Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

    W dniu 18 stycznia 2017 r. wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w Mińsku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przewidywany termin rozstrzygnięcia - marzec 2017 r., natomiast w kwietniu br. planowane jest rzeczowe rozpoczęcie realizacji zadań.

Całe postępowanie zostało podzielone na pięć części:

- rewitalizacja zieleni parku miejskiego,
- rewitalizacja Placu Stary Rynek, Rozbiórka Placu Stary Rynek,
- rozbiórka oczyszczalni ścieków położonej w parku,
- rewitalizacja szaty roślinnej fragmentu parku po nieczynnej oczyszczalni ścieków,
- prace utrzymaniowe brzegów rzeki Srebrnej biegnącej przez park miejski.

    Jednocześnie w ramach zadań związanych z informacją i promocją opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta  zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych.
    Do 10 lutego 2017 r. można składać oferty dotyczące ww. postępowania. W najbliższym czasie planuje się wszczęcie postępowania na pełnienie funkcji inspektów nadzoru dla wszystkich zadań realizowanych w ramach projektu oraz na wykonanie alejek i ciągów rowerowych w parku.

 

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim