Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

 • 11028

Urząd Miasta Mińsk Mazowieckiul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00, 11
fax 25 758 40 25

boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl
www.facebook.com/MiastoMinskMazowiecki

 Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 


Pracujemy:

 • w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 16.00
 • w środę w godz. od 8.00 do 17.00
 • w piątek w godz. od 8.00 do 15.00

Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Wydziałów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie.

Burmistrz Miasta lub Zastępca Burmistrza przyjmują w środy od godz. 12.00 do 17.00; w każdą pierwszą środę miesiąca przyjmowani są interesanci w sprawach związanych z gospodarką mieszkaniową

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta:

 • w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
 • w środę w godz. od 8.00 do 15.30
 • w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta:

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Rachunki bieżące

 • 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030 
  podatki, opłata skarbowa
 • 67 9226 0005 0024 4185 2000 0020
  • opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
  • opłaty za dzierżawienie mienia komunalnego miasta,
  • opłaty z tytułu użytkowania i uzytkowania wieczystego,
  • grzywny nałożone przez Straż Miejską w drodze mandatu karnego kredytowego,
  • opłata abonamentowa/ zryczałtowana za postój w strefie płatnego parkowania.
 • 03 9226 0005 0024 4185 2000 0590
  • opłaty za udostępnienie danych osobowych,
  • duplikaty Rządowej Karty Dużej Rodziny.
 • 41 9226 0005 0024 4185 2000 0100
  zaliczka alimentacyjna
 • 60 9226 0005 0024 4185 2000 0340
  opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania

Rachunki pomocnicze:

33 9226 0005 0024 4185 2000 0050
- depozyty, wadia

96 9226 0005 0024 4185 2000 0080
- wpływy darowizn

Nr rachunku w przypadku przelewów pochodzących z zagranicy:

SWIFT CODE (BIC): POLUPLPR

IBAN: PL XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim SPMMPLP1


Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim