Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Witamy na stronie projektu  Smart Cities - Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.

Opis projektu

Projekt "Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic" jest kompleksowym działaniem służącym wytyczeniu nowego standardu w przekształcaniu przestrzeni miejskich, w ośrodki o stabilnych strukturach lokalnych gwarantujących wysoką jakość życia ich mieszkańców.

Wypracowany standard będzie związany nie tylko z zaspokajaniem potrzeb natury czysto praktycznej lecz również myśleniem strategicznym o rozwoju kultury w mieście, integracji i animacji społecznej, a więc elementach istotnych dla budowania tożsamości lokalnych niezbędnych przy tworzeniu i utrzymywaniu wysokiej jakości kapitału społecznego i zaangażowania społeczności w rozwój miasta.

Działania projektowe będą prowadziły do powstania kompleksowej dokumentacji zawierającej inteligentne rozwiązania dla zidentyfikowanych w diagnozie problemów i wyzwań przestrzeni publicznej każdej z dzielnic Mińska Mazowieckiego oraz wybranych sołectw. W ramach projektu powstanie jedna pilotażowa, wzorcowa przestrzeń wspólna, której budowa będzie miernikiem efektywności dotychczasowych działań i wskazówką co do implementacji opracowanych rozwiązań w innych dzielnicach. 

Ponieważ miasto pełni funkcję lokalnego centrum dla mieszkańców okolicznych miejscowości, ich potrzeby także będą uwzględnione w planowanych strategiach i koncepcjach.

Realizacja projektu przewidziana jest na okres 02.2019-12.2021.  

Współczesne inteligentne miasto (smart city) to przede wszystkim miasto przyjazne – takie, które oferuje mieszkańcom wysoki komfort życia – mieszkania, pracy, załatwiania codziennych spraw, wypoczynku i udziału w kulturze. To miasto sprzyjające nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji między ludźmi. 

Zapraszamy do aktywnego udziału w projekcie i zapoznawania się z wynikami naszej wspólnej pracy!


Wydarzenia dotyczące projektu

wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim