał zaszczytny tytuł „Stolica Kultury Mazowsza” w 2021 r. Miasto Mińsk Mazowiecki  ma zaszczyt być współgospodarzem tego projektu.

Przygotowaliśmy wspólnie z wszystkimi samorządami naszego powiatu bogatą ofertę kulturalną, m.in. koncerty, festiwale, przeglądy, spotkania plenerowe i konkursy, skierowane nie tylko do mieszkańców powiatu, ale również całego województwa mazowieckiego. Mamy nadzieję, że zainteresujemy naszym bogatym programem miłośników kultury spoza regionu, a pandemia nie przeszkodzi nam  w zrealizowaniu całego zaplanowanego programu.

Nasz wspólny projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W tym roku świętować będziemy dwa ważne jubileusze: 600-lecie nadania praw miejskich miastu Mińsk Mazowiecki i 400-lecie nadania praw miejskich dla Cegłowa.

Pragniemy, aby te jubileusze były okazją do wyjątkowych spotkań i działań na rzecz kultury. Chcemy wyeksponować dorobek obu wspomnianych miejscowości, jak również innych z powiatu mińskiego. Wierzymy, że obcowanie z dziedzictwem historycznym i kulturowym naszych małych ojczyzn wzmocni relacje między nami, a dzięki współpracy zyskamy dużo więcej.

Już dziś zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w licznych  przedsięwzięciach, skierowanych do różnych grup wiekowych.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia strony internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki  
i Facebook’ a, gdzie na bieżąco będziemy informować o zbliżających się wydarzeniach.
 

 • Plakat Stolica Kultury Mazowsza, Powiat Miński, loga miast i gmin Powiatu Mińskiego

Pomnik Piotra Skrzyneckiego stanie w Mińsku Mazowieckim

"Tak więc, kochany Piotrze, nie zdradzam Cię, ale oddaję Cię w dobre ręce. Jestem pewny, że będziesz cieszył wszystkich tych, którzy będą Cię odwiedzali." to słowa Zbigniewa Preisnera, który na licytację WOŚP przekazał pomnik Piotra Skrzyneckiego. Tak, panie Zbigniewie pomnik trafi w bardzo dobre ręce. Ogromnie się cieszymy,  że możemy podzielić się tą informacją POMNIK PIOTRA STANIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM. Dla naszej społeczności wylicytował go człowiek o wielkim sercu i wrażliwości. Szczegóły wkrótce.

Źródło zdjęcia: https://allegro.pl/oferta/zbigniew-preisner-pomnik-piotra-skrzyneckiego-10067562128

 • pomnik Piotra Skrzyneckiego, dwóch mężczyzn opiera się o pomnik

Diamenty Forbesa 2021 przyznane Przedsiębiorstwu Enegretyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim

Choć Mińsk Mazowiecki nie jest dużym miastem, to za sprawą bardzo dobrego zarządzania przez włodarzy rozwija się w szybkim tempie. W tym procesie swój udział ma również tamtejsze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim, które rozpoczęło wytwarzanie również energii elektrycznej.

Obecnie Spółka zakończyła proces budowlany związany z realizacją największej inwestycji w jej historii. To projekt „Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim” prowadzony we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przełomowa inwestycja

Nowopowstały obiekt w centrum miasta z układem kogeneracyjnym o zdolności cieplnej 6,56 MW i mocy elektrycznej 6,41 MW  zasilany jest  gazem ziemnym, co spowoduje, że PEC znacząco zmniejszy ilość emitowanych pyłów i gazów cieplarnianych.

- Wartość tego zadania, jak na naszą skalę, jest bardzo wysoka, bo wynosi ponad 31 mln zł brutto. Na ten cel uzyskaliśmy dofinansowanie w formie dotacji w wysokości niemal 9 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ponad 12 mln zł pożyczki komercyjnej z NFOŚiGW, choć chcę podkreślić, że udzielonej na bardzo dobrych warunkach. Nasz wkład własny wynosi zatem około 4,5 mln zł netto, a kwota do odprowadzenia przez Spółkę podatku od towarów i usług VAT wynosi prawie 6 mln zł, co w porównaniu z rocznymi przychodami na poziomie 16-17 mln pokazuje skalę inwestycji. – tłumaczy Jarosław Belkiewicz, Prezes Spółki PEC w Mińsku Mazowieckim.

Na uwagę zasługuje sam przebieg realizacji tego projektu, który przyjął ekspresowe tempo. Umowę z NFOŚiGW Spółka podpisała w grudniu 2018 roku, a już w marcu 2019 roku w drodze postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca. – Należy zwrócić uwagę, że przygotowanie takiej inwestycji jest pracochłonne. Projekt budowlany obejmujący tego typu inwestycje to dokumentacja zajmująca wiele pudeł, a my już w czerwcu 2019 roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i w sierpniu wbito „pierwszą łopatę” pod budowę, rozpoczynając zasadnicze roboty budowlane. Zakończyliśmy je w sierpniu 2020 roku, więc praktycznie po 12 miesiącach trwania budowy. Tymczasem z mojej wiedzy wynika, że cykl inwestycyjny w podobnych przypadkach zazwyczaj trwa około 2,5 roku. – mówi Jarosław Belkiewicz.

Jak wskazuje prezes PEC-u, na sukces tak sprawnego i szybkiego zrealizowania inwestycji składa się nie tylko odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa, ale również współpraca z profesjonalnymi wykonawcami. – Za budowę odpowiedzialne było konsorcjum dwóch bardzo doświadczonych firm INTROL-ENERGOMONTAŻ z Chorzowa oraz FEROX ENERGY SYSTEMS z Katowic. Szczególny udział w pozytywnym przebiegu procesu budowlanego mają władze zarówno Miasta Mińska Mazowieckiego, jak i Powiatu Mińskiego. Zdecydowanie należy również podkreślić rolę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który znakomicie realizuje naszą współpracę.

Obecnie inwestycja, po rozruchu i próbach eksploatacyjnych oraz uzyskaniu planowanej zdolności wytwórczej, zarówno prądu elektrycznego, jak i energii ciepła, oraz po uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń i certyfikatów z końcem 2020 roku została oddana do użytkowania, produkując w skojarzeniu energię elektryczną i ekologiczne ciepło.

- Chcę podkreślić również niezwykle istotny dla Spółki aspekt finansowy budowy tej elektrociepłowni. Uważam, że każda działalność gospodarcza powinna być oparta o co najmniej dwa filary biznesowe. Gdy jeden z nich jest słabszy, drugi zapewnia nam stabilizację. Wszyscy wiemy, jak zmienia się klimat, tym samym zapotrzebowanie na energię cieplną spada. Dywersyfikacja przychodów poprzez rozpoczęcie produkcji i sprzedaży prądu znacznie poprawi kondycję przedsiębiorstwa oraz stabilność jego funkcjonowania. To zasadniczy kierunek w mojej, jako prezesa zarządu, strategii rozwoju tej spółki. – przyznaje Jarosław Belkiewicz.

W stronę Europejskiego Zielonego Ładu

Budowa elektrociepłowni jest efektem przemyśleń i zbudowanej strategii, która wpisuje się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu i odejścia od węgla. Jej uruchomienie przeorganizuje układ wykorzystywanych źródeł ciepła.

PEC w Mińsku Mazowieckim jest z punktu widzenia prawa kompletnym przedsiębiorstwem energetycznych, dysponującym źródłami wytwarzania energii, sieciami przesyłowymi oraz zajmuje się dystrybucją i jej sprzedażą do odbiorców. Do tej pory zasadniczym źródłem przedsiębiorstwa była ciepłownia węglowa. To nowoczesna instalacja wyposażona w filtry do odpylania gwarantujące skuteczność na poziomie powyżej 99 procent, która pracuje przez cały rok. Jej moc dostosowywaliśmy do warunków pogodowych oraz zapotrzebowania mieszkańców miasta na ciepło, natomiast zimą, podczas znacznych spadków temperatur, uruchamiano dodatkowe ciepłownie gazowe. Teraz te proporcje ulegną zmianie. Nowo powstała elektrociepłownia stanie się instalacją zasadniczą, a gaz podstawowym paliwem. Węgiel wykorzystywany będzie jedynie podczas silnych mrozów, gdy nastąpi potrzeba zwiększenia mocy. To spowoduje znaczne obniżenie ilości emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla.

- W ramach naszej działalności do tej pory spalaliśmy w ciągu roku około 15 tysięcy ton węgla i przewiduję, że od 2021 roku ta liczba zmniejszy się do około 8 tysięcy, a w kolejnych latach będzie jeszcze niższa. Radykalnie obniżymy poziom emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Obniżenie poziomu emisji szacujemy na poziomie 35 tysięcy ton ekwiwalentu CO2 rocznie, więc jak na wielkość naszego miasta, to bardzo duża poprawa jakości powietrza, a co za tym idzie, jakości życia naszych mieszkańców. – tłumaczy Prezes zarządu.

Współpraca z samorządem i biznesem

Istotnym aspektem strategii przedsiębiorstwa jest przyłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej nowych i istniejących obiektów. To zadanie realizujemy niezwykle efektywnie. Nowe przyłącza w skali roku stanowią około 5 procent mocy zainstalowanej, wynoszącej około 36 MW. Ten wynik stawia PEC w Mińsku Mazowieckim w czołówce branży w Polsce. Jego osiągnięciu sprzyja również skuteczna współpraca z otoczeniem gospodarczym. - Mińsk Mazowiecki, jako miasto satelickie, rozwija się bardzo szybko. Warszawa, poprzez możliwości rozwoju zawodowego, przyciąga wciąż nowych ludzi, którzy poszukują mieszkań albo inwestycji w nieruchomości. W naszym mieście ten popyt również jest odczuwalny, a działający tu deweloperzy oferują znacznie atrakcyjniejsze ceny. To napędza koniunkturę, inwestorzy występują do nas o przyłączenia, a my oczywiście dokładamy wszelkich starań, by je realizować. Nowe przyłącza ciepłownicze to również efekt ekologiczny i ekonomiczny. Zasilanie budynków ciepłem sieciowym jest oczekiwanym działaniem z punktu widzenia ochrony naszego środowiska. Każdy pozyskany odbiorca generuje dodatkowe przychody, choć to inwestycje, które zwracają się po 7, 10, a nawet 15 latach, w zależności od wielu czynników. Jednak jako przedsiębiorstwo komunalne, Spółka nie jest nastawiona na zysk. Mimo zmiennych warunków rynkowych, ceny ciepła nie były praktycznie podnoszone od kilku lat, a w ostatnich dwóch latach zostały nawet obniżone.

- Wszystkie nasze działania nakierowane są na służenie mieszkańcom i pomaganie samorządowcom w rozwoju naszego miasta. Mogę śmiało stwierdzić, że nasza współpraca, zarówno z Radą Miasta, jak i Burmistrzem jest wzorowa. – sumuje Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim.

mat. Forbes

 • zdjęcie PEC w Mińsku Mazowieckim z lotu ptaka
 • zdjęcie prezentujące PEC w Mińsku Mazowieckim od frontu

77. rocznica Wielkiej Wsypy

W lutym 1944 roku na terenie obwodu AK „Mewa-Kamień", obejmującym teren miasta i byłego powiatu Mińsk Mazowiecki miała miejsce Wielka Wsypa. Zostało aresztowanych ponad 60 osób związanych z Armią Krajową. 50 z nich poniosło śmierć.

Rodzina Sażyńskich mieszkała w Mińsku w narożnej kamienicy u zbiegu ul. Legionów z Karczewską (dziś ul. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Józefa Piłsudskiego), gdzie prowadziła znany zakład fotograficzny.

Za działalność konspiracyjną podczas wojny zapłaciła najwyższą cenę. Synowie Czesław, Tadeusz i Witold zostali zamordowani przez hitlerowców. Ojciec rodziny Stefan zginął w obozie koncentracyjnym. Wojnę przeżyła tylko matka rodziny, Stefania.

Składamy dziś hołd tym, którzy nie zawahali się poświecić życia dla Ojczyzny.

 • plakat informujący o 77 rocznicy Wielkiej Wsypy, logo miasta, zdjęcie czarno białe prezentujące dwóch chłopców

Ruszyły zapisy do akcji Masz Głos

W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Do akcji Masz Głos 2021 mogą zgłaszać się organizacje społeczne, grupy nieformalne, aktywistki i aktywiści z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie, angażując do współpracy mieszkańców i władze lokalne. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniami na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Wystarczy, że wejdą na stronę www.maszglos.pl i między 15 lutego a 8 marca zapiszą się do programu.

Udział w akcji Masz Głos trwa 10 miesięcy i jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy dostają wsparcie merytoryczne, a także pomoc w przygotowaniu planu działania, określeniu celu i realizacji pomysłu we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem. Najlepiej współpracujące społeczności mieszkańców z władzą samorządową mają szansę na prestiżową nagrodę Super Samorząd przyznawaną przez Fundację Batorego. Nagroda przynosi gminie uznanie jako sprawnie funkcjonującej społeczności samorządowej.

Masz Głos zdalnie, Masz Głos realnie. Działaj lokalnie!

 • plakat informujący o możliwości zapisu do akcji masz głos, logo fundacji

Grapplerzy na ALMMA 190

14 lutego mińscy grapplerzy wzięli udział w kolejnej odsłonie imprezy pn. ”ALMMA 190 Puławy/Bull Terror Challenge/ALKB”. Mimo panujących warunków, chętnych nie brakowało. MKS MMA Team reprezentowało w sumie 4 juniorów. Pierwszy z nich, Dominik Wocial, okazał się czarnym koniem tych zawodów. Od samego początku pewnie szedł po zwycięstwo w kategorii junior -84kg. Drugi zawodnik - Wojtek Wocial, po 2 wygranych walkach przed czasem w formule OSF musiał uznać wyższość kolejnych rywali, którzy stanęli mu na drodze do zdobycia podium i ostatecznie zajął on 4. lokatę. Pozostali - Błażej Mikulski oraz Maks Krusiewicz, niestety, w pierwszych walkach musieli uznać wyższość przeciwników. Kolejne cenne doświadczenia zdobyte, a zwycięzcom gratulujemy.

mat. E.Frankiewicz

 • walka grapplerów na arenie, sędzia, widzowie
 • zdjęcie 5 męższyzn na arenie walki grappler, trzymają białą flagę z napisem najsilniejsi
 • walka dwóch grapplerów na arenie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Mińsku Mazowieckim w 2021 roku.

Dyktando w czasie pandemii

Czy da się organizować lokalne konkursy ortograficzne w czasach pandemii? Zazwyczaj takie wydarzenia odbywały się w bibliotekach lub w salach uczelnianych. Nietypowe czasy narzucają konieczność nietypowych rozwiązań, co dobrze pokazuje przykład Przasnysza. Tamtejsza Miejska Biblioteka Publiczna, we współpracy z portalem Dyktanda.pl w najbliższą niedzielę, 21 lutego, przeprowadzi II Dyktando Przasnyskie. Wydarzenie odbędzie się oczywiście przez internet, czyli w sposób wygodny i bezpieczny.

Dodatkowym plusem tego rozwiązania jest fakt, że do rywalizacji można bez trudu zaprosić również osoby spoza lokalnej społeczności. Dlatego dyktando przygotowano w dwóch kategoriach: Zamkniętej, skierowanej do dorosłych mieszkańców miasta Przasnysz i powiatu przasnyskiego, oraz Otwartej, do której dołączyć mogą wszyscy zainteresowani bez względu na wiek oraz miejsce zamieszkania.

II Dyktando Przasnyskie rozpocznie się o godzinie 16:00 (21 lutego 2021 r.). Każdy uczestnik będzie miał 20 minut na rozwiązanie specjalnie przygotowanego tekstu. Liczy się poprawność udzielanych odpowiedzi oraz czas - im krótszy, tym lepiej. Dlatego dobrze jest wcześniej poznać sposób rozwiązywania dyktand online, wypełniając kilka spośród 5 tys. dyktand dostępnych w serwisie Dyktanda.pl.

Już teraz można zarejestrować się do odpowiedniej kategorii na stronie https://dyktanda.pl/lista-konkursow

Udział w II Dyktandzie Przasnyskim jest bezpłatny, a dla najlepszych uczestników przewidziano nagrody. Organizatorzy zapraszają do ortograficznych potyczek!

 • plakat promujący dyktando w czasie pandemii, uśmiechnięta Pani notuje w zeszycie, hasło dyktando online

Złoty medal mińszczanki Wiktorii Wróbel na Mistrzostwach Polski!

Wiktoria Wróbel, uczennica drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej, zdobyła złoty medal na dystansie 1000 metrów w kategorii juniorek młodszych podczas Halowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce.
 
Gratulacje Wiktoria! Mińsk jest z Ciebie dumny!
 
Instruktaż zdobywania mistrzostwa na filmie! 

Bezpłatna nauka jazdy na łyżwach dla dzieci

Stowarzyszenie Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza otrzymało z Ministerstwa Sportu dofinansowanie na Sporty Zimowe w 2021 roku. Miasto Mińsk Mazowiecki przystąpiło do partnerstwa przy realizacji przedmiotowego zadania. W okresie od 01.03.2021 roku do 24.03.2021r. realizowane będą zajęcia z łyżwiarstwa.

Zajęcia będą realizowane zgodnie z poniższym harmonogramem:
Grupa 1 (Szkoła Podstawowa) – grupa podstawowa (15 osób) – 13 h:
- poniedziałek:  11.30 –  13.30 – 2 h
- środa:  11.30 –  13.30 – 2 h
Grupa 2 (Szkoła Podstawowa) – grupa średniozaawansowana (15 osób) – 13 h:
- wtorek : 11.30 –  13.30 – 2 h
- czwartek: 11.30 –  13.30 – 2 h

Zapraszamy dzieci, które mieszkają w Mińsku Mazowieckim. Udział w zajęciach jest możliwy gdy dziecko samodzielnie utrzymuje równowagę na lodzie. Umiejętności dzieci będą oceniane przez instruktora prowadzącego dane zajęcia. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki. Formularze można pobrać poniżej. Rekrutację rozpoczynamy w dniu 23 lutego 2021 r., godz. 8:00, a kończymy w momencie uzyskania wymaganej liczby zgłoszeń, o czym poinformujemy na stronie internetowej.

Zajęcia są całkowicie bezpłatne dla uczestników. 

Przyjechał prezent – radosne świętowanie!

Przed Szkołą Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II we wtorek, 23 lutego, zapanowała wiosenna radość! Były kolorowe balony, piękne dekoracje, tańce i radosne podskoki. A to wszystko dlatego, że do szkoły przyjechała ciężarówka wypełniona książkami – nagrodami w konkursie EMPIK-u „1000 powodów, by czytać”.

Kolorową ciężarówkę na teren szkoły wprowadzili specjalni goście - Pani Kropka i Redaktor Książeczka. Dzieci zebrane na parkingu przed szkołą obserwowały, jak na placu pojawił się wielki niebieski prezent z żółtą kokardą. W środku znajdowały się kartony wypełnione po brzegi wymarzonymi książkami, które trafią do szkolnej biblioteki.

Papieska trójka wygrała w grudniu ogólnopolski konkurs sieci EMPIK wspierający rozwój czytelnictwa „1000 powodów, by czytać”. Dzieci stworzyły tekst o czytaniu i plakat promujący czytanie, a potem społeczność całej szkoły i nie tylko wzięła udział w internetowym głosowaniu, by SP3 mogła znaleźć się wśród 10 nagrodzonych szkół z całej Polski. Dzięki ogromnej determinacji rodziców, nauczycieli, uczniów, przyjaciół i całej lokalnej (i nie tylko) społeczności SP3 wygrała!

Ostatni wtorek lutego stał się okazją, by świętować zwycięstwo. Dzieci już dzień wcześniej przygotowały dla siebie papierowe medale z symbolami książek. Radość było też widać w pięknej dekoracji – szkołę tego dnia zdobiły kolorowe balony oraz ogromny plakat z wyrazami wdzięczności za nagrodę. Rodzice i uczniowie starszych klas poprzebierani za postacie z bajek stali się dla uczestników dodatkową atrakcją. Reprezentacja uczniów przekazała symboliczne podziękowania, a wszyscy na koniec odtańczyli gorącą „Makarenę” (i nikomu nie przeszkadzało, że był w kurtce, szaliku i z maseczką na twarzy).

W akcji przekazania nagrody wzięli też udział specjalni goście - burmistrz Marcin Jakubowski oraz zastępczyni burmistrza Eliza Bujalska.
– Od początku wiedziałem, że się Wam uda, bo jak się społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 za coś się bierze, to sukces jest murowany! – mówił burmistrz, a zastępczyni zachęcała dzieciaki do radosnego podskakiwania.

Dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki wśród nagród przyznanych szkole, czyli książek o wartości 25 tys. zł, odebrał także pamiątkowy dyplom oraz czytniki do e-booków.
– Współpraca całej szkolnej i lokalnej społeczności dała piękny efekt – dyrektor doceniał wysiłek wszystkich zaangażowanych w promocję konkursu.

Rodziców, którzy włączyli się w tę akcję, tworząc grupę na Facebooku, plakaty, ulotki, memy, filmiki wyliczała przewodnicząca Rady Rodziców – Monika Lubańska, a wiceprzewodniczący Rady Rodziców Dariusz Świętochowski nagrywał spotkanie, by było do obejrzenia także dla tych, którzy nie mogli w nim wziąć bezpośredniego udziału (ze względu na obostrzenia sanitarne).
Nie wszystkie dzieci mogły spotkać się tego dnia z Panią Kropką i Redaktorkiem Książeczką, ale dla wszystkich dzieci rodzice przygotowali spotkania w sali teatralnej. Były quizy na temat postaci z bajek, zagadki i taniec radości.

Wyrażamy ogromną wdzięczność wobec wszystkich, którzy przyczynili się do naszego zwycięstwa. Będziemy cieszyć się nowiutkimi książkami i rozwijać pasje czytelnicze wśród naszych uczniów. Bo czytanie to magia…


Izabela Saganowska – SP nr 3
fot. Agnieszka Kożuchowska

 

 • Wielki prezent z książkami z empiku
 • Bałwanek Olaf z paczka książek
 • Balony i bańki mydlane, w tle dzieci z SP nr 3
 • Przywitanie delegacji empiku z książkami
 • Zapakowane książki z empiku
 • Powitanie transportu z książkami
 • Podziekowania za udział w konkursie i otrzymane książki
 • Logo konkursu empiku - 1000 książek

Zaszczep pupila przeciwko wściekliźnie

Wojewoda Mazowiecki na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu otwockiego, mińskiego i miasta stołecznego Warszawy (dzielnice Wawer i Wesoła). Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje nakaz m.in. trzymania psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu.
W powiecie mińskim terenem zagrożonym wścieklizną zostały objęte następujące obszary:
- Sulejówek,
- w gminie Halinów miejscowości: Długa Kościelna – część miejscowości na zachód od ulicy Kochanowskiego, Długa Szlachecka – część miejscowości na zachód od ulicy Wyszyńskiego, Grabina, Halinów – część miejscowości na zachód od ulicy Okuniewskiej, Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Stary Konik;
- w gminie Siennica miejscowości: Borówek, Chełst, Grzebowilk, Kośminy.
Więcej o decyzji wojewody pod linkiem https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/obszar-zagrozony-wscieklizna-na-terenie-wojewodztwa-mazowieckiego

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na początku grudnia ub. r. propagował akcję Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii „Zaszczep pupila, to tylko chwila” promującą obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Wskazane są również szczepienia kotów. Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

https://www.wiw.mazowsze.pl/index.php/component/content/article/7-glowna/84-?fbclid=IwAR2OjE2ROatFigrQMBF8caTTWw0sv8TIBOSM5FSvwm5Q9tpaL62oaEqZgLM

 

 • Plakat dot. akcji "Zaszczep pupila"

Wykaz dot. działki położonej przy ul. Huberta

WYKAZ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) – podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący część nieruchomości miejskiej, położonej w Mińsku Mazowieckim, przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz SP ZOZ „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego:

 1. Oznaczenie, powierzchnia, położenie nieruchomości, numer księgi wieczystej: Część działki gruntu Nr 5316/1 o powierzchni 0,0020 ha, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. dr. Jana Huberta 35, KW Nr SI1M/00038118/0.
 2. Opis nieruchomości: Część działki miejskiej.
 3. Przeznaczenie terenu i sposób jego zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XX/223/04 z 19 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz.5975) – teren przeznaczony w części pod składy, hurtownie i bazy o uciążliwości nie wykraczającej poza granice lokalizacji z dopuszczeniem usług o uciążliwości nie wykraczającej poza granice lokalizacji, tereny administracji (siedziby firm itp.), zakaz realizacji obiektów o funkcji mieszkaniowej H/B/S, a w części pod ciąg pieszo-jezdny KPJ.
 4. Okres użyczenia: na czas nieoznaczony.
 5. Przeznaczenie użyczenia: na poprawę warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości przyległej, składającej się z działki gruntu Nr 5316/7, wykorzystywanej przez SP ZOZ „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego na jego działalność statutową.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres od dnia 24 lutego 2021 r. do dnia 16 marca 2021 r., a także zamieszczono na stronach internetowych tego Urzędu.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

                                         Marcin Jakubowski

Marzec w MDK

kalendarz imprez w MDK - marzec 2021

 • Repertuar MDK - marzec 2021

Teatralna bawialnia

"Zrób to sam, czyli jak bawić się w teatr” to warsztaty teatralne prowadzone przez Marię Gudejko - aktorkę, edukatorkę teatralną i instruktorkę zajęć aktorskich.  Podczas zajęć dowiecie się, że teatr nie tylko można tworzyć w budynkach teatralnych i salach prób, a nawet może on stać się doskonałym pretekstem do zabawy z przyjaciółmi albo w gronie rodzinnym. Podczas spotkania online przeniesiecie się wspólnie w świat fantazji i magii teatru. Poznacie kilka ważnych pojęć teatralnych, wykonacie szereg kreatywnych ćwiczeń i gier teatralnych, ale przede wszystkim będziecie się świetnie bawić.

Maria Gudejko cyklicznie prowadzi zajęcia edukacyjne pod tym samym tytułem w ramach projektu Teatralna (wy)Bawialnia online w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi.

 • Teatralna bawialnia w MDK

Wiosenne szlifowanie formy

Wiosna to świetny czas, żeby zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie. Co więcej, ćwiczenia dodają energii i poprawiają nastrój, dzięki temu, że podczas ruchu w organizmie człowieka zaczyna się produkcja hormonów szczęścia!

Jeśli szukasz dobrego treningu to zapraszamy na warsztaty fitness z Iryną Kupriianovą!

Czteroodcinkowy program treningowy, motywacja i dobry humor – to gwarantujemy, a to, co najważniejsze, czyli efekty są kwestią czasu i wysiłku, czyli wszystko jest możliwe. Przyjmujesz wyzwanie? No to do zobaczenia na warsztatach!

http://mdkmm.pl/bez-kategorii/2/

 • Wiosenne szlifowanie formy - warsztaty z MDK

Koncert „Śladami Kobiety”

Koncert „Śladami Kobiety” to podróż która przenosi słuchacza w świat przebojów największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej takich jak m.in: Kora, Grażyna Łobaszewska, Kayah czy Maryla Rodowicz. Nową odsłonę tych przebojów wykonają dla Państwa: niesamowity i charyzmatyczny wokalista Mateusz Jakubiec, student II roku na wydziale aktorstwa Akademii Teatralnej w Warszawie, aktor Teatru Buffo, znany również szerokiej publiczności m.in z programu „Twoja twarz brzmi znajomo” wraz z zespołem STELLAIRE w składzie: Natalia Srokocz - wokal, Mariusz Adamczak - fortepian, Dawid Suliba - bas i Mariusz Saturski - perkusja.

Szczegółowy program koncertu niech pozostanie owiany słodką tajemnicą .... mamy nadzieję że ten koncert będzie dla każdego cudowną ucztą duchową i wprowadzeniem do wieczornego świętowania z okazji Dnia Kobiet.

http://mdkmm.pl/bez-kategorii/4/

 • Koncert „Śladami Kobiety”

Trwające inwestycje drogowe na ulicach Wolańskiego i Okulickiego

Trwa budowa ulic Wolańskiego i Okulickiego (na odcinku od Wolańskiego do Klimaszewskiego) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Na ul. Wolańskiego wraz ze ślepymi odcinkami wykonane zostaną m.in.: przebudowa sieci gazociągowej, kanalizacja, oświetlenie uliczne, dwa kanał technologiczne, jezdnia z betonu asfaltowego, chodnik z betonowej kostki brukowej, ścieżka pieszo-rowerowa, ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego, 17  równoległych miejsc postojowych, 3 place do zawracania na ślepych zakończeniach odcinków ul. Wolańskiego. Na ul. Okulickiego wykonane zostaną m.in.: kanalizacja deszczowa wraz z drenażem, jezdnia z betonu asfaltowego, chodnik, ścieżka pieszo-rowerowa. Zakończenie prac przewidywane jest na koniec czerwca 2021 r.

 

 • Budowa ul. Wolańskiego

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim