Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Mińska Karta Mieszkańca

  1. Mińska Karta Mieszkańca (MKM) upoważnia do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej.
  2. MKM wydawana jest bezpłatnie na okres jednego roku w Urzędzie Miasta w Mińsku Mazowieckim w postaci plastikowej karty zbliżeniowej. MKM jest własnością Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.
  3. Do otrzymania MKM upoważniony jest każdy mieszkaniec, który dowolnym dokumentem ze zdjęciem potwierdzi  meldunek w Mińsku Mazowieckim oraz okaże pierwszą stronę rozliczenia rocznego PIT za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym składa wniosek o MKM:  z potwierdzeniem wpływu do Urzędu Skarbowego lub potwierdzenie UPO dla rozliczenia dokonanego przez internet.
  4. Jeśli wnioskujący o MKM nie posiada meldunku w Mińsku Mazowieckim, a mieszka w naszym mieście okazuje pierwszą stronę rozliczenia rocznego PIT za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym składa wniosek, gdzie wskazany jako adres zamieszkania będzie adres na terenie miasta Mińsk Mazowiecki.
  5. Wniosek o wydanie MKM pobrać można ze strony www.minsk-maz.pl z zakładki „Komunikacja miejska i strefa płatnego parkowania” lub w Urzędzie Miasta w pok.4.
  6. Składanie wniosków i wydawanie MKM odbywać się będzie w pok. 4 w Urzędzie Miasta w Mińsku Mazowieckim.
  7. Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię lub skorzystać z bezpłatnej możliwości zrobienia zdjęcia do MKM przez pracownika Urzędu Miasta.
  8. MKM wydawana będzie „od ręki” lub w terminie do 5 dni po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
  9. Przy zmianie danych osobowych duplikat MKM wydany będzie bezpłatnie.
  10. W przypadku zgubienia MKM koszt duplikatu wyniesie 10 zł.

 


wstecz

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim