Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

„Gimnastyka korekcyjna - ważna sprawa!” - 2020

Miasto Mińsk Mazowiecki zakończyło realizację projektu „Gimnastyka korekcyjna - ważna sprawa!”. Projekt był realizowany w formie zajęć dla dzieci  z klas I – III Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Mińska Mazowieckiego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mińsk Mazowiecki. Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej realizowane były ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu, przy wkładzie własnym pochodzącym z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki. Dla uczestników były to zajęcia bezpłatne. Celem projektu była aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktyka wad postawy, włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej. 

Projekt realizowany był w 2020 roku w obu semestrach szkolnych z przerwą na wakacje. W każdej ze szkół, dla każdej wyznaczonej grupy, zajęcia odbywały się raz w tygodniu i trwały 60 min. Grupa zajęciowa liczyła maksymalnie 15 uczniów. W związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami organizacji zajęć w szkołach, część zajęć nie odbyła się.

Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy posiadali odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła 13.960,00 zł co stanowi 50% wartości projektu. 


„Gimnastyka korekcyjna - ważna sprawa!" - 2019

Miasto Mińsk Mazowiecki zakończyło realizację projektu „Gimnastyka korekcyjna - ważna sprawa!”. Projekt był realizowany w formie zajęć dla dzieci  z klas I – III Publicznych Szkół Podstawowych z terenu Mińska Mazowieckiego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mińsk Mazowiecki. Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej realizowane były ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki, przy wkładzie własnym pochodzącym z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki. Dla uczestników były to zajęcia bezpłatne. Celem projektu była aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktyka wad postawy, włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.  

Projekt realizowany był w 2019 roku w obu semestrach szkolnych z przerwą na wakacje. W każdej ze szkół, dla każdej wyznaczonej grupy, zajęcia odbywały się raz w tygodniu i trwały 45 min. Grupa zajęciowa liczyła maksymalnie 15 uczniów.
Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy posiadali odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
Wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła 26.150,00 co stanowi 50% wartości projektu.


"Gimnastyka korekcyjna - ważna sprawa" - 2018

Miasto Mińsk Mazowiecki pozyskało środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. Gimnastyka korekcyjna – ważna sprawa! Zadanie będzie realizowane w publicznych szkołach podstawowych na terenie Mińska Mazowieckiego, dla których organem prowadzącym jest Miasto. Projekt skierowany jest do uczniów z klas I-III. Pierwszeństwo udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej mają dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi. Jedna grupa będzie liczyła maksymalnie 15 uczestników, a zajęcia będą realizowane w wymiarze godziny lekcyjnej raz w tygodniu w okresie od 12 lutego do końca roku szkolnego. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony w każdej ze szkół, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie rekrutacji uczestników. Formularz zgłoszenia, który musi zostać wypełniony przez rodzica/opiekuna potencjalnego uczestnika projektu będzie do pobrania w Szkole, do której uczęszcza dziecko.

 

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

W Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11 Listopada 12 można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej bez dodatkowych opłat.
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim