Miasto Mińsk Mazowiecki

Nawigacja

Zadania OC

Pojęcia i zadania obrony cywilnej zostały określone w międzynarodowym prawie humanitarnym w art. 61 protokołu dodatkowego I-go do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r. dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych. Określenie „obrona cywilna” oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych wymienionych poniżej, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych dla przetrwania.

Są to następujące zadania:

1)    służba ostrzegawcza,

2)    ewakuacja,

3)    przygotowanie i organizowanie schronów,

4)    obsługa środków zaciemnienia,

5)    ratownictwo,

6)    służby medyczne, włączając w to pierwszą pomoc, oraz opiekę religijną,

7)    walka z pożarami,

8)    wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych,

9)    odkażanie e podobne działania ochronne,

10) dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia,

11) doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami,

12) doraźne przywrócenie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej,

13) doraźne grzebanie zmarłych,

14) pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania ,

15) dodatkowe rodzaje działalności, niezbędne dla wypełnienia któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowanie i prace organizacyjne.

Uchylenie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej spowodowało brak  krajowych regulacji prawnych dotyczących obrony cywilnej.

  • https://www.ock.gov.pl/
    https://www.ock.gov.pl/

Kontakt

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759 53 00, 11
fax +48 25 758 40 25

e-mail boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

 

 

 

 

Pracujemy:
poniedziałek / wtorek / czwartek
w godz. 8.00 - 16.00
środa 8.00 - 17.00
piątek 8.00 - 15.00

Płatność bezgotówkowa w kasie Urzędu Miasta
- w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 8.00 do 15.00
- w środę w godz. od 8.00 do 15.30
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00

 
 

Portal Usług Elektronicznych:  https://e-minskmaz.pl 

Informacja o sposobach komunikacji - kliknij

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do urzędu miasta w mińsku mazowieckim