Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Certyfikat Skutecznego Użytkownika Systemu CAF dla Miasta

 23 września 2015 r. w Krakowie podczas konferencji „Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego. IV Konferencja z cyklu Sprawne Państwo” miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało z rąk Andrzeja Halickiego Ministra Administracji i Cyfryzacji - Certyfikat Skuteczny Użytkownik Systemu CAF. Wspólna Metoda Oceny ( Common Assessment Framework - CAF) jest narzędziem zarządzania jakością promowanym przez Komisję Europejską. Istotą metody jest założenie, że doskonałe wyniki sprawnej organizacji osiągane są poprzez strategię przywódczą i planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby i procesy. Procedura Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF została opracowana po to, by wnieść wartość dodaną do wdrożenia CAF w jednostce i umożliwić urzędom, które już wdrożyły CAF weryfikację rezultatów swoich wysiłków.

  • certyfikat_caf

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim