Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

RELACJE

Stronicowanie

 • Podsumowanie projektu „Inspirująca matematyka dla smyka” w SP nr 3

  Podsumowanie projektu „Inspirująca matematyka dla smyka” w SP nr 3

  2022.06.30

  Wraz z końcem roku szkolnego zakończyły się matematyczne warsztaty prowadzone w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II. Głównym celem prowadzonych zajęć było rozwijanie pasji do  matematyki w najbliższym otoczeniu poprzez stymulowanie rozwoju aktywności dzieci za pomocą różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do rozwijania i doskonalenia umiejętności matematycznych.

   

 • Światowe Forum Miejskie

  Światowe Forum Miejskie

  2022.06.29

  27 czerwca w Katowicach rozpoczęło się Światowe Forum Miejskie "WUF11 - cities of the future" - największa światowa impreza poświęcona miastom i zrównoważonej urbanizacji  w której wraz z innymi samorządowcami uczestniczy Burmistrz Marcin Jakubowski. 
   

 • Działania dla energii i klimatu

  Działania dla energii i klimatu

  2022.06.23

  Zastępczyni burmistrza Eliza Bujalska otworzyła konferencję „Zintegrowanych lokalnych działań dla energii i klimatu”, która odbywa się w związku z członkostwem Mińska Mazowieckiego w projekcie MULTIPLY. Jesteśmy współorganizatorem dwudniowego cyklu spotkań i wymiany doświadczeń na polu działań lokalnych na rzecz środowiska.

  Tematyka pierwszego dnia skupi się wokół zagadnień zintegrowanego planowania miejskiego, a uczestnicy będą mieli okazję poznać wnioski i rezultaty 3-letniego projektu MULTIPLY, który ma na celu zachęcenie władz lokalnych do wdrażania podejścia do planowania rozwoju swoich miast poprzez dedykowany program współpracy i wymiany wiedzy (peer-to-peer learning) – więcej o samym projekcie na stronie http://www.citiesmultiply.eu/pl/about-multiply

  Drugi dzień będzie dla uczestników okazją do zapoznania się z inicjatywą. Porozumienia Burmistrzów, będącą oddolnym ruchem miast i gmin, które decydują się wesprzeć realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE poprzez osiągnięcie jej celów na swoim terenie.

 • Konferencja MaKi

  Konferencja MaKi

  2022.06.22

  21 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim oraz mińskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach odbyła się konferencja „MaKi – Mazowieckie Kluby Integracyjne – o sile działań edukacyjnych wspierających i integrujących uczniów”.

   

 • X Rajd Po Ziemi Mińskiej Pojazdów Zabytkowych

  X Rajd Po Ziemi Mińskiej Pojazdów Zabytkowych

  2022.06.17

  4 czerwca o godz. 10:00  rozpoczął się X Rajd Po Ziemi Mińskiej będący jednocześnie II Rundą Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych PZM. Organizatorami rajdu byli Automobilklub Polski, Muzeum Ziemi Mińskiej oraz Stowarzyszenie Automobilistów Mińskich. Honorowy Patronat nad imprezą objęli Burmistrz Miasta Mińsk Mazowieckie Marcin Jakubowski oraz Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski.

   

 • Zmodernizowano SUW „Kędzierak”

  Zmodernizowano SUW „Kędzierak”

  2022.06.17

  10 czerwca odbyła się uroczystość otwarcia po modernizacji Stacji Uzdatniania Wody „Kędzierak”. W spotkaniu wzięli udział m.in. posłowie na Sejm RP Kamila Gasiuk-Pihowicz i Czesław Mroczek, burmistrz Marcin Jakubowski, wicestarosta powiatu mińskiego Witold Kikolski, wójt Antoni J. Piechoski, przedstawiciele jednostek organizacyjnych jst oraz inni zaproszeni goście.

   

 • Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”

  Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”

  2022.06.17

  12 czerwca bibliotekarze i czytelnicy MBP ruszyli na trasę rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”. Tym razem pokonaliśmy 21-kilometrową trasę. Ruszyliśmy z biblioteki Miejskiej w Mińsku Mazowieckim aż do Siennicy. Na mecie na uczestników czekały konkursy z nagrodami i pyszny poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich. Obejrzeliśmy także prezentację na temat historii i struktury siennickiej biblioteki

   

 • Poznawanie świata poprzez podróże

  Poznawanie świata poprzez podróże

  2022.06.13

  W bieżącym semestrze, uczniowie szkół podstawowych poznali  wiele ciekawostek w ramach projektu edukacji przyrodniczej realizowanej wspólnie z Fundacją W Podróży. Pola i Michał to 11-letni podróżnicy, którzy zwiedzili już kilka kontynentów (Azję, Afrykę, Europę, a także Amerykę Środkową i Bliski Wschód). W trakcie szkolnych prelekcji opowiadali o przyrodzie i geografii świata, pokazali ciekawostki ze świata innych kultur oraz opowiedzieli o współrealizowanych projektach ochrony zagrożonych gatunków. Poruszyli też temat edukacji ekologicznej związanej z potrzebą czystszego powietrza w naszym mieście.

   

 • Mińsk Mazowiecki wita!

  Mińsk Mazowiecki wita!

  2022.06.13

  Podczas Dni Miasta oficjalnie odsłoniliśmy formę rzeźbiarską  z napisem Mińsk Mazowiecki. Dzieło autorstwa Radosława Rolfa stanęło przy wejściu do parku miejskiego i jest częścią Skweru 600-lecia, który sukcesywnie będzie modernizowany.  Mamy nadzieję, że napis stanie się miejscem robienia pamiątkowych zdjęć.

   

 • Otwarcie alejek miast partnerskich w parku miejskim

  Otwarcie alejek miast partnerskich w parku miejskim

  2022.06.13

  W podziękowaniu za bardzo dobrą współpracę oraz w geście uznania naszych zagranicznych partnerów jako części naszej mińskiej społeczności, alejki w parku miejskim otrzymały nazwy miast siostrzanych. Otwarciu towarzyszyła muzyka na żywo w wykonaniu Arkadiusza Żarka oraz poczęstunki charakterystycznych dla danego kraju potraw.

Stronicowanie

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim