Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

  • współpraca zagraniczna

Miasto Mińsk Mazowiecki łączą bardzo dobre stosunki partnerskie z trzema miastami europejskimi i jednym amerykańskim. Przyjaźń między naszymi miastami przyczynia się do kulturowej wymiany, ale także do wzajemnego poznawania się.
Naszym celem jest rozwijanie stosunków przyjacielskich oraz utrzymywanie trwałej przyjaźni i współpracy, która  realizowana jest  dzięki wzajemnym odwiedzinom, spotkaniom grup młodzieży, drużyn sportowych i organizowaniu wystaw czy koncertów. Dzięki międzynarodowym spotkaniom, wymianie doświadczeń i opinii rozwijamy dialogu międzykulturowy i pogłębiamy wzajemne zrozumienie.  Poszanowanie wspólnych wartości, historii oraz różnorodności kulturowej rozumiemy jako poszanowanie praw człowieka, tolerancję i solidarność. Jesteśmy ze sobą nie tylko w momentach radosnych, ale wspieramy się w chwilach trudnych. Budując partnerstwo miast budujemy partnerstwo ludzi.

Miasta partnerskie: Borodianka (Ukraina), Krnov (Czechy), Orsza (Białoruś), Telsiai ( Litwa), Saint Egreve ( Francja) i Lacey ( Stany Zjednoczone)


 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim