Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

INFORMACJA dotycząca wydawania tabletek jodku potasu na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w przypadku zagrożenia radiacyjnego

W przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, po komunikacie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpi dystrybucja tabletek  jodku potasu. Na terenie miasta Mińsk Mazowiecki wydawanie tabletek nastąpi w obiektach, w których znajdują się siedziby obwodowych komisji wyborczych.

W przypadku uruchomienia dystrybucji, tabletki jodku potasu będą wydawane osobom dorosłym,  bez względu na miejsce zamieszkania. Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania tabletek będzie mogła pobrać tabletki dla innych osób (na podstawie imiennej listy). Osoby  niepełnoletnie będą mogły otrzymać tabletki tylko po przekazaniu pisemnego upoważnienia od rodziców lub opiekunów prawnych.

Dawkowanie i wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem zawarte są w Broszurze informacyjnej.

W obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Punkty wydawania tabletek jodku potasu

  • Obrona Cywilna
    Obrona Cywilna

Zadania OC

Pojęcia i zadania obrony cywilnej zostały określone w międzynarodowym prawie humanitarnym w art. 61 protokołu dodatkowego I-go do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych. Określenie „obrona cywilna” oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych wymienionych poniżej, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych dla przetrwania.

 


 

  • Syreny alarmowe
    Syreny alarmowe

Syrena alarmowa

Informujemy, że  w  każdy  czwarty  czwartek  miesiąca  w  godz. 11.00 - 13.00  w  ramach  treningów  powszechnego  ostrzegania  i  alarmowania  zostanie  włączona  syrena  alarmowa  na  terenie  Oddziału  Specjalnego  Żandarmerii  Wojskowej w  Mińsku  Mazowieckim  przy ul. Warszawskiej  267.

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim